Artalk.cz

denní tisk 1. 4. 2015

Rune Gade přibližuje v A2 retrospektivní výstavy dánské umělecké dvojice Elmgreen & Dragset, jež probíhala od září 2014 do ledna 2015 v Dánské národní galerii v Kodani. „Můžeme se ptát, zda se tímto momentem stalo politické umění součástí institucionální kultury, či co se to vlastně děje. Na výstavě Biography ovšem návštěvníka žádná výrazná kontinuita s dřívějšími politickými díly do očí nebila,“ píše Gade, podle nějž tvůrci nahradili politický aktivismus „snadno stravitelnou ‚odtučněnou‘ kritikou“.

V A2 najdete také zkrácenou verzi úvodního textu z knihy kulturní teoretičky Elfridy Bergman a fotografky Sary Lindquist, Queering Sápmi: Indigenous Stories Beyond the Norm (2014). Publikace vychází z projektu, který hledal odpovědět na otázku, jak se žije lidem, kteří jsou příslušníky jak sexuální, tak etnické menšiny, v tomto případě Sámů.

A2 rovněž přináší rozhovor se švédskou performativní umělkyně Malin Arnell. Ta hovoří mimo jiné o švédské queer scéně či o vztahu performance a choreografie. Na dotaz, kdy do svých děl začala zahrnovat queer perspektivu, odpovídá: „Nejsem si jistá, záleží na tom, jak queer definujete. Můžeme mít na mysli radikální pozici, která je využívána v politice nepřizpůsobivosti ve formě aktivismu, přímé akce, občanské neposlušnosti – pak je queer něco perverzního, divného, zvláštního, nekonvenčního, směšného, výstředního nebo bizarního. Anebo se jedná o perspektivu vyvinutou v oblasti kulturní teorie, případně jen o pojmenování identity neheterosexuálních osob. Pro mě je queer jedna z mnoha zpolitizovaných pozic a v tom nejlepším smyslu se vztahuje ke všem skupinám nebo bytostem, které postrádají zdroje, respekt a lidská práva. Nejde jen o hnutí za uznání práva v souladu se stávajícími strukturami a systémy, ale o boj za právo nepřizpůsobit se a pracovat na změně hegemonické ideologie. Některé tyto aspekty byly v mé práci určitým způsobem vždycky přítomné.“

V druhém díle série nazvané Světlo do ulic, v níž se A2 zaměřuje na světelné intervence do veřejného prostředí, se Sylva Poláková věnuje tvorbě Krištofa Kintery.

Kateřina Vojtíšková se pak na stránkách A2 zamýšlí nad tím, jak lépe pracovat s obecními rozpočty v oblasti kultury. „Koncepční přístup ke kultuře předpokládá identifikaci kulturních potřeb obyvatel, nabídky institucí a organizací, volbu cílů a způsobů jejich dosažení, stanovení pravidel rozdělování zdrojů a podobně. Pak by mohl být odpovědí na potřebu transparentnosti veřejných rozpočtů, mohl by zajistit stabilnější a předvídatelnější prostředí a menší závislost kultury na politické reprezentaci a také by mohl být základem jejího vědomého provázání s veřejnými politikami.“

Výtvarné panorama s Tomášem Kličkou na ČRo Vltava je věnováno výstavě Jaroslava Serpana v Museu Kampa a přehlídce Riziko loajálnosti: Rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století, kterou připravila Západočeská galerie v Plzni (zde). Hostem radia Wave byl Adam Holý, čerstvý vítěz kategorie Fotograf roku 2014 v rámci ocenění Czech Grand Design (zde).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *