Artalk.cz

denní tisk 13. 6. 2014

Filip Šenk se v Lidových novinách zaměřil na výstavu Vivat Musica! ve Veletržním paláci NG. Přehlídka představuje inspirace, alegorie, metafory i přímé splývání výtvarného umění s hudbou od 16. století do současnosti. „Téma je náročné a lákavé a současná výstava vyvolává dojem sestavení toho, co se na toto téma dá tak nějak rychle a ne úplně hloupě říci při pohledu na široké sbírky NG. To se zdařilo, výstava rozhodně hloupá není, ale k přínosnějšímu zpracování tématu je třeba hlubšího začlenění do dobového kontextu a větší provázanosti jednotlivých kapitol.“

Tomáš Pospiszyl v Lidových novinách připomíná výrazné hospodářsko-kulturními fenomény historie, na něž navazují galerie v Liberci a ve Zlíně. Obě instituce se nedávno přestěhovaly do nových prostor. V liberecké expozici je výrazně připomenut Heinrich Liebieg, který díky úspěchům v textilním podnikání shromáždil kvalitní sbírku výtvarného umění a odkázal ji městu. Do instalace zlínské galerie pak Baťovy závody – jejich produkty, architektura i ideologie – přímo vstupují.

Blanka Frajerová představuje v Lidovkách výstavu tisků Paula Gauguina, kterou do minulého týdne hostilo newyorské MuMA. „Téměř neznámé dřevoryty, kresby a studie se většinou vztahují k pobytům na Tahiti a Markézách. Doplňují mozaiku o Gauguinovi dobrodruhovi, který celý život hledal sám sebe, jak lidsky, tak i umělecky. Zároveň si instalace klade ambice skoncovat s představou Gauguina jako prostopášníka čerpajícího v Tichomoří především erotické motivy a více poukázat na jeho tvůrčí potenciál.“

Irena Jirků připravila pro víkendovou přílohu Hospodářských novin text přibližující desítku vybraných staveb z knihy Petra Volfa, Místa architektonického vz(d)oru : Česká architektura mimo centra 1990-2013.

Krištof Kintera aktuálně vystavuje ve švýcarské Basileji. Naďa Klevisová při té příležitosti připravila pro Hospodářské noviny text věnovaný Kinterově tvorbě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *