Artalk.cz

denní tisk 11. 11. 2014

Pondělní Jasná řeč Josefa Chuchmy na Čt Art byla věnována české kultuře za posledních 25 let tvůrčí svobody. O proměně výtvarné scény a výstavních institucí po listopadu 1989 mluvila profesorka Milena Bartlová, dalšími hosty pořadu byl bohemista a šéfredaktor Hostu Miroslav Balaštík a filmový kritik Kamil Fila (zde).

ČRo Vltava připomněl malíře a dlouholetého profesora AVU Zdeňka Berana, který minulý týden zemřel. V pražské Galerii Litera probíhá jeho výstava, o níž pro rozhlas promluvil její kurátor Martin Horák (zde).

Vladimír Just píše v Lidových novinách o výstavách Josefa Váchala, které probíhají paralelně v Plzni a v Praze. Vedle doplňujících se koncepcí výstav, za nimiž stojí kurátorka Marie Rakušanová, chválí autor také instalaci pražské výstavy: „Fascinujícím nápadem pražské expozice je přenos zdánlivě marginálních Váchalových zápisníkových kreseb či zásahů do knih cizích autorů, jež jsou U Zvonu překresleny křídami na velké černé stěny (oddíl Čáry)…“

Hospodářské noviny upozorňují na výstavu Richarda Fremunda, kterou hostí Museum Kampa. Malíř, jenž patřil ke generaci, která se začala prosazovat po skončení 2. světové války, předčasně zemřel v roce 1969. Jeho výstava je „splacením letitého dluhu“, který vůči „veřejnosti málem neznámému“ umělci výstavní instituce měly.

Jan Šída pro Právo zhodnotil výstavu Někdy v sukni/Umění 90. let, která probíhá v GHMP. Výstava, kde je prezentována tvorba čtrnácti umělkyň, není podle autora čistě ženskou záležitostí – hlavní roli zde nehraje pohlaví ale kreativita a invence.