Artalk.cz

TS: presence/absence

presence/absence / Maija Laurinen (FI), Iva Sýkorová (SK) / Kurátorka: Alexandra Niczová (SK) / Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné nám. 3 , Nitra / 24. 4. – 14. 6. 2015 

Screen shot 2015-04-23 at 9.32.44 AM

presence/absence
Spoločnou črtou v tvorbe vystavujúcich autoriek je práca s pamäťou ako procesom, dynamickým mechanizmom zapamätávania, vybavovania a uchovávania informácií, s ktorými prichádzame do kontaktu…
Výstavný projekt presence/absence predstaví tvorbu Maji Laurinen a Ivy Sýkorovej. Hoci vizuálny jazyk, akým sa autorky vyjadrujú, je rozdielny, ich práce spája akási fragmentárnosť výpovede a hra s divákom. Prácam oboch akoby niečo chýbalo a je len na divákovi ako a či dokáže pochopiť, vidieť a teda aj čítať príbeh a to, čo sa na prvý pohľad javí akoby tam ani nebolo.

Spoločnou črtou v tvorbe autoriek je práca s pamäťou ako procesom, dynamickým mechanizmom zapamätávania, vybavovania a uchovávania informácií, s ktorými prichádzame do kontaktu. Zapamätávanie, ale aj vybavovanie často ovplyvňujú tzv. „spúšťače“ v konkrétnej situácii umožňujúce vybaviť si aj zdanlivo zabudnuté informácie, a tak sa udalosti, osoby a situácie, ktoré považujeme za neprítomné (zabudnuté) môžu v istých okamihoch na malý moment vynoriť z našej pamäti.

Maija Laurinen pracuje s na minimum redukovaným vizuálnym jazykom, hrou so svetlom, princípmi ilúzie a istým magickým tajomnom. V Nitrianskej galérii sa predstaví sériou videí zaznamenávajúcich krátky okamih, spomienku na niečo čo už pominulo, no zdanlivo akoby tu stále bolo. Séria Ivy Sýkorovej je dokumentom postaveným na princípe fotografického denníka, intímnou výpoveďou odhaľujúcou cez spomienky z minulosti (na prežité udalosti, vzťahy, ktoré sa po čase stávajú len fragmentmi) prázdnotu životného obdobia v ktorom sa práve nachádza.

Maija Laurinen (1978) je fínska umelkyňa pôsobiaca striedavo na Slovensku a vo Fínsku. V roku 2009 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre fotografie a nových médií v ateliéri Filipa Vanča.

Iva Sýkorová (1984) v roku 2009 ukončila magisterské štúdium na Katedre fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení (ateliér Filipa Vanča). Je jednou zo zakladateliek magazínu PORT No. 21, ktorý sa venuje vizuálnemu umeniu a fotografií.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *