Artalk.cz

TZ: Klára Břicháčková a Marie Štindlová

Klára Břicháčková a Marie Štindlová / Geometrie vztahu / Galerie Altán Klamovka / Praha / 1. – 13. 10. 2013

geometrie-vztahu_pozvanka

Klára Břicháčková a Marie Štindlová: Geometrie vztahu

vernisáž se uskuteční 1. 10. 2013 v 18:00

výstava potrvá do 13. 10. 2013, otevřeno so a ne 14:00-18:00

altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16

kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

v rámci projektu actiongalleries.info

www.aug.cz/altan-klamovka-praha

V návaznosti na předchozí výstavy z projektu Action Galleries a tedy zkoumání fenoménu umělců-kurátorů proběhne v Altánu Klamovka prezentace autorské dvojce: Kláry Břicháčkové a Marie Štindlové. Ty v letech 2011-2012 provozovaly nejmenší nezávislou galerii u nás a to Galerii peněženka. Její činností umělkyně zkoumaly možnosti mobilní galerie-instituce a to konkrétně v alternativních podmínkách současné české galerijní scény. Dokumentace výstav je ke shlédnutí na galerievpenezence.tumblr.com. Na toto téma také vyšel článek „Galerie, které nikdy nezavírají. Výkladní skříně současného nekomerčního umění“ v Kulturní pecce – www.kulturnipecka.cz/umeni-galerie/galerie-ktere-nikdy-nezaviraji-vykladni-skrine-soucasneho-nekomercniho-umeni.

Autorská dvojce v Altánu Klamovka představí vlastní projekt s názvem Geometrie vztahu. Znejistění řádu a smyslu je jejich charakteristickým rysem. Tvorba Kláry Břicháčkové a Marie Štindlové balancuje na hraně mystifikace, hry a reality. Dlouhodobě se zabývají problematikou kolektivního autorství a to konkrétně v jejich projektu ✜Kdybychom byly jedna, byly bychom skvělý”. Ten již představily v nezávislé nonstop Galerii Anne Frank Memorial v Brně v roce 2011. Ve video artové tvorbě vycházející z toho projektu se setkáváme s elementárními geometrickými útvary: kruhem, trojúhelníkem a linií. V jednotě je síla a toto heslo se stalo impulsem pro jejich přesvědčení v kolektivní autorství. Pro začátek své vztahy převáděly do grafů, které časem vykrystalizovaly do geometrických předloh pro samotné performance, ze kterých vznikly tři video záznamy. V altánu budou prezentovány v podobě tří autorských knih – flipbooků. Poslední rok se cesty Kláry a Marie rozešly, Klára začala studovat animaci na FAMU v Praze a Marie pokračuje ve studiu malby na FaVU VUT v Brně, avšak východiska obou autorek pořád zůstávají stejná. Kruh jako kroužení kolem sebe, každá sama, ale v zásadě ve spojení s tou druhou. Trojúhelník jako symbol vztahu, jehož tři body neleží v jedné přímce a jehož dvě přímky tvoří těla Kláry a Marie spojené v úrovni hlav. Linie, ve které vrhají stíny jedna k druhé, a tak je stín veden do nekonečna. Tvorba Kláry Břicháčkové a Marie Štindlové je přínosem pro současnou vizuální scénu ve zpochybnění samé podstaty smyslu umění a to ve stylu „nebojíme se, že to může být na hranici demence a samotná ironická linie ve výtvarné formě nám vyhovuje“. V Altánu Klamovka vedle flipbooků bude vystaven také objekt, který vznikl přímo pro tuto výstavu a jedná se o průřez horami s jezerem, které opět odkazuje podle autorek na fenomén kolektivního autorství.

Lenka Sýkorová

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *