Artalk.cz

TS: Premeny energie

Premeny energie / Autori: Flavia Bigi, casaluce/geiger & synusi@cyborg, Juliana Herrero, Sissa Micheli, Francesca Romana Pinzari / Kurátorka: Lorella Scacco / Kunsthalle LAB / 29. 5. – 5. 7. 2015

KHB_LAB_Transitions of Energy_Invitation-1
Dom umenia/Kunsthalle Bratislava sa stane domovom skupinovej výstavy Premeny energie, na ktorej sa prostredníctvom svojich prác predstavia Flavia Bigi, casaluce/geiger & synusi@cyborg, Juliana Herrero, Sissa Micheli a Francesca Romana Pinzari. Diela piatich medzinárodne pôsobiacich umelkýň žijúcich v Rakúsku, vo Francúzsku, v Taliansku a na Slovensku a cestujúcich naprieč týmito krajinami sa zameriavajú na rôzne zdroje energie a premeny, ktorými prechádza.

Výstava skúma vzájomné interakcie energie a života v rôznych oblastiach.  Práve od energie – mechanickej, elektrickej, chemickej či termálnej – je dnešná  spoločnosť bytostne závislá, využívajúc ju vo všetkých oblastiach priemyselno-výrobnej mašinérie. Okrem toho má však energia aj iné podoby súvisiace s duchovnom, oduševnením či so spoločenským dianím. A práve tie sú už od nepamäti hybnými silami ľudstva, ako aj nezanedbateľne dôležitým zdrojom inšpirácie pre umeleckú tvorbu. Práce piatich participujúcich umelkýň predstavujú diapazón tých foriem energie, ktoré prichádzajú do súčinnosti s prúdom života.

Predmetom umeleckého skúmania Flavie Bigi je vnútorná spiritualita. Prostredníctvom svojej inštalácie Pay Attention II (Prosím, pozor II) zloženej zo siedmich kubických tvarov upozorňuje na dogmatickosť, ktorá je kategorickou súčasťou mnohých náboženstiev uzavretých vo svojich nemenných, naoko dokonalých dogmách. Celočierny povrch je rozrušený jediným symbolom, prostredníctvom ktorého sa stávame svedkami súhry pravdy a ilúzie. Uprostred kruhovej inštalácie sa nachádza sklená ikona ľudskej tváre, do ktorej umelkyňa vyryla matematickú rovnicu energie E = mc², odkazujúc tak na renesanciu prostredníctvom centralizácie ľudskosti v našej každodennosti.

Casaluce/geiger & synusi@cyborg prostredníctvom svojho filozofického prístupu analyzuje posthumánne teritórium a kyborský prúd života na pomedzí fyzickej a virtuálnej reality. Umelkyňa pristupuje k energii cez jej virtuálny rozmer. Svojou multiidentitou preniká na rôzne internetové platformy vo forme vírusu, ktorý je často vizuálne transformovaný do kryptografie na fotografiách. V tomto kontexte je prezentovaná aj inštalácia fotografií zo série REHAB (rozpracované dielo), v ktorej sa energia chápe ako psychofyzický proces vyžadujúci si reaktiváciu osobnej energie subjektu, ktorý nie je ani celkom zdravý, ani celkom chorý, hľadanie dialógu medzi tým, čo súvisí s intímnymi a osobnými skúsenosťami, ale tiež s metaforizovanou realitou s presahom do sveta spoločnosti, s rovinou prepojenou so svetom prírody, s vodou, so zemou, slnečným svetlom, ako aj so svetelnými impulzmi a s elektromagnetickými vlnami. Inštalácia predstavuje súbor otvorených otázok súvisiacich s posthumánnou realitou, ktoré sa týkajú nás všetkých.

Juliana Herrero pristupuje k téme energie prostredníctvom nájdeného digitálneho materiálu – stôp, ktoré fragmentuje a opätovne na seba vrství, vytvárajúc melódie. Proces premeny energie v jej diele spája vzájomne vzdialené svety do surreálnych celkov vytvárajúcich atmosféru blízkosti. Premenlivé prostredia, medzi ktoré patrí aj Milieu, kladú otázky o chápaní večnosti a konštruovaní podmienenej reality, pohybujúc sa na pomedzí jemnej osmotickej hranice vnútorných a vonkajších  svetov. Vysielajúce prostredie diela nám našepkáva dekonštruované správy pochádzajúce zo sociálnych sietí na webe, otvárajúc tak priestor reflektovaniu intímneho vzťahu človeka a technológie v dobe hyperkonektivity. Dielo je výsledkom transformačného procesu, v ktorom sa svetlo odráža do nadpozemskej matérie a do zvuku.

Videoinštalácia Sissy Micheli A Mountain Phenomenon (Horský úkaz) sa zameriava na rôzne energetické podoby svetla.  Obrázky striebristých hôr projektované na odrazovky, ktoré sa vo fotografii či filme využívajú na upriamenie svetla na objekt v zábere, sa pohybujú naprieč priestorom. Pri pohybe tieto hory vytvorené z reflexnej alumíniovej fólie, ktorá sa bežne využíva pri výrobe záchranných izolačných prikrývok, odrážajú a lámu svetlo, čím znásobujú svoj energetický potenciál. Tieto umelo animované štruktúry spochybňujú fyzikálne pravidlá premeny svetelnej energie. Využitie tohto druhu hliníkovej fólie tiež navodzuje pocit pohotovostného stavu a zároveň diváka nabáda zamyslieť sa nad dobou, v ktorej žijeme. Autorkino dielo odhaľuje globálnu problematiku vyčerpateľnosti prírodných energetických zdrojov, pričom zároveň poukazuje na ich dočasnosť.

Francesca Romana Pinzari pracuje s fyzickou interakciou medzi ľuďmi. Vo svojom videu The First Time We Kissed (Náš prvý bozk) sa umelkyňa usiluje zachytiť nehmotnú a nedefinovateľnú emóciu a premeniť tento jedinečný a neopakovateľný okamih na večný. Romantickú a poetickú emóciu sa autorka paradoxne pokúša zhmotniť prostredníctvom techniky a zdravotníckych nástrojov. Pri tvorbe videa použila termokameru, dva EKG prístroje a dva mikrofóny zachytávajúce zvuk tlkotu srdca. Projekt bol realizovaný vďaka autorkinej spolupráci s dvoma talianskymi univerzitami, ktoré jej poskytli potrebné technické vybavenie.

Pri príležitosti výstavy bude publikovaná skladačka s textom kurátorky výstavy Lorelly Scacco v anglickom a talianskom jazyku.

Výstavu podporil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave pod záštitou Talianskeho veľvyslanectva. Hlavným partnerom výstavy sú Slovenské elektrárne. Ďalšími partnermi výstavy sú Bona Idea, BKA Bundeskanzleramt Österreich, Rakúske kultúrne fórum | Österreichisches Kulturforum, Tenute Silvio Nardi, Ferrero.

Názov výstavy: PREMENY ENERGIE
Autori: Flavia Bigi, casaluce/geiger & synusi@cyborg, Juliana Herrero, Sissa Micheli, Francesca Romana Pinzari
Kurátorka: Lorella Scacco
Vernisáž: vo štvrtok 28. mája 2015 o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 29. 5. – 5. 7. 2015
Miesto: Kunsthalle LAB

Otvorené:
Str – Pon: 17:00 – 19:00 hod.
Pia: 17:00 – 21:00 hod
Uto: zatvorené
Vstup voľný

Michal Stolárik
PR Manažér
Dom umenia/Kunsthalle Bratislava

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *