Artalk.cz

do 8. 6. 2014 / Prihlás sa na Čepana!

Prihlás sa na Čepana! / 19. ročník súťaže Cena Oskára Čepana 2014 / Nová Synagóga / Kunsthalle v Žiline / do 8. 6. 2014

TIBI9966
Radovan Čerevka, Krajina trvalej slobody, 2013, foto: Gabriel Kuchta

Prihlás sa na Čepana! / 19. ročník súťaže  Cena Oskára Čepana 2014

Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlasuje 19. ročník súťaže Cena Oskára Čepana, ktorá je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 35 rokov. Okrem každoročnej možnosti získať finančnú podporu a tvorivý pobyt v USA, prinesie tohtoročný projekt viacero koncepčných zmien. Medzi tie zásadné patrí nové zloženie realizačného tímu a zmena miesta výstavy štyroch finalistov. Tá tento rok neprebehne v Bratislave, ale bude ju hosťovať Nová Synagóga / Kunsthalle v Žiline.

Priebeh súťaže

Prihlásiť sa do 19. ročníka súťaže je možné do 8. júna 2014 (vrátane) a to na základe vyplnenej prihlášky s požadovanými prílohami pomocou online formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.oskarcepan.sk. Súťaž je určená umelcom žijúcim a pôsobiacim na území Slovenskej republiky, no štátne občianstvo SR už nie je podmienkou. Vek uchádzača nesmie do 31. decembra 2014 prekročiť hranicu 35 rokov a uchádzač musí mať ukončené VŠ štúdium. Prostredníctvom online aplikácie na webstránke je tiež možné umelcov verejne vyzvať, aby sa do súťaže prihlásili.

Odborná komisia v zložení – Áron Fenyvesi (HU), Piotr Stasiowski (PL), Jiří Ptáček (CZ), Michal Murin (SK), Mira Keratová (SK), zasadne v druhej polovici júna a z prihlásených uchádzačov vyberie štyroch finalistov. Ich spoločná výstava sa uskutoční od 16. októbra do 16. novembra 2014 v Novej Synagóge / Kunsthalle v Žiline.

Slávnostné vyhlásenie víťaza sa bude konať 24. októbra 2014. 

Víťaz Ceny Oskára Čepana 2014 získa 6-týždňový rezidenčný pobyt v International Studio & Curatorial Program v New Yorku, finančnú odmenu v hodnote 2600 € a po návrate z rezidenčného pobytu možnosť realizovať samostatnú výstavu v etablovanej umeleckej inštitúcii.

Cena a nový tím

Cena Oskára Čepana, založená v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, zakladateľky americkej Nadácie otvorenej spoločnosti, je dlhodobo súčasťou prestížnej medzinárodnej siete súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy. Účasť v nej nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia i s autorskými presahmi do iných umeleckých oblastí.

Spolu s predstaviteľkami NCSU – riaditeľkou Bohdanou Hromádkovou a kultúrnou organizátorkou Zuzanou Palicovou, tvorí od marca 2014 nový realizačný tím výtvarník Tomáš Džadoň, kurátorka Barbora Šedivá a grafický dizajnér Boris Meluš. K spolupráci prizvali kurátorov Novej Synagógy / Kunsthalle – Katarínu Gatialovú a Fedora Blaščáka.

Okrem aktuálneho presunu tejto kultúrnej udalosti do Žiliny je cieľom kurátorsky a architektonicky zjednotená výstava finalistov i atraktívny sprievodný program. Novinkou bude tiež vytvorenie odborného poradného orgánu, ktorý bude konzultovať otázky spojené s ďalšími ročníkmi súťaže (napr. zloženie poroty, miesto konania výstavy finalistov) a otvorí odbornú diskusiu na témy týkajúce sa významu a ďalšieho smerovania celého projektu. Spolu s ďalšími aktivitami by tieto zmeny mali prispieť nielen k výraznejšej propagácii samotnej Ceny, ale najmä k lepšej informovanosti verejnosti o aktuálnom dianí v oblasti súčasného výtvarného umenia a kritickej reflexii tém, ktoré dnes mladí autori v svojej tvorbe formulujú.

Partneri a podpora projektu

The Foundation for a Civil Society, Trust for Mutual Understanding, Slovenská národná galéria, Ministerstvo kultúry SR, Nová Synagóga / Kunsthalle, Truc sphérique, J&T Banka, Legalart

Kontakt

Tomáš Džadoň / koordinátor
dzadon@oskarcepan.sk / + 421 944 124 173 / + 420 731 577 153

Barbora Šedivá / koordinátorka
sediva@oskarcepan.sk  / +421 949 713 796 / +420 733 539 062

Zuzana Palicová / produkcia a program
palicova@oskarcepan.sk / +421 902 366 416

Bohdana Hromádková / riaditeľka NCS
bohdana@ncsu.sk

www.oskarcepan.sk
www.ncsu.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *