Artalk.cz

denní tisk 10. 3. 2015

Hospodářské noviny představily novou ředitelku CJCH Karinu Kottovou. Jako jeden z jejích cílů se zmiňuje přiblížení tvorby finalistů širšímu publiku. Výstavu finalistů by proto mohly doprovázet dvě zprávy – jedna určená odborné veřejnosti a druhá by tvorbu mladých umělců vysvětlovala laikům.

Radek Wohlmuth v HN píše o výstavě malíře Martina Krajce, který „v pražské galerii Dvorak Sec Contemporary předvádí to, čím je typický – svižnou efektní figurální malbu, která dokáže zaujmout na první pohled. Tentokrát se prostřednictvím názvu Welcome in Paradise / Vítejte v ráji zdánlivě zabývá biblickým odkazem, ale nikoho asi nepřekvapí, že ve skutečnosti se jedná o nápis na tričku jedné z jeho atraktivních modelek…“

Peter Kováč v Právu zhodnotil plzeňskou výstavu Mnichov – zářící metropole umění. Výstava je podle něj dobře připravena, ale prostory Masných krámů, kde je nainstalována, mají pro přehlídku tohoto formátu malou kapacitu.

Události na ČT odvysílaly reportáž o instalaci sochy Brána nenávratna od Aleše Veselého před nádražím v Praze – Bubnech, kde vzniká Památník ticha připomínající transporty do koncentračních táborů (zde).