Artalk.cz

SNG 1: Prívetivejšie gesto SNG?

Projekt dostavby Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Po vypuknutí Kunsthalle boomu, ktorý na Slovensku po dlhom období oživil aj navrhovanie galerijnej architektúry, sa zdá, že sa konečne pohýnajú ľady aj pri vyše dekády trvajúcom úsilí o rekonštruovanie a dostavbu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Desiatky diskusií, dve kolá architektonických súťaží, a niekoľko ministerských sľubov. To všetko prebehlo od roku 2001, keď bolo pre havarijný stav uzavretý najväčší výstavný priestor SNG, takzvané premostenie. Dnes už je prázdne nielen kontroverzné premostenie, vysťahovaný je aj celý komplex národnej galérie, expozícia stálych zbierok aj galerijná administratíva.

01
Model prvej varianty Dostavby SNG, Vladimír Dedeček, 1963, zdroj: archív ateliéru BKPŠ

Prvá dostavba a rozšírenie našej vrcholnej kultúrnej inštitúcie v bývalých kasárňach z dôb Rakúsko-uhorskej monarchie podľa projektov architekta Vladimíra Dedečeka nebola nikdy kompletne zrealizovaná. Jej prestavba a rekonštrukcia bola vložená do rúk architektom Martinovi Kusému a Pavlovi Paňákovi, ktorí si už vyskúšali problematickú dlhoročnou výstavbu, veď realizácia ich projektu Národného divadla v Bratislave trvala 30 rokov. Dnes majú na stole hotový realizačným projekt rekonštrukcie a dostavby Národnej galérie, čaká sa už len na ukončenie výberových konaní na dodávateľov stavby a nová éra SNG bude na dosah.

02
Model druhej, obmenenej varianty SNG, Vladimír Dedeček, 1967, zdroj: Archív architektúry 20. storočia, ÚSTRACH SAV Bratislava

Torzo z doby technoutópie

Ak existuje v architektúre niečo ako rukopis, medzi slovenskými architektmi je Vladimír Dedeček tvorcom, ktorého spôsob navrhovania je jednoznačne čitateľný v jeho celom diele… Avšak paradoxne prvý projekt SNG, s ktorým zvíťazil v súťaži študijných úloh v roku 1963, bol tradičnejší, bez charakteristickej Dedečkovskej skulpturálnosti a dynamiky. O štyri roky neskôr, keď po určitej odmlke zasadla nová komisia pre zhodnotenie projektu Národnej galérie, architekta podnietili, aby obmenil svoj koncept. Dedeček spomína, že to bol práve architekt Štefan Svetko, ktorý označil projekt SNG už za málo aktuálny a posmeľoval Dedečka aby viac odhalil historickú stavbu vodných kasární, ktorú architektov pôvodný návrh temer celkom zakrýval. Architekt zmenil svoj návrh pod vplyvom odporúčaní komisie, ale akiste aj celkovej súdobej atmosféry začínajúcej pražskej jari, ktorá priala progresívnym víziám, viere v moc techniky, ktorá spolu vybuduje novú spoločnosť. Národná galéria sa tak v jeho novom projekte stala dynamickou skulptúrou, ktorej abstraktné ostré línie utvárali novú mierku bratislavského nábrežia.

03
Pohľad na dokončené premostenie, 1978, zdroj: archív ateliéru BKPŠ

Nadšené vízie, ktoré možno čítať z modelov a plánov druhého Dedečkovho projektu SNG však boli počas niekoľkých rokov realizácie galérie zásadne okyptené. Najväčšou ranou pre projekt dostavby galérie sa stalo rozhodnutie nezbúrať dva bytové domy, na ktorých mieste mal stáť hlavný vstup do celého galerijného komplexu. V tieni tohto traumatického bodu vytýčeného dvojicou domov z medzivojnového obdobia sa hromadili viaceré nedostatky, ktoré vznikli snahou vtedajšieho vedenia galérie šetriť a úsilím urýchliť už tak meškajúce dokončenie stavby.

04
Situácia, urbárne vzťahy, súťažný návrh, 2005, zdroj: archív ateliéru BKPŠ

To všetko spolu so zanedbanou údržbou a nevhodnými čiastkovými rekonštrukciami viedlo k spomínanému uzatvoreniu časti galérie. Populistické demolačné návrhy, ktoré uzavretie spôsobilo, nakoniec odvrátilo samotné vedenie národnej galérie. S podporou viacerých uznávaných architektov a odborníkov pripravili súťaž, ktorej podmienky zakotvili zachovanie objektu kritizovaného premostenia.

Spoluautorka textu: Nina Bartošová

______________________________________________________________

foto: Archív ateliéru BKPŠ a Gabriel Kuchta

______________________________________________________________

Druhá časť textu tu.

Fotoreporty tu, tu a tu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *