Artalk.cz

TZ: Tomáš Predka a Lucie Česálková

Tomáš Predka a Lucie Česálková / Rozkazy z éteru / Galerie SPZ / Praha / 18. 1. – 21. 2. 2014

SPZ_2013_09

Tomáš Predka a Lucie Česálková: Rozkazy z éteru

18.01. – 21.02.14

Autor: Tomáš Predka

Host: Lucie Česálková

Vernisáž: 17.01. od 19 hodin

Otevírací doba: Sobota 14 – 18 hodin

Mimo sobotu a vernisáž je výstava ke shlédnutí přes výlohu.

Tomáš Predka je absolventem ateliéru Grafika II Prof. Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze. Dále pak prošel ateliérem Jiřího Černického na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a ateliérem erweiterter malerischer Raum Prof. Daniela Richtera na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Při přemýšlení nad koncepcí projektu Rozkazy z éteru Tomáše Predky a s ním spojeného fenoménu flashbacku se mi nemohly nevybavit ony krátké záblesky zájmu, s nimiž moderní turista probíhá kolem klasických děl přes ozvěnou jeho kroků dunící sály muzeí umění. Tyto nedoostřené otisky obsahu, formy a barvy jsou v jeho paměti často jakýmsi senzuálním okořeněním ostré a objektivní reality fotografií a videí, jež si z výpravy přiveze. Klasické chápání obrazu jako komplexního imaginárního prostoru, do něhož se divák postupně “promítá”, zde do jisté míry ztratilo svůj smysl. Nahradila ho jiná vizuální dovednost, tak rozvinutá v dnešním světě, kde velká část recepce získala velice dynamický charakter.

Ty krátké „mžiky“, které věnujeme kolem nás proudícím vizuálním podnětům, se staly jedním z nejčastějších způsobů vnímání našeho okolí. To, co bylo někdy v patnáctém století spíše kontrastní výjimkou v mnohem statičtějším obraze okolního světa, se stalo nekončícím proudem vizuálních fragmentů definujícím naši roztříštěnou životní zkušenost. Tyto otisky se z naší paměti mohou vynořit ve formě flashbacku, jako křehké a v časové smyčce neustálého mentálního „nedoostření“ točící se vjemy. Jejich specifická nedořečenost vlastně stírá původ zážitku – ať již se jedná o reálný vjem z ulice, zážitek z filmu či virtuálního prostoru počítačové hry. Právě filmové médium v rámci svých narativních i výtvarných prostředků moment flashbacku využívá velice často, ale v poloze konkrétnějšího intenzivního záblesku vzpomínky. U samotného momentu přechodu mezi dějovými linkami a časovými vrstvami si ovšem filmová řeč s oblibou přivlastnila právě ony vizuální efekty nedoostřenosti, nejasnosti vzpomínky, fragmentárního záblesku vjemu. Tomáš Predka ve svém cyklu obrazů Rozkazy z éteru odkazuje k tomuto specifickému vizuálnímu stavu, kdy si vybavíme nedořečenou vizuální informaci krátkého vjemu. Každá z řady vystavených maleb působí jako solitér velice odlišný od těch ostatních – někdy u ní můžeme předpokládat nedoostření obrazu, někdy neuchopitelnost detailu, jindy očekáváme jasnější informaci mimo hranici obrazové plochy. Autor se na obrazech pokusil zvěčnit prchavost nekonkretizované vizuální situace. Každý z obrazů jakoby zastupoval jednu situaci, jíž autor prochází, a celý pás maleb nám tak nabízí narativní složky zbavenou řadu scén, v něčem analogickou těm filmovým. Nikdy zde ale nedochází k dopovězení konkrétní informace a cílem zde není ani vytvářet hádanku. Obrazy zůstávají ve své autonomní situaci, ve svém vlastním estetickém časoprostoru, který autor nabízí k procházce i divákovi.

Sám název projektu odkazuje k subjektivnímu procesu, s nímž je flashback z psychologického hlediska spojen, a jeho důsledkům pro malířskou imaginaci. Neproblematická přítomnost esteticky zajímavého obrazu ale není na této výstavě autorovým hlavním cílem, jak o tom svědčí jím iniciovaný paralelní, v textu se pod obrazy vinoucí komentář Lucie Česálkové. Vznikl jako pokus o dialektickou výměnu náhledu na jev vyskytující se u obou těchto tak rozdílných i si blízkých médií malovaného a pohyblivého obrazu.

Autor textu: Viktor Čech

Galerie SPZ

Pštrossova 8

110 00 Praha 1

www.galeriespz.com

info@galeriespz.com

Sobota 14 – 18 hodin

Mimo sobotu a vernisáže je výstava ke shlédnutí přes výlohu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *