Artalk.cz

od 7. 4. 2015 / Brno v Praze. Cyklus veřejných přednášek

Brno v Praze. Cyklus veřejných přednášek / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. učebna č. 115, 1. patro / Praha / od 7. 4. 2015

brno v praze_pozvanka

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vás srdečně zve na cyklus veřejných přednášek

Brno v Praze

7. 4. 2015
Andrea Březinová, Tomáš Zapletal
Moravský Manchester. Město–muzeum–výstava

Textilní průmysl se výrazně zapsal do dějin Brna, díky místním vlnařským továrnám a aktivitám jejich majitelů se z něj stala v průběhu 19. století moderní metropole. Výstava se v několika tématických celcích snaží prezentovat nejen kvalitní vlnařskou produkci brněnských soukromých a znárodněných továren, ale také postihnout fenomén jejího zániku. Současně se zabývá úzkou propojeností brněnského vlnařství s Uměleckoprůmyslovým muzeem Moravské galerie, které je samo jedním z  produktů „moravského Manchesteru“.

14. 4. 2015
Marta Sylvestrová
Zdeněk Rossmann. Střídmý modernista
V současné době je Zdeněk Rossmann (1905–1984) i přes svůj mezinárodní věhlas známý hlavně historikům umění, zaměřeným na grafický design. Cílem přednášky Marty Sylvestrové, která se společně s kolektivem autorů poslední dva roky věnovala výzkumu jeho života a díla,  je zaplnit tuto neznalost ukázkami širokého výběru Rossmannových prací, které dokumentují význam jeho postavení v české meziválečné avantgardě, stejně jako jeho důležité místo v mezinárodní síti modernistických grafických designérů.  Autorka představí oblasti Rossmannovy nejvýraznější práce ve scénografii, architektuře, výstavnictví, typografii, plakátové tvorbě a knižním designu, a nabídne posluchačům zasvěcený přehled o překvapivé šíři spektra médií, jimiž se tento modernistický designér zabýval. Poodhalí  a zpřesní také neznámé kapitoly z Rossmannova života, které se jí podařilo objasnit díky intenzivnímu výzkumu v českých a zahraničních archivech.

21. 4. 2015
Jiří Pátek
Jan Svoboda. S podporou archivu
Jan Svoboda (1934–1990) byl fotografem, který prohlašoval, že nemá rád fotografii. Přesto se stal už za života její legendou. Pojetí, které médiu proti všem pravidlům jeho tehdejšího chápání vnutil, budilo rozpaky, ale i obdiv a respekt odborníků a orientovanější části fotografické obce. Svoboda je výraznou veličinou historie domácí fotografie.  Je ale také konstruktem, hovořícím o povaze doby, v níž žil. Jak vypadá genialita viděná prizmatem nových přístupů, a archivu, který po sobě autor zanechal?

28. 4. 2015
Petr Ingerle
Historie Brněnského Devětsilu
Existence Brněnského Devětsilu („svazu pro propagaci a tvorbu novodobé činné kultury“) představuje pozoruhodnou a neprávem opomíjenou kapitolu brněnského kulturního života. Jeho krátká činnost (1923 –1927) nepředstavovala, na rozdíl od jiných moravských literárních a uměleckých spolků, pouze úzce vymezenou regionální aktivitu, ale lze ji vnímat i jako důležitý počin v širším poli moderní kultury. A to nejen v rovině kulturní, ale i popularizační, politické a novinářské.

Připravila a uvádí Lada Hubatová- Vacková.

Začátek vždy v úterý v 18.30 h.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
učebna č. 115, 1. patro
nám. Jana Palacha 80, Praha 1

https://www.facebook.com/ events/1603897083179278/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *