Artalk.cz

24. a 25. 10. 2013 / Konference Akce a reakce (Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově)

Akce a reakce (Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově) / Umělecké centrum UP: divadelní sál / Olomouc / 24. a 25. 10. 2013

AKCE A REAKCE 03C

Akce a reakce (Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově)

Katedra výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci,  24. – 25. října 2013

Po roce 1989 se na uměleckých školách objevily ateliéry, jejichž náplní byla mimo jiné výuka akčního umění resp. umění performance. Na některých umělecko-výchovných katedrách fakult pedagogických byl zaveden předmět akční tvorba, jehož smyslem bylo studenty seznámit s tímto druhem uměleckého vyjádření prostřednictvím praktické činnosti. Od samého počátku se objevila otázka, zdali lze performance, akce či happeningy vůbec učit, zdali to není nesmyslné počínání, které popírá podstatu této discipliny). Nicméně ateliéry performance zrušeny nebyly, a performativní strategie se rozšířily a promísily s dalšími koncepty tvorby.

Téma konference vychází především z potřeby pojmenovat, analyzovat, kriticky nahlédnout současný stav výuky umění performance na uměleckých školách a výuky akční tvorby na školách pedagogických. V širší rovině by mělo naše setkání nabídnout prostor k diskuzi o vzrůstající roli performativních strategií v současném umění. Rozšířené pole performance (obrat k performativitě) nás bude zajímat v edukačních, sociálních a politicko-aktivistických intervencích do veřejného, institucionálního i soukromého prostoru. Náš zájem se bude soustředit také na přítomnost performativních aspektů v komunitních, participativních či kolaborativních uměleckých projektech.

Příspěvky: Jennifer Helia DeFelice, Eva Da Silva Melo, František Kowolowski, Jiří Kovanda, Tomáš Hodboď, Jozsef R. Juhasz , Vladimír Havlík, Pavlína Morganová, Pavel Sterec, Rafani, Lenka Klodová, Tomáš Ruller, Jiří Skála, Martin Zet, Jana Písaříková, Tomáš Vaněk, Michal Murin, Andrea Vatulíková

Program a další informace : http://kvv.upol.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *