Artalk.cz

denní tisk 10. 9. 2014

Rado Ištok připravil pro A2 rozhovor s historičkou umění a kurátorkou Marií Klimešovou. Rozhovor se samozřejmě dotýká aktuální výstavy Sekal a Japonsko, kterou kurátorka připravila pro Západočeskou galerii v Plzni. Klimešová rovněž hovoří o svém zájmu o umělce – solitéry a nabízí srovnání výstavního provozu u nás a ve Velké Británii.

Zuzana Jakalová se v A2 věnuje projektu Tomáše Třeštíka Letenští, který do konce září prezentuje pražská galerie Artwall. Výstava sedmi černobílých reklamně vyestetizovaných portrétů lidí bez domova působí podle Jakalové plytce, a je „spíš reklamou na společenskou stigmatizaci“. Autorka upozorňuje, s odkazem na dva rozhovory, na Třeštíkovu neschopnost vysvětlit význam a přesah projektu. Na závěr pak dodává: „Má -li ale galerie Artwall i nadále fungovat jako kritická platforma dotýkající se neuralgických bodů české společnosti, měla by možná být citlivější i k vlastním projektům.“

Katarína Chlustiková se v A2 zaměřila na výstavu německého fotografa Andrease Müller-Pohleho v pražském Domě fotografie. „Kurátor Pavel Vančát výstavu uspořádal jako záměrně chronologicky komplexní ′výběrovou retrospektivu′, jež může svým záběrem fascinovat, klade si však také správně otázku, zda ona komplexnost není problematická.“

Jan Šída vyzpovídal pro Právo Veroniku Šrek Bromovou. Multimediální umělkyně hovoří o své tvorbě, nové výstavě v pražské Galerii Václava Špály či o tom, jak její práci ovlivňuje změna prostředí.

Gabriela Velcová recenzuje na stránkách E15 výstavu Mileny Dopitové, Miluji a přijímám, kterou do 30. listopadu hostí pražská Městská knihovna. „Výstava se ladně pohybuje za zvuku vodotrysku, který očišťuje a zároveň osvěžuje roztěkanost mysli zanesenou z venkovního světa a se stupňujícími gejzíry vyvolává vizuální, sluchový i vjemový chaos, který zůstává přítomen v celé expozici,“ píše Velcová a dává přehlídce 100%.

Český rozhlas Ostrava nabídl rozhovor s fotografem Michalem Kalhousem, jehož výstava Muž a žena bude od 11. září k vidění v ostravské galerii Plato.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *