Artalk.cz

denní tisk 24. 5. 2014

„Hudební“ výstavy v Národní galerii a Národním muzeu hodnotí Pavel Klusák na stránkách Lidových novin. Přehlídka NG nazvaná Vivat Musica! se zaměřuje na sledování vztahu výtvarného umění a hudby od doby renesance až po současnost. „Stran téhle výstavy nemá cenu být příliš velkým nevděčníkem: je velmi solidní přehlídkou různorodých impulzů, katalog pak dopoví mnohé teze a motivace. Skutečně současnou myšlenkovou práci tu ovšem musí návštěvník podstoupit sám: Vivat musica! jako by byla shromážděným materiálem, ke kterému teď může přijít nová generace kurátorů a teoretiků, aby o zobrazeném zvuku řekla něco nového. V Národní galerii by nám jistě řekli, že takovou ambici ani neměli.“

O podobě nové expozice GASKu, která bude zítra otevřena návštěvníkům, informují Mf DNES a Deník. Richard Drury, autor expozice nazvané Stavy mysli – Za obrazem, upustil od chronologické posloupnosti: „Chci se ptát, jaký byl pocit nebo původní myšlenka, která stála u zrodu konkrétního díla. Místo linie času se tak vynořuje stav lidské mysli.“ Expozice nebude úplně stálá, mělo by docházet k obměňování témat či jednotlivých děl, což má návštěvníky přivést opakovaně.

Středočeské vydání Deníku přináší rozhovor s Kamilou Ženatou. Výtvarnice hovoří o aktuálním výstavním projektu v čáslavském divadle, kde se její práce setkaly s díly jejího dědečka Karla Pazderského a vnučky Alenky Bečičkové: „Vytváříme tak nikoli virtuální, ale velmi reálnou časoprostorovou sondu do sítě vztahů, světa tří generací v rozpětí 120 let.“ Rozhovor vedený Lucií Špačkovou se dotýká rovněž například proměn tvorby Ženaté a její terapeutické činnosti.

Jan Šída pro Právo vyzpovídal malíře Jiřího Votrubu. Rozhovor se dotýká především aktuální tvorby prezentované na výstavě GlobaLove v pražské galerii Budoart.

Zdeněk Lukeš ve svém textu pro Lidové noviny připomíná architekta Adolfa Benše, významného představitele meziválečné avantgardy, který se před sto dvaceti lety narodil v Pardubicích. „Seznam realizací Adolfa Benše (1894–1982) není dlouhý, některé jeho stavby však patří k tomu nejlepšímu, co u nás v daném období vzniklo. Příkladem může být budova Elektrických podniků hl. m. Prahy v Holešovicích-Bubnech, jež skrývá jeden z nejpůsobivějších funkcionalistických interiérů ve městě.“

Ondřej Bezr představuje v Mf DNES vzpomínkovou knihu fotografky Staši Fleischmannové nazvané Vrstvami. „Už jen výpis těch, které Staša Fleischmannová ať už profesionálně, nebo v dalších životních etapách „jen tak mimochodem“ fotografovala, vydá na obsáhlý soupis. A velkým kladem knihy je bohatá obrazová výbava, povýšená vynikajícím tiskem. Vidíme zde tedy nejen portrét Čapkův, ale třeba také snímky Josefa Šímy, Julia Fučíka, Andrého Bretona, Louise Aragona, Borise Pasternaka či Adolfa Hoffmeistera.“

Komentáře

    • I. B

    … Klusák na stránkách Práva? Jsou to LN.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *