Artalk.cz

TZ: Kruhové zříceniny

Kruhové zříceniny / Lara Almarcegui, Daniela Baráčková, The Bells Angels: Simon Bernheim & Julien Sirjacq, Louidgi Beltrame, Émilie Benoist, Nathalie Brevet_Hughes Rochette, Wojtek Doroszuk, Barbora Klímová, Djamel Kokene, Svätopluk Mikyta, Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič, Michal Moravčik, Nicolas Moulin, Florian Neufeldt, Marketa Othová, Jan Pfeiffer, Jiří Poláček, Florian Pugnaire & David Raffini, Nikolai von Rosen, Věra Samková, Christophe Sarlin, Pavla Sceranková, Dušan Šimánek, Valentin Souquet, Eric Stephany, Fritz Stolberg, Ivan Svoboda, Adam Vačkář, Jaro Varga, Sergio Verastegui / Galerie MeetFactory, Galerie 35 / Praha / 3. 4. – 24. 5. 2014

Kruhove_zriceniny_pozvanka_web

GALERIE MEETFACTORY A FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE

představují výstavní projekt KRUHOVÉ ZŘÍCENINY

Francouzský kurátor a kritik Jean-Marc Avrilla připravil pro Galerii MeetFactory a Galerii 35 v prostorách Francouzského institutu v Praze rozsáhlý výstavní projekt, který navazuje na jeho rezidenční pobyt v MeetFactory v roce 2012. Výstava mapuje téma zříceniny v současném umění napříč rozdílnými generačními přístupy i uměleckými prostředky, v díle více než třicítky mezinárodních autorů.

Vernisáž proběhne 3. 4. 2014 v obou galeriích s časovým odstupem.

Zachycování zřícenin má v západním umění dlouhou tradici. V posledních deseti letech ale dostává jejich reprezentace jinou tvář – nejde ani tak o jejich význam, jako o samotnou tvárnost tohoto námětu, jenž během své historie prošel mnoha proměnami. Od chvalozpěvů na slávu antické civilizace během renesance, kritiky racionalismu osvícenství v 18. století, melancholie romantismu, až po symboliku politických otřesů dvacátého století, zříceniny představují symbol světových střetů i člověka v osidlech jeho osudu. Výstava Kruhové zříceniny si vypůjčila svůj název z povídky Jorgese Luise Borgese. Evokuje krajinu plnou protikladů, kde temnota některých vystavených děl ostře kontrastuje s prosvětleností děl jiných. Odkaz zřícenin je jakýmsi přízračným přeludem, jenž otevírá nový pohled na moderní svět. Projekt sestává z dvou nezávislých a zároveň komunikujících celků. V Galerii 35 bude představen výběr fotografií a videí českých a slovenských umělců od osmdesátých let do současnosti. Tato díla pracují s povrchovým zdáním věcí, zkoumají jejich proměny v čase a jejich pomíjivost. Nejde tu o melancholii, ale o poezii jednoduchosti a bezprostřednosti, která paradoxně ilustruje hloubku dějin. Druhá část výstavy proběhne v Galerii MeetFactory a představí díla evropských či v Evropě žijících autorů. Vybraná díla či site-specific instalace analyzují téma zřícenin či trosek z pohledu autorů, kteří o nich uvažují v kontextu současného globalizovaného světa. Výstava přivádí k zamyšlení nad způsoby zobrazování, nad komplexitou soudobého náhledu na odkazy k minulosti a zapomnění, nad odlišnostmi přístupů k evropským dějinám. Současně výstava předkládá nutnost znovu se zamyslet nad mnohovrstevnatostí moderního světa, jeho dějinami a obrazem, jenž byl zejména v posledních dekádách stále zřetelněji formován uměleckým, historiografickým a antropologickým vnímáním neevropských národů.

unnamed

Vystavující autoři:

Lara Almarcegui (ES), Daniela Baráčková (CZ), The Bells Angels: Simon Bernheim & Julien Sirjacq (FR), Louidgi Beltrame (FR), Émilie Benoist (FR), Nathalie Brevet_Hughes Rochette (FR), Wojtek Doroszuk (PL), Barbora Klímová (CZ), Djamel Kokene (FR), Svätopluk Mikyta (SK), Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič (SK), Michal Moravčik (SK), Nicolas Moulin (FR), Florian Neufeldt (DE), Marketa Othová (CZ), Jan Pfeiffer (CZ), Jiří Poláček (CZ), Florian Pugnaire & David Raffini (FR), Nikolai von Rosen (DE), Věra Samková (CZ), Christophe Sarlin (FR), Pavla Sceranková (CZ/SK), Dušan Šimánek (CZ), Valentin Souquet (FR), Eric Stephany (FR), Fritz Stolberg (DE), Ivan Svoboda (CZ), Adam Vačkář (CZ), Jaro Varga (SK), Sergio Verastegui (PE)

Kurátor: Jean-Marc Avrilla, vernisáž: 3. 4. 2014 v 17.00 Galerie 35 + 19.00 MeetFactory

Výstava trvá: 3. 4. – 24. 5. 2014 v Galerii 35, 3. 4. – 18. 5. v MeetFactory

S laskavou podporou Francouzského institutu, Francouzského insitutu v Praze a Goethe-Institutu.

Více informací na www.meetfactory.cz