Artalk.cz

TZ: Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka 1994 – 2014

Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka 1994 – 2014 / GHMP: Colloredo-Mansfeldský palác / Praha / 4. 3. – 24. 5. 2015

1424797286-kulhanek-job-1

Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka 1994–2014

Galerie hlavního města Prahy

Colloredo-Mansfeldský palác, 3. patro, Karlova 189/2, Praha 1

4. 3. – 24. 5. 2015, út–ne 10–18 h

Kurátorka: Simeona Hošková

Retrospektivní výstava laureátů Ceny Vladimíra Boudníka v Colloredo-Mansfeldském paláci, pořádaná u příležitosti jejího dvacetiletého jubilea, se hlásí k tvůrčímu odkazu umělce, jenž z grafiky učinil experimentální laboratoř a povýšil ji na jazyk avantgardy. Díky jemu se grafika na počátku 60. let osamostatnila, vyvolala širokou vlnu zájmu v řadách negrafiků – malířů, sochařů, kteří „nezatíženi“ oborem přicházeli s novými koncepcemi a experimenty. Boudníkův tvůrčí odkaz zůstává trvalou výzvou pro všechny, jimž umění není jen úkolem, seberealizací, ale existenciální nutností a prostředkem permanentní tvůrčí revolty.

Cena, která je určena českému žijícímu umělci za významný inovační přínos v oblasti umělecké grafiky, vznikla v roce 1994 a je každoročně udělována od roku 1995. Je nedělitelná a lze ji získat jednou za život. Zakladatelem ceny byla Středoevropská galerie a nakladatelství. V roce 1999 její organizaci převzalo občanské sdružení Inter-Kontakt- Grafik, jež je i jejím vyhlašovatelem. Cenu dotuje Hlavní město Praha. Vyhodnocuje ji odborná komise s dvouletým funkčním obdobím, složená z kurátorů grafických sbírek a předních grafických osobností. Cenu laureátovi předává primátor HMP na zahájení výsledků celostátní soutěže Grafika roku.

Díla dvaceti laureátů, na této výstavě symbolicky zastoupených, představují to nejlepší, co v české moderní grafice vzniklo. Mnozí z nich patří k nejrespektovanějším jménům českého moderního umění. Připomeňme na tomto místě Ladislava Čepeláka, Zdeňka Sýkoru, Oldřicha Kulhánka a Jana Kubíčka, jejichž dílo i život se mezitím definitivně uzavřelo. Soubor více než šedesáti grafických listů, koncipovaný jako putovní výstava, v časové zkratce nabízí pohled do světa grafického mistrovství, originálních tvůrčích přístupů a mimořádné tvůrčí imaginace. Pro všechny se grafické médium – ať již v poloze tradičních klasických nebo digitálních technik – stalo nezastupitelným, svrchovaným uměleckým prostředkem, někdy v časově omezené tvůrčí kapitole (Zdeněk Sýkora, Jan Kubíček, Dalibor Chatrný), převážně však v celoživotním tvůrčím horizontu (Ladislav Čepelák, Alena Kučerová, Eduard Ovčáček). Všem je vlastní potřeba překonávat dosažené jistoty a s vědomím rizik otevírat nové, dosud neověřené prostory. Při převzetí 2. Ceny Vladimíra Boudníka roku 1996 jmenoval Dalibor Chatrný tři devízy, tvořící podstatu každého umění: „neortodoxnost, konsekventní uvažování a ochota kdykoliv překročit hranice zažitého“. Výstava laureátů Ceny Vladimíra Boudníka je nejen ukázkou mimořádných uměleckých výkonů, je i dokladem vysoké tvůrčí úrovně současné české grafiky, je příležitostí zamyslet se nad významem a rolí tohoto uměleckého žánru v současném vývoji umění.

Cena Vladimíra Boudníka za svou existenci vděčí Hlavnímu městu Praze, které ji před dvaceti lety vzalo pod svou záštitu a jako hlavní spolupořadatel jí po celou dobu trvání poskytuje společenskou prestiž. Poděkování patří také Galerii hlavního města Prahy, která výstavu u příležitosti dvacetiletého jubilea umožnila uspořádat.

Simeona Hošková

Laureáti ceny:

Ladislav Čepelák (1995), Dalibor Chatrný (1996), Alena Kučerová (1997), Eduard Ovčáček (1998), Jan Kubíček (1999), Jan Měřička (2000), Květa Pacovská (2001), Michal Cihlář (2002), Marie Blabolilová (2003), Jiří Anderle (2004), Jaroslava Severová (2005), Lubomír Přibyl (2006), Vojtěch Kovářík (2007), Zdeněk Sýkora (2008), Mikoláš Axmann (2009), František Hodonský (2010), Jiří Lindovský (2011), Oldřich Kulhánek (2012), Zbyněk Janáček (2013), Jindřich Růžička (2014).

Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka 1994–2014

Galerie hlavního města Prahy

Kurátorka výstavy Simeona Hošková

Koordinace Olga Malá

Grafické řešení Jan Šerých

Redakce textů Marta Nožková

Anglický překlad Ivan Vomáčka

Vzdělávací programy Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková

Instalace a produkce, vedoucí Diana Brabcová

Propagace Barbora Gallová, Miroslav Koláček, Alice Lenská, Michaela Vrchotová

Partner výstavy Skupina ČEZ

Mediální partneři  A2, Art&Antiques, Artalk.cz, ArtMap, ArtMix, ČRo Vltava, Grapheion.cz, Literární noviny, Pražský deník, Radio 1

Další informace  www.ghmp.cz, fb.com/GHMP.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Kurátorská prohlídka se Simeonou Hoškovou: čt 19. 3. v 17.00

Lektorské prohlídky: čt 12. 3. a 9. 4. v 16.30

Víkendové výtvarné workshopy

so 2. 5. 13.00–18.00 Hranice a přesahy grafiky, Colloredo-Mansfeldský palác

so 23. 5. 13.00–18.00 Podněty a výzvy grafiky, Colloredo-Mansfeldský palác

V rámci výtvarných reakcí na výstavu se budeme volně inspirovat prezentovanými grafickými technikami i jejich hranicemi a přesahy směrem k dalším médiím. Zároveň se pokusíme i o poctu autoru Vladimíru Boudníkovi, po kterém je cena pojmenovaná. Kromě jeho strukturální a aktivní grafiky se pro nás stane důležitým podnětem i jeho „explosionalismus“. Dokreslováním se budeme snažit „interpretovat“ skvrny a hledat v nich konkrétní tvary, které nám budou evokovat. Skvrny a praskliny si nafotíme přímo na zdech Colloredo-Mansfeldského paláce. Budeme recyklovat reprodukce vystavených děl a vytvářet k původním artefaktům formální i obsahové variace a parafráze.

Víkendové programy vznikají jako součást oblíbeného cyklu „Tvořivé dialogy s uměním“ a jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných.

Příchod a odchod je individuální,­ tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Rezervace do 16.00 předchozího dne (není podmínkou účasti).

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

ne 17. 5. 15.00–18.00 výtvarný ateliér na téma kreativní grafika, Colloredo-Mansfeldský palác

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná.

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *