Artalk.cz

TZ: Peter Angermann

Peter Angermann / Zurück zur Kunst / Galerie města Plzně / Plzeň / 21. 8. 2014 – 1. 10. 2014

Angermann_epozv_Page_2

Peter Angermann: Zurück zur Kunst / Zpátky k umění

Galerie města Plzně

21. 08. 2014 – 01. 10. 2014

kurátor: Martin Dostál

Pokud bychom hledali současného německého umělce, který má obzvlášť dobrý vztah k České republice, narazili bychom především na malíře Petera Angermanna (narozen 17. února 1945 v Rehau v Bavorsku). Je to dáno nejen tím, že bydlí a pracuje na samotě nad Thurndorfem ve Frankách, nepříliš vzdálen od bavorsko-české hranice, ale zejména tím, že se dvěma českými malíři-emigranty Janem Knapem a Milanem Kuncem založil v roce 1979 skupinu NORMAL, která během své dvouleté existence podstatně přispěla k formování postmoderního uměleckého názoru v tehdejším epicentru světového umění, vymezeném městy Kolín nad Rýnem a Düsseldorf. Zajímavé je, že Angermann studoval na slavné düsseldorfské Akademii v ateliéru konceptuální ikony světového poválečného umění Josepha Beyuse (když před tím studoval malířství na Akademii v Norimberku), a přestože se věnuje klasickému malovanému obrazu s důrazem na uvolněný lehce expresivní barevný rukopis a na nápaditou ikonografii, kde svoji výraznou roli zaujímá také plenérové malování „krajinek“ v přírodě či městském prostředí, najdeme v pozadí jeho tvorby onen „revoluční“ pel, táhnoucí se od studentských revolt roku 1968 přes beyusovský ateliér až do současnosti. To zajišťuje Angermannovi nadhled a jistý kritický odstup od dění ve společnosti a ve světě umění, a také, a to především, svěžest jeho práce s radostnou rozkoší malování, které potvrzuje nosnost jeho umělecké strategie, která vedle krajinek přináší také narativní obrazy s metaforickým či kritickým obsahem. Název výstavy Zurück zur Kunst / Zpátky k umění, který odkazuje na stejnojmenný malířův cyklus prací na papíře z roku 1973, evokuje stále týž kriticko-provokativní nádech, jaký měl v roce vzniku zmíněného cyklu, a potvrzuje Angermannův názor na jeho vlastní práci, když mi v rozhovoru do katalogu mikulovského Sympozia v roce 2012 řekl: „Moje umění má mnoho arogantních strategií, které vycházejí z toho, že se avantgarda prosadila vůči maloměšťáctví, buržoazii a vůči ignorantskému okolí, jehož vžité způsoby musely být překonány.“

Plzeňská výstava přináší určitý řez Angermannovu prací od 80. let až do současnosti a umožňuje tak divákovi uvědomit si šíři malířova záběru. Pokud bych měl na výstavě upozornit na nějaké výjimečné dílo, pak bych poukázal na skupinový portrét pedagogů při schůzi na slavné frankfurtské Staedelschule, kde Angermann vedl v letech 1996 až 2002 malířský ateliér. (A pokud se zmiňuji o jeho pedagogické práci, pak musím ještě poznamenat, že už v roce 1986 byl hostujícím docentem na Academy of the Arts v Reykjavíku, v letech 1992 až 1993 hostujícím profesorem malby v Kasselu, a po frankfurtském angažmá učil v letech 2002 až 2010 na Akademii v Norimberku).

Martin Dostál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *