Artalk.cz

14. 11. 2013 / Artyčok v novém: Redesign webu, promítání, večírek

Artyčok v novém: Redesign webu, promítání, večírek / Divus Pragerkabarett / Praha / 14. 11. 2013 v 19h

artycok-pozvanka

Artyčok v novém: redesign webu, promítání, večírek

čt 14. 11. 2013 od 19h

Divus Pragerkabarett, Bubenská 1, Praha 7

– představení updateované verze webu a jeho nového designu

– promítání nového dílu kritického pořadu „NČVU Mánes/Mánes umlcům“

– ukázka z připravovaného dílu kritického pořadu „Národní galerie II.“

– trailler k novému cyklu pořadů pro rok 2014 věnovanému osobnostem sběratelů současného umění

– večírek / hudební program: DJ Johana Švarcová

Premiéra nového dílu kritického pořadu „NČVU Mánes/Mánes umělcům/aneb co je legální nemusí být legitimní“

Nejnovější díl kritického pořadu se věnuje stavu Nadace českého výtvarného umění Mánes a nedávným (i stále probíhajícím) iniciativám velké části umělecké obce, jejichž smyslem je hledání smysluplného východiska ze současné alarmující situace výše zmíněné instituce. Ztělesněním neblahých společensko-politických událostí a procesů se stala budova SVU Mánes v Praze, která vznikla ve 30. letech, aby sloužila širokému spektru umělců a uměleckých aktivit, ale v současné době je s ní nakládáno zcela bezprecedentním způsobem, který se odvíjí od zájmů velmi úzkého okruhu osob. Dokument se snaží objasnit historii spojenou se Spolkem výtvarných umělců Mánes a Fondem výtvarných umění, a to především s důrazem na privatizační období 90. let. Současně dokumentuje aktivity umělců a teoretiků sdružených pod iniciativou Mánes umělcům, kterým není lhostejný zcela nelegitimní způsob, jakým se zachází s kulturním dědictvím. Dokument je tak dokladem soudobé aktivizace umělecké obce v boji za svá práva, stejně tak ale může být vnímán jako případová studie překotných změn, jež se v české společnosti a politice odehrály během 90. let a poznamenaly celou oblast naší kultury a nejenom ji.

Ukázka připravovaného dílu kritického pořadu „Národní galerie II.“

Zatímco v prvním díle jsme mapovali kritiku Národní galerie z pozic současných umělců, kdy v průběhu let 2000 až 2011 jejich aktivity nabíraly nejrůznější podoby, počínaje protesty a demonstracemi před budovou Veletržního paláce a konče řadou více či méně legálních akcí nebo intervencí přímo v prostorách Sbírky moderního a současného umění, ve druhém díle se pokusíme přiblížit chronicky se opakující problémy týkající se provozu NG a především Sbírky moderního a současného umění. Prostřednictvím audiovizuální koláže poskládané z úryvků textových rozhovorů s vykonavateli tří důležitých postů (ministr kultury, generální ředitel NG, ředitel VP) v období od roku 1990 do nástupu Milana Knížáka do čela NG, chceme nastínit bezvýchodnost opakování jejich rozhodnutí a postojů napříč časem a zdůraznit tak hluboko zakořeněné problém a příčiny dlouhodobě neuspokojivého fungování NG.

Trailler pořadu o sběratelích současného umění – pilotní díl: Alberto di Stefano

Současná, „post-transformační“ česká umělecká scéna často poukazuje na stále poněkud chabě rozvinutou sféru trhu, soukromých prodejních galerií a sběratelství, které by cílilo svůj zájem na aktuální umění. V sérii pořadů věnovaných právě tomuto soukromému a komerčnímu sektoru se chceme nejprve zaměřit na otázky sběratelství a na výrazné osobnosti, jejichž sběratelská činnost se v té či oné míře promítá do situace aktivních umělců, především mladé, střední a starší střední generace. Aktivní sběratelé jsou pro živé umění významnými, často ale tajemnými figurami. Proto se nyní chceme zaměřit na soukromé sběratele, kteří nedisponují galerijním prostorem a pokud díla ze svých sbírek představují veřejnosti komplexněji, děje se tak pouze nárazově. V další fázi se budeme věnovat sběratelům, kteří zároveň provozují galerie, a jejich galerijní činnost většinou převažuje.

Up-date a redesign webu

Artyčok.TV představí redesign webových stránek a celoroční „rekonstrukční“ a „revitalizační“ práce na vlastním archivu. Během večera vysvětlíme koncept i fungování updateovane verze a zároveň vyzveme publikum ke spolupráci na jejím testování. Protože Artyčok považujeme především za nástroj výtvarné komunity těšíme se na vaše komentáře a připomínky. Děkujeme designérům Lindě Dostálkové a Janu Košátkovi, programátorovi Michalu Plískovi a editorce Lence Střelkové.

Zdokonalení webu bylo umožněno finanční podporou MKČR a MŠMT.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *