Artalk.cz

22. 1. 2015 / Jiří Zikmund, Ladislav Zikmund-Lender a Mariana Kubištová: Hradec Králové a Josef Sudek

Jiří Zikmund, Ladislav Zikmund-Lender a Mariana Kubištová / Hradec Králové a Josef Sudek / knihkupectví Juditina věž / Praha / 22. 1. 2015 v 18h

Pozvánka A5_22.1.

Vychází soubor fotografií královéhradecké moderní architektury od Josefa Sudka

Nakladatelství Zikmund Hradec Králové, které se specializuje na knihy o umění a architektuře, vydalo před koncem roku knihu Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka. Představuje v nich unikátní soubor fotografií královéhradecké architektury, který zprostředkovává její unikátní kouzlo a genius loci.

Na přelomu 20. a 30. let 20. století Josef Sudek minimálně dvakrát navštívil Hradec Králové a pořídil soubor asi šedesáti fotografií. Ty zachycují záběry ze starého města – katedrálu sv. Ducha, kostel Nanebevzetí Panny Marie od Carla Luraga, pohledy z Bílé věže nebo schodiště Bono Publico. Těžiště fotografií je ale v moderní architektuře. Nejsilnější jsou beze sporu fotografie staveb Josefa Gočára – měšťanských a obecných škol, gymnázia, tehdejší koželužské školy, Anglobanky nebo Ředitelství státních drah. Sudek zachytil i stavby jiných architektů – Oldřicha Lisky, Jana Rejchla, Bohumila Slámy neb Milana Babušky.

Součástí knihy je výběr dvaačtyřiceti fotografií, tři úvodní studie o Sudkových fotografiích architektury, hradecké meziválečné architektuře a Sudkových návštěvách Hradce z pera Mariany Kubištové z Uměleckoprůmyslového musea, Ladislava Zikmunda-Lendera z Vysoké školy uměleckoprůmyslové a Jiřího Zikmunda, dlouholoetého kurátora sbírky fotografie v hradeckém muzeu. Kniha je doplněna medailony jednotlivých staveb a lokalit, mapou, rejstříkem, anglickým resumé a současnými fotografiemi dotčených architektur. Nechybí ani životopisný medailon Josefa Sudka od renomovaného historika fotografie Antonína Dufka.

Sudkovy fotografie se dochovaly pouze v negativech, jsou uloženy v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. Z těchto negativů byly asi před deseti lety vytvořny pozitivy, které byly pro účely knihy nově reprodukovány.

Na vydání knihy se podílel Národní památkový ústav, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Magistrát města Hradce Králové a firma Foma Bohemia, s. r. o., která financovala nové reprodukce Sudkových fotografií, a několik fotografií laskavě poskytlo také Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Kniha vyšla v rámci výzkumného cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století, financovaného z dlouhodobé podpory koncepčníh rozvoje výzkumné instituce Národní památkový ústav, poskytované Ministerstvem kultury.

Kniha vyšla před koncem roku 2014, je v distribuci sítě Kosmas nebo je k dostání v knihkupectvích Academia, Juditina věž, Kavka či v eshopu Knihex . Doporučená prodejní cena je 299,- Kč.

Uvedení knihy se koná 22. 1. 2014 od 18.00 v knihkupectví Juditina věž, Mostecká 1, Praha 1 – Malá Strana, kde proběhne i krátká přednáška autorů, a 29. 1. 2014 od 17.00 v Knihovně města Hradec Králové, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové.

Technické údaje:

210 x 210 cm, barevné

Editoři: Jiří Zikmund, Ladislav Zikmund-Lender

Autorský tým: Jiří Zikmund, Ladislav Zikmund-Lender, Mariana Kubištová, Jaroslava Pospíšilová, Antonín Dufek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *