Artalk.cz

Ateliér Jiřího Trnky

V rámci projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury právě probíhá retrospektivní výstava Jiřího Trnky Ateliér v Galerii města Plzně a přidružené Galerii Jiřího Trnky, která je výstavní síní Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Výstava je součástí vlajkového projektu Plzně 2015 „Jiří Trnka a svět animace“, jehož cílem je zpracovat výtvarný odkaz plzeňského rodáka v souvislosti s vývojem loutkářství a filmové animace. Tuto vizi se podařilo naplnit díky konceptu, který zahrnuje jak důkladně zpracovanou profilovou prezentaci Jiřího Trnky, tak ukázky současné animační tvorby a nových technologií. Autor projektu Jan Trnka, výtvarník a syn Jiřího Trnky, výstavu připravil ve spolupráci s hlavním kurátorem Marcelem Fišerem a týmem kurátorů a výtvarníků, kteří zpracovali jednotlivé složky expozice.

Trnka_01

Úvodním motivem výstavy je tvář Jiřího Trnky v sérii autoportrétů z průběhu celého jeho života. Podobně jako se umělec pokoušel zachytit vlastní podobu, tak výstava představuje mnohovrstevnatý portrét Trnky: nejen mimořádně nadaného umělce, ale také výjimečnou osobnost s citem pro zpracovaní různorodých námětů. Ateliér představuje průřez Trnkovým dílem napříč disciplínami a zahrnuje jak Trnkovy animované filmy a ilustrační tvorbu, tak i malířská a sochařská díla či loutková diorámata prezentovaná v rámci světových výstav.

Uspořádáním děl do tematických okruhů se autorům výstavy podařilo zvýraznit styčné body v díle Jiřího Trnky napříč jeho tvůrčí dráhou a médii. První místnost je věnována autorově tvorbě pro loutková a činoherní divadla třicátých a čtyřicátých let. Kromě loutkové a scénografické práce však zachycuje i to, jakým způsobem se témata těchto inscenací a divadelní prostředí prolínaly s Trnkovým výtvarným dílem. Trnkovy ilustrace Broučků Jana Karafiáta jsou například vystaveny v kontextu autorova původního zpracování této látky v rámci loutkových představení pro Dřevěné divadlo.

Trnka_02

Výstava dále přibližuje výtvarná a filmová zpracování zásadních námětů v Trnkově tvorbě. Vstupujeme tak do různých světů – od příběhů a legend z českého prostředí po exotické a snové krajiny. Většina děl – ať už se jedná o ilustrace, loutkové filmy či malby – se vyznačuje imaginativní poetikou a působivým zachycením prostředí. Pohádkové krajiny z ilustrací dětských knížek jako jsou Andersenovy pohádky či Fimfárum střídají zpracování Snu noci svatojánské od Williama Shakespeara či Trnkovy dystopické animace Ruka a Kybernetická babička.

V expozici nalezneme nejen dokončená díla a ukázky z filmové tvorby, ale také rozkreslené návrhy dekorací a kostýmů, stránky z technických scénářů k animovaným filmům a další přípravné materiály. Výstava tak představuje nejen komplexní pohled na rozsáhlé dílo Jiřího Trnky, ale je přínosem i z hlediska přiblížení technických a tvůrčích postupů animační tvorby. Výstava dokonce zapojuje diváky do hry v interaktivní instalaci evokující dobové animační studio.

Trnka_03

V podzemních prostorách galerie jsou pak vystaveny repliky Trnkova ateliéru, interaktivní pískoviště, na něž jsou promítány umělcovy ilustrace, animované filmy či digitální animací rozpohybované postavy z knih, které ilustroval. Tato reinterpretace jeho ilustračního díla a obecný přesah do současné audiovizuální produkce je důležitým aspektem projektu. Jan Trnka pro expozici také připravil scénář pro digitální animace, které realizoval animátor Noro Držiak, držitel Českého lva za film Alois Nebel. Ty jsou promítané do dvou velkých oken v různých částech galerie. Okna představují iluzi výhledu z umělcova ateliéru a skrz pohyblivé koláže a výjevy z díla Jiřího Trnky poskytují subjektivní výklad jeho tvorby a osobnosti.

Zatímco Trnkův výtvarný odkaz je především zprostředkován kvalitně zpracovanými tématy, využití nových technologií v rámci výstavy působí především hravým dojmem. Ten je podpořen tím, že se pestré rozpohybované scenérie z Trnkova díla objevují v ještě interaktivnější podobě v projektu Trnkova Zahrada 2. Od 26. února se v Západočeském muzeu v Plzni nachází „kybernetoskop“, který připravil tvůrčí tým pod vedením Jana Trnky a jeho syna Matyáše. Šest různých instalací inspirovaných oblíbenou dětskou knihou je určeno především dětem, které se mohou stát hrdiny Zahrady a na vlastní kůži prožít příběh hravou formou.

foto: Gabriela Šmídová, archiv ZČM
foto: Gabriela Šmídová, archiv ZČM

Multimediální výstavní projekty Ateliér a Zahrada 2 se různými způsoby zdárně pokoušejí oživit dílo Jiřího Trnky a představit je z originálních perspektiv. Využití nápaditých vizuálních efektů neslouží jen k tomu, aby materiály zpřístupnilo současnému divákovi či dětem, ale je určitou osobní interpretací umělcovy tvorby očima jeho potomků. Zároveň odkazuje k vývoji animačních technologií a výtvarného jazyka, do jehož historie se Jiří Trnka významným způsobem zapsal.

______________________________________________________________

Jiří Trnka: Ateliér / kurátor: Marcel Fišer / Galerie města Plzně / Plzeň / 17. 1. – 10. 5. 2015
Jiří Trnka: Zahrada 2 / Západočeské muzeum v Plzni / Plzeň / 26.2. – 24. 5. 2015

______________________________________________________________

foto: archiv Galerie města Plzně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *