Artalk.cz

TZ: Brněnský Devětsil. Multimediální přesahy umělecké avantgardy

Brněnský Devětsil. Multimediální přesahy umělecké avantgardy / Moravská galerie v Brně: Pražákův palác / Brno / 28. 11. 2014 – 26. 4. 2015

281114_78

Brněnský Devětsil: multimediální přesahy umělecké avantgardy

Moravská galerie v Brně

Pražákův palác, Husova 18

www.moravska-galerie.cz

Doba trvání výstavy: 28/11/2014 – 26/4/2015

Datum vernisáže: 27/11/2014 v 18:00

Místo konání: Pražákův palác, Husova 18

Kurátor: Petr Ingerle

Nová výstava v prostorách Pražákova paláce představí neprávem opomíjenou kapitolu brněnského kulturního života. Expozice seznámí s existencí Brněnského Devětsilu, celým názvem „Brněnský Devětsil, svaz pro propagaci a tvorbu novodobé činné kultury“.

„Jedná se o nepříliš známou a poměrně málo zpracovanou kapitolu brněnské historie, která má pozoruhodný evropský přesah. Odráží časově krátké, ale o to intenzivnější zapojení osobností spojených s Brnem do mezinárodního proudu tehdejšího uměleckého a kulturního života.“ prozrazuje kurátor výstavy Petr Ingerle.

Přitom jde o uskupení, které má, na rozdíl od jiných literárních a uměleckých spolků, mezinárodní ráz. Krátká činnost Brněnského Devětsilu, ohraničená léty 1923–1927, nepředstavovala pouze úzce vymezenou regionální aktivitu, ale byla i důležitým počinem v širším poli moderní kultury. To dokazují také některé z exponátů – například dopisy Charlese Chaplina a Douglase Fairbankse, kteří přijali čestné členství v Brněnském Devětsilu.

K největším úspěchům bezesporu patřilo vydávání mezinárodní revue Pásmo. Na její redakci byla napojena korespondenční síť vazeb s nejvýznamnějšími představiteli evropského avantgardního hnutí (Lászlo Moholy-Nagy, Theo van Doesburg, Walter Gropius, El Lisickij, Man Ray, Kurt Schwitters ad.) Pozoruhodnou kapitolu Brněnského Devětsilu tvoří rovněž činnost vizionářského skladatele, pianisty, ale také svérázného malíře a scénografa Miroslava Ponce. V neposlední řadě lze také zmínit organizování společenských zábavných akcí, jako byly pravidelné „eight o’clocky“ a „excentrický karneval umělců“, naplňující avantgardní krédo o umění, které „přestane být uměním“.

Zjevným důvodem, proč byla spolku doposud věnována jen malá pozornost ze strany „tradičních“ dějin umění, je zacílení na aktivity spojené s reálným životem a nikoliv primárně na „hmotná“ umělecká díla. Činnost Brněnského Devětsilu spočívala v efemerních projevech vymezujících se vůči institucionalizaci umění. Zejména v pořádání pravidelných cyklů odborných přednášek na nejrůznější témata týkající se nového umění, divadla, politiky, propagace nové kultury a v organizování spolkového života.

Na tento přístup spolku naváže také Moravská galerie v Brně a to nejen prezentovanými exponáty, ale i rozmanitou škálou doprovodných programů, jejichž aktuální přehled najdete na internetových stránkách galerie.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *