Artalk.cz

Jednotlivo vybrané práce: k výstave Kassaboys

Slovenská košická skupina Kassaboys sa predstavila brnianskemu publiku výstavou s názvom Vybrané práce v Galerii U Dobrého pastíře. Skupina vznikla v roku 2006 a tvoria ju traja košický umelci Radovan Čerevka, Tomáš Makara a Peter Vrábeľ, ktorý sa aktívne venujú aj vlastným umeleckým projektom. V priestoroch galérie sa predstavili spoločnými „vybranými prácami“ od vzniku až po súčasnosť a kurátorka Klára Stolková k vystaveným exponátom pripravila texty, kde jednotlivé projekty predstavila.

Kassaboys_01Ako už zo samotného názvu skupiny vyplýva, Kassaboys (z maďarského slova Kassa – Košice) sú „hrdí“ Košičania a ich angažované umenie a inštitucionálna kritika sa sústreďuje hlavne na rodné mesto Košice, na Slovensko, no v širšom rámci reagujú aj na aktuálne dianie  vo východoeurópskej oblasti. Kriticky sa stavajú k aktuálnym sociálno-politickým problémom a operujú s pojmami ako lokálpatriotizmus, centralizmus, demokracia a nacionalizmus. Zaoberajú sa postavením umelca v našej spoločnosti a ich projekty sú zásadné v danom čase a priestore, kde kritizujú, ironizujú spochybňujú. Sú jedinou slovenskou aktivistickou skupinou, ktorá pôsobí dlhšiu dobu. Čo sa však stane s takým umením v statickom výstavnom priestore? Umenie dostáva podobu záznamu a výstavný priestor sa mení na zhluk informácií. Konkrétna výstava je poňatá ako „přehlídka starých a nových projektů“ a ja sa pýtam, nakoľko je táto inštalácia výstavou umeleckých diel a nakoľko je len zoznamom informácií.

Ešte pred vstupom do samotného výstavného priestoru nás privíta nad dverami zarámovaná fotografia z reportáže Z Kasse (2006-2007). Obsahom je časť mosta so sprayovým nápisom „UMELCI DO PLYNU“. Taký nápis už asi u nikoho nevyvolá veľké emócie, pobaví však o to viac pri vstupe do výstavného priestoru, kde nás zaskočia 4 figuríny v životnej veľkosti v armádnych uniformách, či vojenských mundúroch Kunstuniformen (2011). Uniformy predstavujú rovnošaty a hodnosti pre umelcov, ktorý by sa konečne mohli zaradiť k spoločensky „významnejším kastám“ ako sú napríklad politici, doktori, či už spomenutí vojenský ale aj cirkevní hodnostári (toto dielo prezentovala skupina aj na výstave finalistov Ceny Oskára Čepana 2011).

Kassaboys_02

V druhej polovici výstavnej miestnosti je exponovaný projekt Verchovania (2014), ktorý bol pôvodne pripravený pre Artwall v Prahe. Plagáty s dobovým vizuálom z obdobia vzniku Prvej republiky vyzývajú na účasť k fiktívnemu referendu o pripojení Podkarpatskej Rusi k vtedajšiemu Československu. Plagáty z výraznými heslami, ktoré odkazujú aj na súčasnú politickú situáciu na Ukrajine, videli diváci vo verejnom priestore. Kurátorka sprievodného textu však píše: „zatímco na diváky, kteří tuto kampaň v mžiku zahlédli skrz okna svých aut na Nábřeží kapitána Jaroše a Edvarda Beneše v Praze působí výrazná hesla i design asociativně a snad pouze podprahově, divákovi přicházejícímu do galerie se nabízí prostor pro soustředěné čtení…“ Z rozmerných plagátov sa stali malé plagátiky „takřka muzeální artefakty“, ktoré majú byť určené k štúdiu a majú „vybízet k intelektuálni debatě“ V miestnosti s umeleckými mundúrmi, však na výpovedi skôr strácajú, než intelektuálnu debatu vyvolávajú.

V ďalšej miestnosti sa nachádza projekcia troch videí v slučke, ktoré pôvodne vznikali pre reláciu STV Umenie 06. Tri fiktívne reportáže Z Kasse, Prosba, Harmónia duše, (2006-2007) akoby zahájili ich spoločnú tvorbu a profiláciu skupiny. Reporty zaznamenávajú udalosti z umeleckého prostredia a života z východoslovenského mesta Košíc ako periférie, vždy druhého a menej významného mesta popri Bratislave. Reportáž Z Kasse (z Košíc), je záznam telefonických rozhovorov medzi košickými umelcami doplnený zábermi z diania mesta. Prosba je odslúžená omša, kde sami umelci účinkujú ako miništranti, modliaci sa za súčasné umenie. Všetky tri reporty pôsobia veľmi pesimisticky akoby beznádejne pre umelca, ktorý žije v Košiciach a neostáva mu nič iné, ako sa modliť, na druhú stranu však poukazovali na to, že umenie vzniká aj mimo hlavného centra – Bratislavy.

Kassaboys_03

V tretej miestnosti galérie nájdeme nedávny projekt Mission 2013, 2012 vzťahujúci sa k podujatiu Košice, hlavné mesto kultúry (ďalej len EHMK). Kassaboys mali vytvoriť voľné dielo vo verejnom priestore, kde podmienkou bola tematika s koncom sveta, ktoré malo vzbudiť rozruch, zaujať a upozorniť obyvateľov mesta na blížiacu sa udalosť EHMK. V presklenom altánku neďaleko vchodu do Štátneho divadla nainštalovali časované nálože v papierových vreciach s výstražnými značkami a nadpismi reprodukujúcimi palcové titulky novín, ktoré kritizovali sporné stránky košického projektu. Zároveň spustili elektronické zariadenie, ktoré začalo odpočítavať zostávajúci čas do explózie – štartu jednej z najvýznamnejších kultúrnych udalostí Slovenska, teda vyhlásenia Košíc za Európske hlavné mesto kultúry. Inštaláciu nechal odstrániť umelecký riaditeľ projektu Vladimír Beskid. Rozpútala sa tak živá debata cez príslušné úrady aj média a ako to už na Slovensku býva, rozdelila malú výtvarnú obec, ešte na menšie časti. Mission, je v galérii prezentovaná menšími fotografiami a reprodukciami novinových článkov, nadpismi z inštalácie a úradnými listinami. Závažnosť tohto projektu sa popri jeho inštalácii ešte viac stráca pri naivnom spievaní Mária Chromého z projekcie Symposium 2009, ktorú od projektu Mission delí len stena s projekciou.

Vybrané práce, ktoré pracujú s verejným priestorom, s periférnosťou a patriotizmom, kritikou spoločensko-politických diania tak v samotnom priestore pôsobia rozpačito. Ironizovanie a nadhľad striedajú vážnejšie témy a je len na návštevníkovi, či siahne po rozsiahlom texte od kurátorky. Vybrané práce sú presne tým, čo vlastne slovné spojenie „vybrané práce“ doslova a do písmena znamená. Do galérie ste si neprišli pozrieť ucelenú inštaláciu, ale skôr vágny zostrih a zoznam aktivít skupiny Kassaboys. Z výstavy som si odniesla okrem zoznamu informácií, aj jeden zvláštny pocit. Neviem sa totiž rozhodnúť, či názov výstavy bol vybraný zámerne, aby podtrhol celé informatívne predstavenie alebo je názov čisto alibistický, pretože inak to nainštalovať nešlo.

______________________________________________________________

Kassaboys / kurátorka: Klára Stolková / Galerie TIC: Galerie U Dobrého pastýře / Brno / 20. 8. – 17. 9. 2014

______________________________________________________________

foto: Michaela Dvořáková

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *