Artalk.cz

denní tisk 12. 2. 2015

V Literárních novinách vyšel rozhovor s Magdalenou Juříkovou, ředitelkou GHMP. O tom, co vše se jí podařilo od nástupu do galerie v roce 2012 změnit, řekla: „Ke své ředitelské roli přistupuji hlavně z manažerské pozice. Hledala jsem způsob, jak vyvážit všechny hlavní činnosti galerie tak, aby se instituce začala chovat hospodárně a zároveň dynamicky. Podařilo se mi změnit některé nevýhodné smlouvy s dodavateli a poskytovateli služeb, které jsem zdědila po předchůdcích, a postupně vytvořit alespoň malou finanční rezervu na akviziční činnost. Na konci minulého roku se nám díky tomu podařilo vyrovnat dluh vůči autorům, kteří nám dlouhodobě zapůjčili svá díla do expozice Po sametu. Snažíme se, aby jejich artefakty byly v dohledné době zakoupeny do naší stálé sbírky. GHMP se totiž za posledních šest let vůbec nevěnovala akviziční činnosti, pouze pasívně přijímala dary.“

Pavel Besta se v LtN ohlíží za „čtvrtstoletím pomníkového marasmu“. Upozorňuje na to, že soch ve veřejném prostoru vzniká mnohem méně a předlistopadové pomníky hojně mizí. Novým sochám je však věnováno hodně pozornosti a někdy vyvolávají silné kontroverze – jako například okřídlený lev na pražském Klárově. Tématu soch ve veřejném prostoru se v LtN týká rozhovor s Pavlem Karousem, který hovořil o pomnících z doby normalizace, jimž je věnován projekt Vetřelci a volavky, a mluvil také o aktuálních problémech týkajících se veřejného prostoru.

Jana Heřmánková připravila pro LtN rozhovor s kurátorem Českého centra fotografie Jiřím Jaskmanickým. Mluvili např. o činnosti centra, které se snaží pomáhat nejen mladým talentovaným fotografům, ale vyhledává i neznámé tvůrce starší generace: „…autoři, jimž je třeba sedmdesát a nikdo o nich neví. Takové osobnosti se snažíme oslovit, připravit jim výstavu, knihu, dostat je do povědomí… A vyhledáváme i autory zapomenuté, již nežijící. Protože každé období české fotografie, včetně období druhé světové války nebo 50. let, stálo za to a nese svůj výrazný otisk,“ říká kurátor.

Události v kultuře na ČT informovaly o iniciativě Umělec má cenu. Cenu od Martina Zeta a Karla Malicha získal olomoucký umělec Vladimír Havlík (zde). Hostem pořadu byl mluvčí ceny Petr Krátký (zde).