Artalk.cz

TZ: In Dust Troll

In Dust Troll: Denisa Belzová, Lukáš Orlita, Radek Michálek / Českomoravská psychologická krajina / Galerie Aula / Brno / 11. – 27. 4. 2014

AULA

Českomoravská psychologická krajina 

In Dust Troll – Denisa Belzová, Lukáš Orlita, Radek Michálek

11. – 27. 4. 2014

Vernisáž: 10. 4. 2014 od 18:00

Srdečně zveme na vernisáž výstavy umělecké skupiny In Dust Troll s názvem Českomoravská psychologická krajina, která se uskuteční ve čtvrtek 10. 4. 2014 od 18.00 hodin v Galerii Aula FaVU VUT v Brně, Údolní 495/19, 602 00 Brno. Výstava potrvá od 11. 3. do 27. 4. 2014.

Skupina In Dust Troll, jejímiž členy jsou Denisa Belzová, Lukáš Orlita a Radek Michálek, funguje oficiálně přes rok. Její dosavadní intervence jsou vázány na industriální typ místa, na který autoři přímo reagují převážně akční malbou. U všech autorů-malířů hraje výraznou roli reflexe urbánního prostředí. Tématem výstavy s názvem Českomoravská psychologická krajina je industriální krajina jako „inscape” městského člověka. Industriální námět souvisí s principem časoprostoru, krajina je spjata s nitrem člověka a s jeho vnějšími projevy. Dané téma je uchopeno skrze proces malby a prostorové instalace.

Konceptuální instalace pohrávající si se změnou měřítka (mikrosvět „inside“ – galerie, makrosvět „outside“ – dvůr) nabídne pohled na krajinu perspektivou modelu. Trojrozměrný objekt vzniknuvší záměrnou recyklací odpadů a průmyslově užívaných materiálů odkazuje k místům a zdrojům svého původu. Volba prachu (evokujícího rozpad) jako hlavní stavební hmoty chce poukázat na to, že právě čas je hlavním hybatelem dějů.

Součástí vernisáže bude malířský happening na dvoře galerie. Každý z prezentujících se autorů bude mít možnost spontánně vstoupit do malby. Kromě instalace a velkoformátového obrazu v galerii tak vznikne vzájemným překrýváním, odkrýváním vrstev-času, proměnou a dekonstrukcí „nový“ obraz, jehož útržky odhalí nové významy.

„Fragmentární prožitek, čas, vztahy a etapy v existenci člověka či krajiny. (Není to to samé? Inscape…). Člověk a industriál – psychologická krajina mizejících továrních budov.“

Jana Písaříková a Andrea Vatulíková, kurátorky výstavního projektu

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *