Artalk.cz

denní tisk 13. 1. 2014

O dokončování rekonstrukce Mánesa informují Hospodářské noviny. Podle předsedy Nadace českého výtvarného umění Petra Siegla by mělo být otevřeno během několika měsíců, protože zbývá ještě zařídit restauraci. HN rovněž upozorňují na spory, které kolem rekonstrukce provozu Mánesa vznikly a které vedly k ustanovení stínové správní rady, jež kroky stávající rady kritizuje.

Respekt přináší zprávu o tom, že Slovenská národní galerie zrušila pro letošní rok vstupné. Loni vybrala SNG na vstupném v přepočtu asi 1,5 milionu korun, které letos získala jako sponzorský dar od banky J&T. 5editelka SNG Alexandra Kusá k tomu řekla: „Už to není fotbal ani miss. Třeba je to signál, že u nás začne patřit k dobré pověsti společnosti i sponzoring kulturních institucí.“ V ČR zrušila vstupné do stálých expozic Moravská galerie (s povolením ministerstva kultury nezkušební dobu půl roku) a neplatí se ani v expozicích Vojenského historického ústavu, který spadá pod ministerstvo obrany.

Na návštěvnost muzeí v Brně upozorňuje jihomoravský Deník. V MG se od zrušení vstupného zvýšila  návštěvnost odhadem asi třikrát, a velké zvýšení návštěvnosti za loňský rok hlásí i Moravské zemské muzeum, které velký zájem diváků připisuje úspěšné výstavě o Cyrilovi a Metodějovi a programu pro školy. Naopak méně návštěvníků mělo Muzeum romské kultury, jenž však na jaro chystá výstavu Svět bez hranic – Romové a sport, která by měla návštěvnost zvýšit.

Lidové noviny píší o rozuzlení případu Marcie Fuquaové, která před několika lety koupila na bleším trhu za 7 dolarů drobný obraz od Augusta Renoira. Když se ukázalo, že jde o originál mnohem vyšší hodnoty, přihlásilo se o něj muzeum v Baltimore, odkud měla být  malba v roce 1951 ukradena. Přestože o krádeži neexistuje policejní protokol ale jenom zmínka v archivu muzea, uznal nyní soud nárok za oprávněný.

Peter Kováč v Právu hodnotí výstavu Ludvík Kuba: Poslední impresionista, kterou připravila Národní galerie. Impresionismus v názvu výstavy bere spíše jako návnadu pro návštěvníky, protože Kubovo dílo se tak dá charakterizovat pouze v pozdním období. Celkově výstavě uděluje 70%.

Mf Dnes přináší zprávu, že do konce ledna je možné podávat přihlášky na Bienále Brno. 26. ročník přehlídky grafického designu bude letos věnován školám. „Cílem je představit široké spektrum školních prací a konfrontovat současné metody a přístupy na vzdělávacích institucích po celém světě.“