Artalk.cz

Nemôžeme všetci robiť všetko

Rozhovor s riaditeľom Turčianskej galérie v Martine – Ľubomírom Kraľovanským, vznikol ako súčasť projektu Hosťujúci kritik. Nakoľko sa riaditeľ galérie vyjadril k otázkam aj celkovému fungovaniu galérie obsiahlejšie, uverejňujeme ho samostane a v neskrátenej verzii.    

kraľovansky

1. Ako hodnotíte funkciu Turčianskej galérie v rámci výtvarného kultúrneho diania v Martine a jeho okolí z pozície riaditeľa TG po svojom dvojročnom pôsobení? Má podľa vás TG v tomto prostredí konkurenciu? Ako hodnotíte jej aktuálnu pozíciu s ohľadom na jej históriu a aktuálne podmienky po rekonštrukcii? V čom vidíte jej progresívnosť?

O pôsobení a postavení  Turčianskej galérie v regióne Turiec je zbytočné diskutovať. Možno s obzretím do minulosti treba v tejto dobe už len konštatovať, že v mekke slovenského výtvarného umenia v Turci vznikla galéria až v roku 1983. Dovtedy sa diela výtvarného umenia v Turci z veľkej časti vybrakovali a našli svoje miesta v okolitých skôr vzniknutých galériách, SNG alebo u súkromných zberateľov. Aj napriek spomínanej minulosti má galéria v súčasnosti nezastupiteľné miesto vo výskumnej, zberateľskej a výstavníckej činnosti v oblasti vizuálneho umenia. Po svojom vzniku prebrala štafetu medzinárodnej súťaže Bienále fantázie, pripravila a realizuje mnohé výstavné projekty ako je medzinárodné Trienále umenia knihy, či Socha v meste.

Od môjho nástupu vediem galériu cestou spolupráce. Sme verejnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a našou prvoradou úlohou je podieľať sa na zviditeľňovaní vizuálneho umenia turčianskych tvorcov a prinášať zaujímavé diela spoza hraníc Turca širokej odbornej i laickej verejnosti. V našich priestorových podmienkach nie sme schopní vyhovieť každému kurátorovi, každému umelcovi, preto sme radi, že v Martine boli  a postupne aj vznikli ďalšie výstavné priestory (nie galérie), ktoré prezentujú vizuálne umenie. Štátne organizácie ako Slovenské národné múzeum, Slovenský literárny ústav , Matica slovenská, Múzeum Martina Benku, Turčianske kultúrne stredisko alebo iné subjekty ako T- klub, Barmuseum a ďalšie významne svojimi výstavami prispievajú k prezentácii vizuálneho umenia. Takáto konkurencia podporená  rešpektovaním sa, prípadne spoluprácou je iba vítaná.

Galéria sídli v prenajatých priestoroch bývalého župného domu, ktorý je majetkom mesta Martin. V ostatných 8 rokoch prešla budova rekonštrukciou, kedy bol dobudovaný výťah, vymenené elektrické vedenia, svetelný park, upravené podlahy. V budúcom období máme víziu  premeniť výstavné priestory, hlavne stálu expozíciu na interaktívne prostredie, využiť viac kreativity odborných pracovník ale i návštevníkov. V roku 1987 si pripomenieme 30 rokov od prvej inštalácie stálej expozície a myslím si, že je to ideálna príležitosť ju obliecť do nového šatu.  Pracujeme i na novom riešení vstupného vestibulu a výstavných priestorov, ktoré by ponúkli  väčšiu variabilitu pre realizáciu výstav a ponúkli by kvalitnejšie služby a komfort pre návštevníkov. Základom každej inštitúcie, čiže aj Turčianskej galérie sú ľudia – zamestnanci, umelci, návštevníci, priaznivci, podporovatelia, novinári. Až potom sú financie.

Galéria nemôže stavať svoje vízie na tom, čo bolo. Je to len jeden z piliérov aktívnej galerijnej činnosti. Doba rýchlo napreduje v technológiách, možnostiach a z toho vyplývajú aj nové potreby návštevníkov galérie, o ktorých nám predovšetkým ide. Bez kreativity a rozvoja zručností zamestnancov galéria nebude progresívna. Ak kedysi stačilo vyvesiť plagát na nástenku a prišlo 100 ľudí na vernisáž, dnes musíte vynaložiť omnoho viac aktivít na propagáciu, aby si v širokej ponuke kultúrnych aktivít návštevník vybral práve vás. Ak kedysi fungovalo jednozdrojové financovanie, dnes je financovanie galérie viaczdrojové. Ak ste si kedysi chceli kúpiť kancelársky papier, išli ste do obchodu a kúpili ste ho. Dnes musíte robiť verejné obstarávanie. Počet zamestnancov je ten istý, ale počet činností omnoho väčší. Ak chceme aby ľudia chodili do galérie, musíme si ich istým spôsobom vychovať. Ak chcú rozumieť umeniu, musíme im vytvoriť priestor na ich neformálne vzdelávanie. Spájame odbornú činnosť s edukačnými a propagačnými aktivitami. Galéria má svoj jasný program, koncepciu a jej realizáciou sa stáva progresívnou a konkurencieschopnou.

