Artalk.cz

denní tisk 10. 4. 2015

Martina Buláková v Lidových novinách představila projekt pařížského Centre Popmidou, v rámci něhož bude muzeum expandovat formou dočasných poboček do zahraničí. První zastávkou se stala španělská Málaga. „Pro pařížské muzeum se město Málaga stalo velice dobrým partnerem, neboť poskytlo potřebný kapitál a jednalo hbitě. Nejspíš si dobře spočítalo, že díky kulturnímu know-how ve světě proslaveného Centre Pompidou se může proměnit ve třetí nejdůležitější kulturní centrum v zemi, hned po Madridu a Barceloně…“

Jan Gabriel se v Hospodářských novinách zaměřil na výstavu amerického konceptualisty Bruce Naumana, jíž hostí pařížská galerie Foundation Cartier. „Výstava Bruce Naumana ve Fondation Cartier jen znovu dokazuje, že jeho tvorbu nelze vtěsnat do žádné ze známých škatulek: její hranice jsou natolik elastické, že se vzájemně prolínají a obohacují, aby v konečném výrazu byly nejen překvapivé, ale i dostatečně drzé: vyzývající jak k zamyšlení, tak i k proměně každodenním životem stereotypně se opakujících postojů a myšlenek, které jsou nám vlastní.“

V Pátku Lidových novin vyšel rozhovor Nory Grundové s malířem Jiřím Strakou, který se věnuje tradiční čínské tušové malbě a aktuálně vystavuje v Galerii Václava Špály v Praze. Straka o sobě říká, že je po dlouhých letech konečně skutečným čínským umělcem, jeho obrazy kupují i čínská muzea.

Judita Matyášová pro LN připravila rozhovor s malířem Ondřejem Basjukem, jenž v GVU v Chebu vystavuje obrazy inspirované balony, které byly v době komunismu posílány do pohraničí s poselstvím o životě na Západě. O výběru témat svých výstav malíř říká: „Pokaždé to musí být nějak spojené s tím místem. Někdy se mi podaří najít příběh, jindy na mě zapůsobí ten výstavní prostor. Předloni mě pozvali do pražské Nau gallery. Líbil se mi tam nosník, který rozděloval galerii na dvě poloviny. Napadlo mě, že to může být přesně rozdělený svět umění, kde je originál a dokonalá kopie. V jedné části galerie byly moje originály a ve druhé jsem vystavil kopie mých vlastních obrazů.“

Jan Šída v Právu představil výstavu Jana Kubíčka, která probíhá v Galerii města Kolín. Výstava je oproti loňské retrospektivě v Praze zaměřena na Kubíčkovo rané období a tematicky spjatá s Kolínem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *