Artalk.cz

denní tisk 26. 1. 2015

Jan H. Vitvar se v Respektu zaměřil na výstavu Tajemné dálky / Symbolismus v českých zemích 1880-1914, kterou do 22. února hostí olomoucké Muzeum umění. Expozice kurátora Otty M. Urbana je „skvěle zvládnutým pokusem vůbec poprvé zmapovat, co se u nás dělo, když v umění do hry vstoupily zjitřené fenomény jako duše, sny, rozkoš či strach ze samoty a smrti.“

Jiří Machalický se v Lidových novinách věnuje tvorbě malíře Jaroslava Krále, jehož retrospektiva je k vidění v brněnském Domě umění. „Výstava přináší komplexní obraz o umělcově celoživotním díle. Dokládá, že šlo o zásadní osobnost s originálním rukopisem, jejíž vývoj měl přísnou logiku a jejíž tvorba byla po dobu několika desetiletí konzistentní. Přirozeně se vřadila nejen do národních, ale i mezinárodních souvislostí, protože osobitě rozvíjela proud kubismu, neoklasicismu a zčásti abstrakce a surrealismu.“

Magdalena Čechlovská v Hospodářských novinách hodnotí knihu Ondřeje Horáka a Jiřího Franty Proč obrazy nepotřebují názvy, kterou v edici pro malé čtenáře vydal Labyrint. „Komiksová kniha Proč obrazy nepotřebují názvy má náboj, je patrné nadšení obou autorů a jejich okouzlení uměním. Že je kniha určena dětem, to je jen takové alibi.“

Západočeský Deník přináší rozhovor s ředitelem Západočeské galerie v Plzni, Romanem Musilem, který představuje tři hlavní výstavní projekty letošního roku. „První začíná už 28. ledna. Jmenuje se Mnichov – zářící metropole umění. Druhým naším letošním velkým projektem, který začne v květnu, bude výstava věnovaná plzeňskému rodákovi Gottfriedu Lindauerovi a třetí, jež jsme připravili na přelom letošního a příštího roku, představí baroko v západních Čechách,“ říká Musil.

Artmix na ČT je věnovaný výstavě Někdy v sukni, která aktuálně probíhá v Domu U Zlatého prstenu, a ženám, jež se dokázaly prosadit na umělecké scéně. Koncepci výstavy představuje kurátorka Pavlína Morganová, svou tvorbu přibližují některé z vystavených umělkyň. O svém díle a postojích hovoří také Adéla Matasová. Závěr pořadu patří reportážím o výstavách Milana Saláka v Galerii Václava Špály a Martina Mainera v Nové galerii a pozvánce do bratislavského muzea Milana Dobeše (zde).