Artalk.cz

TS: OTVORENÝ LIST VYZÝVA LIVIU KLAUSOVÚ K SPOJENECTVU

(Bratislava, 17. júla 2014) Inicátori akcie Osobný postoj, ktorá reagovala na neadekvátny postup veľvyslanectva ČR na Slovensku v súvislosti s vystavením diela výtvarníka Dalibora Baču na výstave Privátny nacionalizmus v Košiciach, vyzývajú vo svojom otvorenom liste veľvyslankyňu Liviu Klausovú k spojenectvu. Žiadajú ju, aby na základe verejne predložených podkladov prehodnotila svoje stanovisko a podporila ich v snahe presvedčiť Ministerstvo kultúry SR a Úrad vlády SR o navrátení prisľúbenej podpory organizátorovi výstavy.

„Vážená pani veľvyslankyňa, dielo Dalibora Baču nie je ‚na zem položena česká vlajka místo rohožky‘, ako opakovane uvádzate vo svojej odpovedi, v ktorej zároveň odmietate našu žiadosť o osobné stretnutie. Chceme Vás aj touto cestou uistiť, že Dalibor Bača vystavil československú zástavu, ktorá materiálne a fakticky pochádza spred roka 1993 a spôsob akým ju inštaloval v žiadnom prípade návštevníka nenavádzal, aby po nej prešiel.“ – píše sa hneď v úvode otvoreného listu, ktorý je adresovaný veľvyslankyni Českej republiky na Slovensku Ing. Livii Klausovej, CSc., ktorá zaslala dňa 18. apríla 2014 hromadnú sťažnosť inštitúciám, ktoré mali realizáciu košickej výstavy Privátny nacionalizmus finančne podporiť.

Na základe protestného listu L. Klausovej následne Úrad vlády SR a tiež Ministerstvo kultúry SR revidovali svoje podporné stanoviská a spätne odňali dotácie určené na spolufinancovanie slovenskej účasti na medzinárodnom výstavnom projekte Privátny nacionalizmus.

Vo svojom otvorenom liste Bačovi podporovatelia veľvyslankyňu upozorňujú, že došlo k zjavnému poškodeniu organizátora výstavy a okrem toho poukazujú na množstvo podporujúcich organizácií a jednotlivcov, ktorý s konaním Úradu vlády SR a Ministerstva kultúry SR vyjadrili verejný nesúhlas. „Protestovať proti domnelej ujme je jedna vec, druhá vec je poškodiť organizátora spôsobom, ktorý môže byť verejnosťou vnímaný ako akt cenzúry realizovaný z mocenskej pozície politickej a ekonomickej nadvlády.“

Autori listu sa tiež domnievajú, že je stále možné situáciu zvrátiť a nebránia sa diskusii o vhodnosti konkrétneho umeleckého činu. Považujú ale za nešťastné, ak sa na základe neúplných či nepresných informácii vykonávajú kroky, ktoré majú negatívny dopad nielen na konkrétnu kultúrnu udalosť, ale v dôsledku tiež na celú kultúru a demokratickú spoločnosť. V závere listu píšu:

„Pani veľvyslankyňa, azda sa spoločne zhodneme na tom, že veľkorysosť je cnosť, o ktorú stojí za to usilovať. Vyzývame Vás preto, aby ste sa aj napriek svojmu odlišnému názoru stali našim spojencom, ktorý si uvedomuje vážnosť situácie. Vieme, že k nedorozumeniam môže dôjsť, ale sme presvedčení, že je povinnosťou nás všetkých usilovať o to, aby nedorozumenia neviedli k nespravodlivosti a bezpráviu.“

Viac informácií a celé znenie otvoreného listu tu.

KONTAKT: Fedor Blaščák, +421 905 137 257, csl.stanovisko@gmail.com

 

Komentáře

    • Šarman

    Ak sa pokladá položenie akejkoľvek zástavy na podlahu – je jedno s akým cieľom – za umenie mám oprávnený pocit, že chyba nieje v D. Bačovi, ale celkom niekde inde..Dnes keď sa dá „študovať „za peniaze čokoľvek a v tomto prípade aj umenie výsledok už nieje úsmevný, ale tragikomický !!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *