Artalk.cz

TZ: Ze středu ven. Umění regionů 1985 – 2010

Ze středu ven. Umění regionů 1985 – 2010 / Západočeská galerie v Plzni / Plzeň / 2. 4. – 8. 6. 2014

image001

 

ZE STŘEDU VEN – UMĚNÍ REGIONŮ 1985–2010

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň
2. 4. – 8. 6. 2014
VERNISÁŽ: 1. 4. 2014 | 17 hodin | výstavní síň Masné krámy, Pražská 13, Plzeň

Západočeská galerie v Plzni představuje uměleckou scénu v  regionech České republiky, a to ve vybraných osmi městech: České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem a Zlín. Na výstavě je představena tvorba celkem třiceti tří umělců v časovém úseku posledního čtvrtstoletí.
Výstavní projekt ZE STŘEDU VEN – UMĚNÍ REGIONŮ 1985–2010 hledá odpovědi na otázky spojené s procesem decentralizace českého výtvarného umění a rozmachem jeho nových regionálních okruhů v širokém období sahajícím od pozdní fáze totalitarismu přes dramatickou společenskou transformaci až po globalizovanou informační societu. Zaměřuje se přitom na různorodé tvůrčí projevy reprezentující okrajová milieu, která se ve sledované periodě bouřlivě rozvíjela a významně obohatila celkový charakter celostátního uměleckého kontextu.
Kořeny nebývalé akcelerace kulturního potenciálu české periferie lze bezesporu sledovat již v situaci druhé poloviny 80. let, kdy se postupně drobila ostražitost totalitní ideologie a i na „venkově“ se etablovala řada nepřehlédnutelných autorských osobností. Jednalo se převážně o vyhraněné solitéry, kteří rozvíjeli pozdně modernistická východiska s důrazem kladeným na minimalistické či konceptuální postupy. Většina z nich přesahovala místní prostředí, navazovala spojení se spřízněnými názorovými proudy na národní úrovni, ale zároveň přispívala k upevnění pozic aktuální výtvarné tvorby v dané lokalitě.
Boom regionálních uměleckých okruhů je následně spojen se vzrušenou posttotalitní atmosférou 90. let, ve které se na české scéně definitivně prosadila postmoderna. Především autoři vyrůstající z klimatu industriálních periferií na Ostravsku či v Podkrušnohoří rozšířili její stále více se rozevírající názorové paradigma o sociálně ukotvené polohy umělecké produkce. Souběžně se ovšem ve sledovaných oblastech objevily tendence tematizující dobově určující problematiku osobních mytologií či rané projevy genderových strategií formované prvními představitelkami českého feminismu.
Charakter okrajových scén se dále přeskupuje v tekutém prostředí prvního desetiletí nového tisíciletí, v němž pod vlivem volného proudění digitalizovaných informací došlo k novému promýšlení tradičního chápání hranic i vlivových hierarchií. Některé české regiony posílily vlastní autonomii často v souvislosti s rozvojem místních vysokých uměleckých škol, které zásadně přispěly k upevnění lokálního institucionálního rámce. Jiné byly nadále určovány aktivitami konkrétních autorů či dlouhodobých vyhraněných galerijních projektů. Názorově se potom jejich reprezentanti hlásili k postproduktivním postupům, tendencím altermoderny nebo tematizaci místa a práce s konkrétní komunitou.
Výstava exponuje osm regionálních ohnisek s rozdílným vývojovým potenciálem – České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostravu, Plzeň, Ústí nad Labem a Zlín. Všímá si klíčových představitelů těchto lokalit, upozorňuje na jejich specifika v podobě mezigeneračních návazností či naopak izolovaných, avšak eruptivních, vystoupení. Celý projekt ZE STŘEDU VEN – UMĚNÍ REGIONŮ 1985–2010, vedle výstavní prezentace tvořený připravovanou rozsáhlou publikací a konferencí, obohacuje plastickou strukturu vývoje současného českého umění o další podstatnou charakteristiku. O vrstvu v některých názorových proudech či individuálních výkonech integrálně propojenou s ostatními úrovněmi této améboidní mapy, a přesto jedinečnou v zaměření cest vedoucích od vlivu center k autenticitě okrajů (a zpět).
Autor textu tiskové zprávy: doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI
Daniel Balabán, Jana Bernartová, Pavel Forman, René Hábl, Eduard Halberštát, Vladimír Hanuš, Daniel Hanzlík, Vladimír Havlík, Michal Kalhous, Kamera Skura, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Jan Krtička, Jiří Kubový, Jiří Lindovský, Petr Lysáček, Vratislav Karel Novák, Zdeněk Macháček, Štěpán Málek, Václav Malina, Milan Maur, Luděk Míšek, Pavel Mrkus, Hana Puchová, Jiří Surůvka, Jan Stolín, Jiří Šigut, Michal Škoda, Zdeněk Šmíd, Michaela Thelenová, Benedikt Tolar,  Robert Vlasák, Eva Výborná

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentované prohlídky s kurátory výstavy
22. 4. / 16:00 Michal Koleček
21. 5. / 17:00 Michal Koleček
30. 5. / 18:00 Michal Koleček
3. 6. / 16:00 Ladislav Daněk

Cyklus přednášek
16. 4. / 17:00 HRADEC KRÁLOVÉ (Martina Vítková) a OSTRAVA (Tomáš Knoflíček)
22. 4. / 17:00 LIBEREC (Adéla Hrušková, Romana Veselá) a ÚSTÍ NAD LABEM (Michal Koleček)
6. 5. / 17:00 ČESKÉ BUDĚJOVICE (Jiří Ptáček) a PLZEŇ (Marcel Fišer)
3. 6. / 17:00 OLOMOUC A ZLÍN (Ladislav Daněk)

REALIZAČNÍ TÝM
Autor výstavy:                 Michal Koleček
Koncepce výstavy:          Michal Koleček a Ladislav Daněk
Kurátorka výstavy:         Marcela Štýbrová
Spolukurátoři:                 Marcel Fišer, Adéla Hrušková, Petr Jindra, Tomáš Knoflíček, Jiří Ptáček, Romana Veselá, Martina Vítková

Grafický design:              studio Mančaft
Jazyková redakce:          Marta Nožková
Překlad do angličtiny:   Josef Procházka

Výstavu připravila Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

PARTNEŘI
Plzeňský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Plzeň 2015, Bohemia Sekt, Rada galerií ČR

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Mladá fronta DNES, Art+antiques, I-Prague, Český rozhlas Plzeň, Centrum Bavaria-Bohemia, plzen.cz, railreklam

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.