Artalk.cz

Monumentalita v malém

Vtip, poetičnost a odkaz k starobylým archetypům ve spojení s promyšlenou instalací tvořily ve výstavním prostoru Galerie AVU silnou expozici výstavy s názvem Ticho po pěšině, která zde proběhla ve dnech 18. 11. – 27. 11. 2014. Studenti sochařských ateliérů AVU Petra Křivová a Adam Velíšek na ní zkombinovali dva přístupy k práci, které, ač jsou svým celkovým pojetím tak materiálem velmi rozdílné, spolu velmi dobře komunikovaly.

Ticho_01

Galerie AVU pravidelně představuje studentské projekty, které jsou selektovány výběrovou komisí složenou z profesorů a studentů. Výstavní projekty pro tento ročník jsou vybírány Michaelem Rittsteinem a jeho asistentem Michalem Cimalou, za studenty pak Romanem Štětinou a Vojtěchem Fröhlichem. V případě výstavy Petry Křivové a Adama Velíška se jednalo o společný autorský projekt, který kurátorsky doplnila studentka VŠUP Klára Burianová.

Objekty Adama Velíška v Galerii AVU vytvořily pomyslnou alej připomínající starobylý průchod lemovaný desítkami soch, které hlídají, zdali je návštěvník hoden vstoupit. Po vzoru starověkých egyptských chrámů obehnaných sfingami tato archetypální stvoření v expozici ukazovala cestu, kterou lze následovat. Sochy Adama Velíška jsou ale odhmotněné a odosobněné dutostí vnitřního prostoru a absencí hlav. Jsou vyprázdněnými hlídači a evokují určitý nezařaditelný předmět běžného užití. Archetypální pojetí starodávných kamenných objektů, které demonstrovaly sílu a dominanci v podobě býků nebo lvů s lidskými hlavami, je v kontrastu s vnitřní vyprázdněností Velíškových soch s důrazem na jejich výraznou torzovitost a jasný odkaz k fyzické podobě psa. Prázdnost jako symbol současné společnosti a pes jako věrný společník dnešního městského člověka, který se však svou podstatou nemůže měřit s dominancí lva nebo býka.

Ticho_02

Pomyslným vyvrcholením cesty, cílem, ke kterému na výstavě vedla Velíškova torzovitá psí stvoření byl monumentální objekt s názvem Trychtýř. Petra Křivová zde zrcadlově propojila dvě ocelové nádoby kónického tvaru, které svým tvarem připomínají trychtýře. Inspirovala se stejnojmennou básní Christiana Morgensterna, kterou básník graficky zpodobnil do tvaru písmene V. Tak jako v Morgensternově poezii prochází trychtýřem měsíční světlo, proudí světlo i objektem Petry Křivové. V tomto případě otvorem ve tvaru půlměsíce, který nám zároveň poskytuje rozmanité průhledy do psí aleje Adama Velíška. Trychtýř svým tvarem evokuje předmět, který cosi, ať už světlo, čas či vodu, pojímá do svých útrob a zároveň z něj jeho úzkým koncem opět vychází. Práce Petry Křivové však v tomto případě přechází v další trychtýř. Celý proces se tedy opakuje, jako odkaz na neustálé opakování zaběhnutých rituálů, nebo přelévání času z jednoho trychtýře do druhého. V Morgensternově podání se tímto tajemným objektem přelévá světlo luny, Křivová průhledem ve středu své sochy přelévá realitu. Napovídá nám, že to, co se odehrává na jedné straně se liší od toho, co vidíme na straně druhé.

Výstava Ticho po pěšině v Galerii AVU připravená ve spolupráci s kurátorkou Klárou Burianovou předvedla nejnovější tvorbu studentů sochařských ateliérů AVU Petry Křivové a Adama Velíška, kteří v rámci jednoho výstavního prostoru představili různorodá díla, která se jim ale podařilo skloubit v přesvědčivý celek. V rámci výstavního programu Galerie AVU se jednalo o výstavu, která v kontextu dnešní doby postavila opět do světla klasické médium sochy s odkazem k poezii a archetypálním symbolům z minulosti, což se s nástupem multimédií v současném umění prakticky stává záběrem, který se v současném umění vyskytuje stále méně.

Ticho_03

______________________________________________________________

Petra Křivová a Adam Velíšek: Ticho po pěšině / kurátorka: Klára Burianová / Galerie AVU / Praha / 18. 11. – 27. 11. 2014

______________________________________________________________

foto: archiv Galerie AVU

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *