Artalk.cz

Otázniky visiace nad konkurzom vo Východoslovenskej galérii

Krátko po tom, čo v marci 2015 médiá zverejnili správu o odstúpení riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach (VSG) Martina Račka, začalo byť zrejmé, že bude vypísaný konkurz na uvoľnenú pozíciu. K informáciám o konkurze sa však nebolo ľahké dostať.

patern_big

Košický výtvarník Martin Račko, ktorý bol v riaditeľskej funkcii od začiatku júla 2014, odišiel na vlastnú žiadosť ku koncu marca 2015. Jeho odchodu predchádzali udalosti ako zo špionážneho filmu: odpočúvanie vlastných zamestnancov, nález ukrytého nahrávacieho zariadenia, medializácia, popieranie nahrávania riaditeľom a vyšetrenie zamestnancov na detektore lži, ktorý overil ich tvrdenia. Nasledovali protesty vedeniu kraja zo strany Slovenskej národnej galérie aj Rady galérií Slovenska (viac informácií ku kauze tu) .

Zdalo by sa, že po takýchto negatívnych skúsenostiach, nehovoriac o negatívnej reklame pre samotnú VSG, ale aj pre jej zriaďovateľa, t.j. Košický samosprávny kraj (KSK), bude kladený veľký dôraz na transparentnosť nového výberového konania. Proces obsadenia riaditeľskej funkcie vo VSG je však v réžii lokálnych politikov z KSK a má dosť veľké medzery.

Prvá informácia o konaní konkurzu bola uverejnená na webovej stránke KSK dňa 23. apríla 2015 (viac tu), pričom dátum na prihlásenie bol stanovený na 15. mája 2015. V rovnakom čase sa informácia objavila aj na webe galérie, iných využitých informačných kanálov bolo minimum. V konkurze stanovené požiadavky neboli nijako zvlášť náročné a teoreticky by ich mohol spĺňať veľký počet ľudí z odbornej obce. Dôvod toho, že sa nakoniec na konkurz prihlásilo len 8 uchádzačov, bude zrejme spočívať inde. Informácia o konkurze bola pomerne dobre „utajená“ a šírená spôsobom „čo sa doma navarí, to sa doma aj zje“. Pokiaľ nebol potenciálny uchádzač či uchádzačka zároveň lokálnym insiderom, nemal šancu spracovať požadovaný návrh koncepcie rozvoja galérie za tri týždne.

Výberové konanie prebehlo koncom mája 2015 a neprinieslo žiaden výsledok – konkurzná komisia nikoho z prihlásených nevybrala. Výsledky konkurzu ostali opäť dobre skryté, krátku správu priniesol len košický denník (viac tu). K výsledkom nebola vydaná tlačová správa a ani web VSG žiadne informácie neobsahuje. Možno nejde priamo o zámer a nedostatok informácií sa dá považovať „len“ za diletantizmus. Snahe o úspešné výberové konanie to však neprospieva.

Na priame otázky k výberovému konaniu za VSG poskytol stanovisko Milan Biath – referent kultúrneho dedičstva a fondových inštitúcií Košického samosprávneho kraja – dočasne poverený riadením Východoslovenskej galérie v Košiciach:

„Konkurzné konanie sa uskutočnilo dňa 26. mája 2015. Do konkurzu sa prihlásilo celkom 8 uchádzačov. Jeden bol vyradený pre nesplnenie stanovených podmienok a jeden sa konkurzu nezúčastnil. Konkurzná komisia na čele s podpredsedom Košického samosprávneho kraja /5 členov/ po zhodnotení predložených koncepcií zo strany jednotlivých uchádzačov rozhodla o tom, že pre vymenovanie do funkcie riaditeľa nenavrhne predsedovi KSK žiadneho zo zúčastnených kandidátov. Nové konkurzné konanie bude vyhlásené v polovici mesiaca júl 2015. V prípade úspešného výberu prihlásených kandidátov bude vybratý uchádzač vymenovaný do funkcie riaditeľa od 1. septembra 2015.“

Na otázky ku konkrétnym menám členov komisie, menám uchádzačov, zhodnoteniu návrhov koncepcií či dôvodom neúspechu výberového konania Milan Biath uviedol:

„Informácie, ktoré som vám ako tajomník konkurznej komisie poskytol, považujem za dostačujúce a vyčerpávajúce pre potreby komentovania výsledkov konkurzného konania. Zverejňovanie mien neúspešných kandidátov nie je v našej kompetencii a podľa mňa to ani nie je žiadúce. Boli neúspešní predovšetkým z dôvodu, že nepreukázali dostatočné skúsenosti z riadiacej práce a ich vízie o ďalšom rozvoji tejto kultúrnej inštitúcie sa neopierali o poznatky skutkového stavu, aký v súčasnosti v organizácii je, a čo s tým chcú urobiť. V konkurznej komisii boli traja zástupcovia zriaďovateľa na čele s podpredsedom Košického samosprávneho kraja (KSK), predsedkyňa kultúrnej komisie Zastupiteľstva KSK a zástupkyňa odbornej výtvarnej obce.“

Z uvedených informácií predovšetkým vyplýva, že výberové konanie je plne v réžii Košického samosprávneho kraja. Je ťažké predstaviť si, že takto zostavená komisia neuprednostní politickú nomináciu. Opakovanie konkurzu však ponecháva ešte aspoň čiastočnú nádej pre odbornú obec aj širokú verejnosť. Je dôležité upresniť, že pod taktovkou KSK sa uskutočnil aj minulý konkurz, ktorý prekvapujúcim a zarážajúcim spôsobom vyhral pán Račko so zastaralou koncepciou, ktorá by bola možno aktuálna v 80. rokoch (viac tu). Pri vymenovaní do funkcie o ňom predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa (Smer-SD) tvrdil, že bude kvalitným manažérom (viac tu). Zdá sa, že po nešťastnej skúsenosti s nekompetentným vedením VSG je komisia vo svojom výbere opatrnejšia. Celému procesu však najviac chýba transparentnosť. Hoci VSG neuvádza mená členov komisie, z ich funkcií je možné dozvedieť sa, že predsedom komisie bol a zrejme bude aj v ďalšom kole podpredseda KSK. Ide o Emila Ďurovčíka (Smer-SD), ktorého meno je v nedávnej dobe spojené s netransparentným výberovým konaním na riaditeľskú pozíciu vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach (viac tu).

Najdôležitejšou otázkou, ktorá sa v súvislosti s výberovým konaním vo VSG vynára, je táto: Je možné v takomto prostredí obsadiť odbornú pozíciu odborníkom či odborníčkou bez straníckych konexií? Výzvou pre odbornú obec je pokúsiť sa o to. Informáciu o ďalšom kole konkurzu na riaditeľskú pozíciu vo VSG uverejníme na artalk.cz hneď ako bude k dispozícii.

Komentáře

    • Zuzana Gažíková

    Slovenské VUCky sú učenlivé. Zloženia konkurzných komisií s prevahou (najčastejšie troch) úradníkov VUCiek, jedným poslancom (býva síce z kultúrnej komisie, ale nerobme si ilúzie ) a zástupcom zamestnancov (pokojne to môže byť aj upratovačka…nechcem uraziť, lebo poznám galériu, kde je upratovačka už hádam posledným človekom so zdravým rozumom) sú už bežným rituálom. Preto sa môže stať (a stáva sa pravidelne), že v komisii nesedí žiadny relevantný odborník, hoci práve takí by mali byť v prevahe.
    Takto zložená komisia má vedomosti o poslaní galérie a o špecifikách galerijnej práce buď pomýlené, v lepšom prípade hmlisté, nuž im zväčša galéria, osvetové stredisko, kultúrny dom a Matica splývajú v jedno. Tomu zodpovedá aj výber kandidáta; hlavne, že je to politicky lojálny kamarát (kamarátka).
    Už roky sa mi nad tým rozum zastavuje. Na to si nezvyknem. Nielen že ide o naše (spoločné) peniaze, za ktoré sa to deje a ktoré sú takto (zle) spravované, ale aj o naše (deformované) hodnoty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *