Artalk.cz

TZ: Umění a stín

Umění a stín / Galerie NoD a České centrum Praha / Brno / 6. 2. – 23. 3. 2014

image.php

Umění a stín

05. 2. 2014 od 19:00

Umění, 6. 2. – 23. 3. 2014
, České centrum Praha,
 Rytířská 31, Praha 1

Stín, 6. 2. – 17. 3. 2014, Galerie NoD, Dlouhá 33, Praha 1

Jan Boháč, Anna Ročňová: Slunce svítí do zaprášeného kouta, 6. 2. – 31. 3. 2014, Windows Gallery, České centrum Vídeň, Herrengasse 17, Vídeň

Vernisáže:

5. 2. 2014 v 17:00 v Českém centru Praha

5. 2. 2014 v 19:00 v Galerii NoD

6. 2. 2014 v 18:30 v Českém centru Vídeň

Kurátoři: Edith Jeřábková a Dominik Lang

Vystavující umělci: Studenti Akademie výtvarných umění ve Vídni, Akademie výtvarných umění v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

image.php2

Jan Boháč, Dominik Gajarský, Elisabeth Greinecker, Filip Hauer, Anna Holtz, Stanislava Karbušická, Barbora Kleinhamplová, Martin Kolarov, David Krňanský, Kateřina Kučerová, Fabian Leitgeb, Petra Lelláková & Vladimíra Večeřová, Martin Lukáč, Kristýna Lutzová, Billie Meskens, Richard Nikl, Martin Nytra, Ondřej Reichel, Anna Ročňová, Rudolf Samohejl, Anna Shestakova, Iveta Schovancová, Stefania Strouza, Roman Štětina, Viktorie Valocká, Julia Wallisch, Martin Zvěřina

Výstava Umění a stín je počátkem spolupráce tří uměleckých škol: Akademie výtvarných umění ve Vídni, Akademie výtvarných umění v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Na myšlenkovém pozadí eseje Umění a jeho stín Maria Pernioly se bude dále rozvíjet v průběhu celého roku 2014 ve formátech několikadenních workshopů, seminářů, prezentací, výstav, sbírky a publikace a bude navazovat reálné vztahy s dalšími kulturními institucemi a školami jako jsou Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ad. Jedním ze závěrečných článků projektu, který ovšem bude otevřen dalšímu pokračování, bude reciproční výstava studentů všech tří škol ve výstavním prostoru Akademie ve Vídni. Výstava probíhající v Praze je rozdělena do dvou částí. V Českém centru Praha se zaměří na prostorové formy pod ambivalentním označením „umění” a v Galerii NoD se exponáty budou pohybovat na zdech jako „stíny”.

Co je umění mnozí tuší, někteří to dokonce ví nebo alespoň mají ten pocit. Stínem je pro Perniolu oblast, která existenci předmětu a umění potvrzuje a aktivuje. Umění bez stínu, stejně jako postavě bez stínu, se nedá věřit, chybí jim minulost a současnost zároveň. Není to nasvícený artefakt, který Perniolu zajímá, ale jeho pozadí, důvody k jeho vzniku, souvislosti s jeho tématem a vystavením, okolnosti jeho existence, jeho komentáře, kritiky, historie. A přestože jsme výstavní exponát ani nasvícení nezavrhli, některé Perniolovy myšlenky se v práci studentů objevují. Očekávejte, že tato výstava vás ve svých dvou částech „Umění“ a „Stín“ a části třetí “Slunce svítí do zaprášeného kouta” zavede do různých krajů modernity, ať už toto zaklínadlo znamená Atény, venkov, velká a malá gesta, pohledy na architektury, suvenýry do kapsy a na poličky, memorabilia, zahlédnuté motivy, nalezená pojmenování, jejich rozkládání a přeskládání, z východu na západ a ze západu na východ. A protože výstava má značně otevřenou koncepci těšíme se, že se s vámi potkáme u jednoho stolu, v jednom vlaku, před jedním plakátem, na stejném představení, ve stejné rozhlasové hře, vaši studenti AdBK ve Vídni, AVU v Praze a UMPRUM v Praze společně se Simone Bader, Heimo Zobernigem, Rolandem Kollnitzem, Jiřím Příhodou, Pavlem Humhalem, Edith Jeřábkovou a Dominikem Langem.

Diskuze:

Umění a stín. Diskuze studentů o vlastní práci a projektech, o výstavě a spolupráci v roce 2014

Moderátoři: Simone Bader, Roland Kollnitz, Edith Jeřábková, Dominik Lang a Pavel Humhal

5. 2. 2014 ve 13:00 v Českém centru Praha,
 Rytířská 31, Praha 1

Rádi bychom vás v rámci výstavy pozvali na studentskou diskuzi, na které se dozvíte více o celém projektu, aktivitách studentů, jejich tématech a očekáváních. Diskuze bude mít volný rámec, do kterého bude možné svobodně vstupovat. Role moderátorů bude co nejvíce potlačována.