Artalk.cz

TZ: Někdy v sukni / Umění 90. let

Někdy v sukni / Umění 90. let / GHMP: Dům U Zlatého prstenu / Praha / 5. 11. 2014 – 8. 3. 2015

Markéta Othová, Cesta 1995 200x300cm

Někdy v sukni / Umění 90. let

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1

5. 11. 2014 –8. 3. 2015, út–ne 10.00–18.00 Kurátorka: Pavlína Morganová

Vystavující umělkyně: Veronika Bromová, Milena Dopitová, Lenka Klodová, Martina Klouzová-Niubó, Markéta Othová, Míla Preslová, Elen Řádová, Kateřina Šedá, Markéta Vaňková, Michaela Thelenová, Štěpánka Šimlová, Kateřina Vincourová, Alena Kotzmannová a Zdena Kolečková

Štěpánka Šimlová, Krajina, 1999

Do roku 1989 se ženy v rámci českého výtvarného umění pohybovaly spíše v pozici solitérních osobností ve stínu svých mužských kolegů. V 90. letech se na české scéně v rychlém sledu prosadilo několik generací umělkyň, jejichž tvorba přinesla nová témata, novou vizuální stránku uměleckého díla, ale i do té doby nevídanou pozici žen v rámci uměleckého provozu. Výstava Někdy v sukni je pokusem retrospektivně ukázat posun v českém umění 90. let skrze jejich díla. Výstavu otevírá diagram Martiny Pachmanové mapující situaci žen-umělkyň na české výtvarné scéně od 18. století do současnosti, který se vine schodištěm až do třetího patra. Zde může divák vidět jména prvních průkopnic a sám zakusit, jak se pomalu zastoupení žen-umělkyň na české umělecké scéně „zahušťovalo“. Výstava začíná ve třetím patře díly z porevoluční doby a chronologicky pokračuje v druhém a prvním patře. V kurátorském výběru Pavlíny Morganové na ní vystavuje čtrnáct umělkyň díla vytvořená od začátku 90. let až do přelomu milénia. Je příznačné, že většina z nich nevyužívá klasická média, a pokud je používá, pak je výrazným způsobem přesahuje. V tvorbě umělkyň 90. let se objevují dvě základní tendence: konceptuální práce s objektem či instalací a průzkum různých typů technického obrazu. Pro obě tendence je typické používání nových materiálů, často pocházejících přímo z obyčejného života, a objevování témat, která se vážou k sociálním strukturám, k prožitkům každodennosti a reflexi vlastní identity.

Milena Dopitová, Dvojčata - Já a moje sestra, 1991 (2)

Výstava měla premiéru na začátku roku 2014 v Moravské galerii v Brně. Repríza v Galerii hlavního města Prahy je však novou verzí výstavy, která je přizpůsobena členitému prostoru Domu U Zlatého prstenu. Vedle klíčových raných děl Mileny Dopitové, Veroniky Bromové a Kateřiny Vincourové je zde opět k vidění rekonstrukce první interaktivní videoinstalace Elen Řádové nebo světelná plastika Lenky Klodové. Objevují se zde však i díla, která v Brně nebylo možné vystavit, je to například malba na záclonách Štěpánky Šimlové a část cyklu Bratři Markéty Vaňkové. V čítárně v druhém patře navíc kurátorka vytvořila spolu s umělkyněmi jakýsi archiv 90. let, kde se divák může volně probírat dobovými katalogy, pozvánkami, fotografiemi a dalšími materiály.

Alena Kotzmannová, #01 (ze série Display), 1997

Výstavu doprovází publikace dokumentující tvorbu vystavujících umělkyň od roku 1990 až do současnosti. Zasazuje ji do širších sociologických a především umělecko-historických souvislostí. Obsahuje též rozhovory s jednotlivými vystavujícími, které připravily výrazné české teoretičky jako Martina Pachmanová, Helena Musilová, Ivona Raimanová, Lenka Lindaurová, Gabriela Kotíková, Zuzana Štefková nebo Terezie Nekvindová. Vznikla tak ojedinělá orální historie k umění 90. let. Přítomnost a minulost vizuálně propojují fotografie Aleksandry Vajd, která vyfotografovala všechny zúčastněné umělkyně i teoretičky, a také architektku výstavy Pavlu Scerankovou a grafičku Adélu Svobodovou.

„Ženy-umělkyně se v 90. letech staly nositelkami nového uměleckého výrazu. V jejich dílech můžeme jasně sledovat přechod od klasické postmoderny k postkonceptuálním postupům současnosti. Výstavou ukazuji, že devadesátá léta jsou obdobím, v němž je poprvé možné vyprávět dějiny českého výtvarného umění bez umělců,“ uvádí kurátorka výstavy Pavlína Morganová.

Kurátorka: Pavlína Morganová

Koordinace: Monika Doležalová

Architektonické řešení výstavy: Pavla Sceranková

Grafické řešení: Adéla Svobodová

Redakce textů: Marta Nožková, Irena Prázdná

Foto: Aleksandra Vajd

Autorka diagramu: Martina Pachmanová

Písmomalíř: Martin Taller

Překladatel: Phil Jones

Teoretičky: Martina Pachmanová, Helena Musilová, Yvona Ferencová, Ivona Raimanová, Lenka Lindaurová, Gabriela Kotíková, Terezie Nekvindová, Zuzana Štefková

Vzdělávací programy: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová, Kateřina Adamová

Propagace, vedoucí: Miroslav Koláček

Partner výstavy: Skupina ČEZ

Poděkování za spolupráci: Národní galerii v Praze, Moravské galerii v Brně, Hunt Kastner Artworks, Nadaci pro současné umění Praha a všem soukromým zapůjčitelům

Další informace: www.ghmp.cz, fb.com/GHMP.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Kurátorská prohlídka: út 2. 12. v 17.00

Lektorské prohlídky: st 19. 11., 3. 12. a 17. 12. v 16.30

Víkendové výtvarné workshopy – „Tvořivé dialogy s uměním“

sobota 15. 11. 13.00-18.00 Uvnitř jednoho světa, Dům U Zlatého prstenu

neděle 22. 2. 13.00-18.00 Našima očima, Dům U Zlatého prstenu

Akce jsou určené dětem, rodinám s dětmi, ale i dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Dílny jsou formálně a obsahově provázány s výstavou, na niž návštěvníci výtvarně reagují a inspirují se jí – po prohlídce následuje vlastní tvorba návštěvníků. Příchod a odchod je individuální – tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Rezervace do 16.00 předchozího dne (není podmínkou účasti).

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5,- Kč; nad 10 let 20,- Kč

Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418