 

2. V pozícii riaditeľa ste od roku 2012. Ohľadom odvolania bývalej riaditeľky Jarmily Kováčovej a priebehu a výsledkov výberového konania na post riaditeľa prebehlo niekoľko rozporuplných reakcií, v miestnej tlači bol prezentovaný aj text podporujúci bývalú riaditeľku Jarmilu Kováčovú, ktorá už v galérii momentálne nepracuje. Mohli by ste prosím k tomu vyjadriť svoje stanovisko?  

Na túto otázku by mala odpovedať bývala riaditeľka, prípadne  tí, ktorí protestovali. Ja sa k tomu už nebudem vracať. Mojou odpoveďou je zvýšená návštevnosť v galérií, rozvoj medzinárodnej spolupráce, starostlivosť o zbierkový fond, projektová činnosť, edukačné aktivity a záujem umelcov vystavovať v našej galérii.

kovacova

3. Zbierkotvorná činnosť galérie sa profiluje a orientuje na okruh Galandovcov a regionálnych umelcov, podobne ako stála expozícia, čím sa vymedzuje voči súčasnému umeniu, na ktoré sa orientuje napríklad neďaleká Považská galéria. Neuvažuje sa v galérii o vytvorení stabilnejšieho experimentálneho priestoru pre mladých umelcov, napríklad podobne ako fungoval v rokoch 2008- 2010 špeciálny priestor ROOM 19_21 v Banskej Bystrici?    

Nemôžeme všetci robiť všetko, nemáme na to ani ľudské ani priestorové kapacity. Našim zámerom je predovšetkým podchytiť a prezentovať  turčianskych umelcov tak v širokej vizuálnej škále ako aj vekovej. Mladí umelci v galérii vystavovali v skupinových, tematických alebo na individuálnych výstavách (Zuzana Flimmelová, Marek Kokoška, …). Na záver tohto roka pripravujeme výstavu To be continued II, v ktorej budeme mapovať  vzniknuté diela turčianskych umelcov od roku 2000 po súčasnosť. Výstave predchádza výskum a verím, že mnohí sa predstavia na výstave. V závere minulého roku sme oslovili mladých umelcov s projektom PRIESTOR,  kde im plánujeme vytvoriť výstavný priestor v galérii.

Turčianska galéria sídli v meste Martin – centre národnej kultúry Slovákov. V tomto duchu sa predsúva galérii jedinečná možnosť spolupodieľať sa na tomto kultúrnom dedičstve, nielen ho zbierať ale i vytvárať. Komunikujeme so SNG, Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí a našim zriaďovateľom s cieľom vytvoriť koncepčný materiál, kde by sa TG stala realizátorom myšlienky zmapovania slovenských umelcov vizuálneho umenia v zahraničí s následným vytvorením zbierkového fondu a následných aktivít. Pri osobných stretnutiach umelci v zahraničí túto myšlienku privítali.

 

4. V lete roku 2014 bolo vypísané výberové konanie na pozíciu kunsthistorik. Ako toto výberové konanie dopadlo a prebiehalo – koľko bolo prihlásených uchádzačov, aké predložili výstavné plány a kto ich hodnotil?  

Do výberového konania sa prihlásilo 6 uchádzačov. Okrem jedného uchádzača ostatní nemali požadované vzdelanie – teoretik umenia. Navyše nepredložili koncepciu svojej práce v podmienkach TG, ale iba všeobecnú náplň historika umenia. Takže v podstate ani nebolo čo hodnotiť.

 

5. Kto je momentálne hlavným kurátorom resp. kunsthistorikom v TG? Aké výstavy pripravuje na rok 2015?

Vzniknutú situáciu – absenciu historika umenia sme riešili oslovením  dvoch historičiek umenia, s ktorými sme sa dohodli na čiastočných úväzkoch. Mgr. Zita Kostrová je kurátorkou zbierkového fondu a pripravuje  výstavu k 120. výročiu narodenia Mikuláša Galandu (+katalóg). Mgr. Silvia Rajčanová, PhD. dostala do vienka mladú generáciu výtvarníkov a prípravu výstavu To be continued. Bolo to najjednoduchšie riešenie, ale nie konečné.

 

6. Aká bola v roku 2014 návštevnosť v porovnaní s rokom 2013, kedy pozitívne stúpla (pravdepodobne aj vďaka voľným vstupom a predĺženej otváracej dobe).

Od roku 2013 sme upravili otváraciu dobu v galérii. Pôvodná otváracia doba do 17.00 bola nevyhovujúca. Predĺžením otváracej doby vo štvrtok a v sobotu do 19.00 sme vyšli v ústrety nielen pracujúcim, ale hlavne turistom, ubytovným lyžiarom a v letných mesiacoch turistom a bežným návštevníkom. Voľný vstup sme ponechali v prvú nedeľu v mesiaci. V roku 2014 galériu navštívilo 9 652 návštevníkov, z toho 4108 platiacich.  Oproti roku 2013 nám stúpla návštevnosť o 1 224 návštevníkov, z toho počet platiacich o 419, čo je potešiteľné konštatovanie.

 

7. Aké výstavy a projekty galéria pripravuje v roku 2015?

V roku 2015 pripravujeme nasledovné výstavy v priestoroch TG.

6. 11. 2014 – 1. 2. 2015

Rudo. Sikora / FOTO(NE)ODCHÁDZANIE

Výber z tvorby mladých umelcov  Turca / IN.MEDIA.ART

11. 12. 2014 – 1. 2. 2015

Peter Šabo / OBRAZY

5. 2. 2015 – 15. 3. 2015

Rudolf Fila – Jindřich Štreit / IN OPTIMA FORMA

Božena + Eva + Jana Brezinové / KONTINUUM

19. 3. 2015 – 3. 5. 2015

25 rokov  OBNOVENEJ UMELECKEJ BESEDY SLOVENSKA

Vojtech Stašík / STOROČNICA VŠESTRANNÉHO UMELCA

1. 4. 2015

Bruno Horecký / BLÁZNIVÝ APRÍL V KARIKATÚRE

14. 5. 2015 – 23. 8. 2015

120. výročie narodenia / POCTA GALANDOVI

3. 9. 2015 – 18. 10. 2015

Andrej Augustín / FENG ŠUEJ VERY MUCH

3. 9. 2015 – 18. 10. 2015

Karol Kállay / SÚVISLOSTI

22. 10. 2015 – 6. 12. 2015

Umenie nultých rokov v Turci / TO BE CONTINUED II

Jana Hojstričová + Palo Macho / MIMO TELA

200 r. narodenia / SILOČIARY ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

10. 12. 2015 – 21. 2. 2016

Oľga Krýslová / KRAJINA SLOVENSKO

Okrem týchto pevne termínovaných výstav pripravujeme ďalší ročník Sochy v meste, v ktorom s umelcami chceme riešiť verejný priestor záhrady pri galérii a okolia.

Aj v roku 2015 pokračujeme v aktivitách a činnostiach vyplývajúcich z koncepcie rozvoja Turčianskej galérie do roku 2018. Okrem domácich výstav pripravujeme výstavu v Rijeke (Chorvátsko) zameranú na grafiku turčianskych výtvarníkov, komunikujeme s ďalšími partnermi v zahraničí o realizácii našich výstav (Pocta Galandovi, Oľga Krýslová – Krajina Slovensko) v ich galériách a výstavných priestoroch. V súčasnosti pripravujeme medzinárodný projekt zameraný na vzdelávania zamestnancov galérie, návštevníkov a umelcov v oblasti získavania zručností v oblasti kreatívnej kultúry, začíname pracovať na budúcoročných medzinárodných projektoch Trienále umenia knihy a Bienále fantázie. Projektom SSVUM (Slovenský svet vizuálneho umenia) štartujeme náš už spomínaný dlhodobý projekt. Nezabúdame ani na akvizičnú činnosť, reštaurovanie a celkovú starostlivosť o zbierkový fond.

Rozšírili sme portfólium edukačných a klubových podujatí. Okrem už zabehnutého Ateliéra Kocúr, podujatí Hurá galéria alebo Umenie hrou, budeme pokračovať aj čoraz viac obľúbenom podujatí Face to Face, kde s umelcom, ktorý v galérii vystavuje, cez literatúru a hudbu s ním komunikujeme o jeho tvorbe. Počas diskusného večera sa divák môže viac dozvedieť o zákulisí tvorby jednotlivých umelcov. Novými formami  podujatí  – Detské párty, Umenie na vandrovke,  Teambuilding, Čmároholík, Rodina v galérii sa snažíme pritiahnuť ľudí k umeniu, vytvoriť priestor pre lepšie vnímanie a pochopenie úlohy umenia v živote  človeka.

V galérii sme si uvedomili, že to čo sa ukrýva  a spracúva za múrmi župného domu (v galérii) chceme čo v najširšej miere ponúknuť verejnosti. Našim cieľom je maximálne vychádzať v ústrety turčianskym umelcom a v galérii vystavovať kvalitné vizuálne umenie zo Slovenska i spoza hraníc. Výtvarný Turiec si to zaslúži.

 

foto zdroj: Turiec Online 

 

Komentáře

    • Jarmila Kováčová

    No comment, priatelia! S pozdravom Jarmila Kováčová, riaditeľka Odboru múzeí Slovenskej národnej knižnice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *