Artalk.cz

TZ: Zdena Fibichová (1933 – 1991)

Zdena Fibichová (1933 – 1991) / Museum Kampa / Praha / 18. 10. – 1. 12. 2013

viewer

Zdena Fibichová (1933–1991)

Zdena Fibichová (1933–1991) patří spolu s Evou Kmentovou, Věrou Janouškovou a Adrienou Šimotovou k nejvýraznějším umělkyním, které se v českém prostředí po válce prosadily na poli sochařství, dlouhou dobu předsudečně vnímaného jako výsostně mužská disciplína. Oproti svým známějším souputnicím sice její dílo nebylo jednoznačně vyrovnané, avšak navzdory dočasnému podlehnutí svodům dekorativismu, zapříčiněného v tíživé době sedmdesátých let především ekonomickými důvody, se ve svém celku vyznačuje vzácnou formální a ideovou soudržností. I s odstupem více než dvaceti let od okamžiku, kdy Zdena Fibichová předčasně zemřela, fascinuje zvláštní dvojakostí – na jedné straně smyslem pro řád a monumentalitu a na straně druhé křehkostí, jemností a intimitou.

Výstava představuje předčasně uzavřené a dosud nedostatečně zhodnocené sochařské a kreslířské dílo Zdeny Fibichové. Komorní retrospektiva, členěná dle tematických celků vycházejících z autorčina díla (figury, struktury, architektury, věci, místa), mapuje vývoj autorčina díla od šedesátých do konce osmdesátých let, kdy Fibichové práce zajímavým způsobem rezonovala s postmoderním uměním. Dokládá postupnou proměnu jejího sochařského jazyka: od rané fáze archaizující figurace přes strukturální a geometrické objekty až k „věcným“ plastikám a keramickým reliéfům, inspirovaným všednodenními rituály a předměty. Připomenuty jsou rovněž kolorované a drátované objekty z předlistopadového období, v nichž Fibichová variovala téma domova, skrýše a obydlí jakožto předpokladu a opory lidské existence a v nichž se naplno projevila její fascinace prapůvodním a výsostně haptickým materiálem – hlínou. Výstava sestavená z exponátů z veřejných i soukromých sbírek v neposlední řadě zahrnuje Fibichové tušové kaligrafické kresby, jimž se intenzivně zabývala zvláště v druhé polovině osmdesátých let, a realizace v architektuře a veřejném prostoru.

Zdena Fibichová vystudovala sochařství v ateliéru Josefa Wagnera na pražské Vysoké škole Umělecko-průmyslové a v roce 1959, dva roky po absolutoriu, se stala členkou skupiny Trasa, s níž celý život pravidelně vystavovala.

Text a kurátorka výstavy: Martina Pachmanová

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

26.10.2013 od 15 hodin, Komentovaná prohlídka stálé expozice a výstavy Zdena Fibichová (1933 – 1991)

26.10.2013 od 16 hodin, Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi – Zdena Fibichová

08.11.2013 od 17:30 hodin, Kurátorská prohlídka výstavy Zdena Fibichová (1933 – 1991) s Martinou Pachmanovou

23.11.2013 od 15 hodin, Komentovaná prohlídka stálé expozice a výstavy Zdena Fibichová (1933 – 1991)

23.11.2013 od 16 hodin, Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi – Zdena Fibichová

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o rezervaci kontaktujte prosím lektorské oddělení Musea Kampa: lektorskeoddeleni@museumkampa.cz, +420 257 286 147

 

Komentáře

  1. Ahoj. Koupil jsem tři Zdena Fibichove sochy dnes , a napadlo mě, jestli mají nějaké důležitosti . Oni jsou o 30 až 45 cm vysoký , mají malé dřevěné základy, a mnoho značek . Každý z nich je podepsán v peru “ Zd Fibichova “ , a mají také tužkou jako “ c3887 “ , “ Figura “ , “ Kis 250 “ , a člověk má nějaký červeným inkoustem razítka na dně. Všichni jsou úžasné, a poprvé jsem si myslel, byly vyrobeny FOM driftwod , pak si všiml , že jsou některé typy jílu. Můžeš nám říct něco o nich ? Chtěli bychom najít vhodný domov od nich . jsme si neuvědomil, to bylo od zavedené umělce , a my jsme pocit, že

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *