Artalk.cz

TZ: 2 X 4 = ∞

2 X 4 = ∞ / ALLT: Elena Bolčeková & Peter Simoník (SK), M1+1: Jack Hauser, Michael Mastrototaro (AT), Miroir Noir: Miloš Kopták (SK) & Ray Escalé (ES), Sabina Holzer, Sabine Maier, Strana Železných: Ján Vasilko & Peter Králik (SK) / Kurátorka: Miroslava Maurery  / Bunker – Nitrianska galéria / Nitra / 20. 12. 2013 – 2. 2. 2014

2x2

 

Kurátorský projekt pre kolektív autorov nadobudol konkrétnu podobu a k jeho konečnej realizácii dôjde 19. decembra v Bunkri v priestore Nitrianskej galérie. Štyri autorské dvojice pripravili komunikačné etudy na tému vlastnej ko/existencie vo dvojici.

Kurátorský projekt pre kolektív autorov nadobudol konkrétnu podobu a k jeho konečnej realizácii dôjde 19. decembra v Bunkri v priestore Nitrianskej galérie. Štyri autorské dvojice pripravili komunikačné etudy na tému vlastnej ko/existencie vo dvojici.

Dvojice autorov boli pre tento projekt oslovené na základe toho, že tvoria ako autorské dvojice, alebo skupiny. V tomto projekte však medzi sebou komunikujú na základe vzájomnej nespolupráce a tak vytvárajú artefakty možnej interakcie. Pre tento projekt si každá autorská dvojica pripravila svoj špecifický výstup, ktorým naznačí úskalia komunikácie medzi blízkymi, a predsa dvomi rozdielnymi jednotkami.

Myšlienka výstavy je inšpirovaná vysielaním prieskumných sond a signálov do vesmíru v snahe komunikovať a objaviť nové civilizácie, prípadne zachovať známky o existencii vlastnej civilizácie pre budúce generácie pozemšťanov. V prostredí výstavy symbolicky vyjadrujú dva svety práve dvaja z dvojice, ktorí tvoria spolu, ale nie sú jeden. Preto každý z nich vytvára svoj odkaz a vysiela ho do sveta, k tomu druhému.

Vo výstupe multimediálnych umelcov z Rakúska (M1+1), ktorí majú na Slovenku svoju premiéru, dokonca došlo k zdvojeniu identít. Celý projekt poňali ako začiatok ich imaginárneho výletu do neprebádaných oblastí umeleckých sfér z rôznych zorných uhlov. Ich cesty sa v určitom momente stretnú a nechajú svoje alter egá putovať ďalej. Nič nie je vopred dané, nikto nevie ako táto výprava dopadne.

Kolektív umelcov a autorka idey a kurátorka výstavy, Miroslava Mauréry, sa pokúsia interpretovať svoj zámer počas trvania celej výstavy.

 

Miroslava Mauréry

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *