Artalk.cz

TZ: Blažej Baláž

Blažej Baláž / Travestie /  Turčianska galéria – veľká výstavná sieň / Daxnerova 2 / Martin /  19. 7. – 15. 9. 2013

BBalaz_WHYENTARTAINMENT_2013_234x438cm_olej, akryl na plátne, bavlne a polyestere

Blažej Baláž / Travestie

 

Vernisáž: 18. júla 2013 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 19. júl – 15. september 2013

Miesto: Turčianska galéria – veľká výstavná sieň / Daxnerova 2 / Martin

Kurátor výstavy: Roman Gajdoš

 

Výstavný projekt Travestie predstavuje na pôde Turčianskej galérie v Martine aktuálny pohľad na tvorbu slovenského postkonceptuálneho umelca Blažeja Baláža, ktorého tvorba sa už takmer dve desaťročia pohybuje na poli konceptuálneho textu. Po posledných samostatných výstavách v Nitrianskej galérii a v Galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši zaznamenávame v Balážovej tvorbe odklon od razantného využívania jazyka a presun k subtilnejším jazykovým polohám. Tie aj naďalej spočívajú v textovej entropii, de- a re- konštruovaní európskych jazykov, ktoré tvoria typický znak Balážovej tvorby už viac ako dvadsaťročie, ale samotný systém vyskladania je tu už zapracovaný do odlišných stratégií, operujúcich s jazykom, ako s priestorom subjektívnej výpovede.

V textových segmentáciach pretrváva prísna skladba a analytický systém, avšak textová štruktúra, paralelne napájaná z viacerých zdrojov, sa začína postupne rozlievať a viac ako k ortodoxnému konceptuálnemu ukladaniu informácii odkazuje na intuitívne vyhľadávanie významu, ktorý lavíruje a presakuje naprieč jednotlivými dielami. Baláž zbavuje jazyk konvencií.

V niektorých dielach sa táto praktika prejavuje v deformovaní textu až na hranicu zrozumiteľnosti (Travestia.wd-2). Kazy a chyby, ktoré sú v textoch prítomné predstavujú na jednej strane neschopnosť jazyka odhaliť jasné významy v pozadí, na strane druhej zámerne hovoria k divákovi, ktorého rodný jazyk nie je angličtina. K divákovi, ktorého domov (podobne ako ten autorov) je opakovane spájaný s predponou ost.

Kriticko politický podtón, vlastný Balážovým dielam tu tvorí ucelený scenár vložený do textovej kompresie s akumulovaným významom. Baláž neprestáva byť radikálnym revolucionárom, ale jeho revolúcia sa snaží v zhustenej forme rekonštruovať vlastnú históriu a spomienky (Travestia.sk-1). Fragmentarizované prerozprávanie vlastného života sa tu napája na dejinné udalosti štyridsiatych a päťdesiatych rokov, ktoré sú čítané cez osobný príbeh.

Silné obrazové myslenie sa do plochy textu prestáva infiltrovať len signálnou farebnosťou tvoriacou interpretačný kľúč, návod a možnú orientáciu v jednotlivých čítaniach, ale posúva sa až k hranici ready madu. Mapa či rôzne textílie sa stávajú vhodným podkladom a ako rematerializačná stigma poukazujú na autorove silné osobné zanietenie. To je podporované (pre Baláža tiež už príznačným) využitím zamastenia plátna aj papiera. Podkladová impregnácia okrem svojich metaforicky i doslovne konzervačných účinkov odkazuje k umeleckým aktivitám Josepha Beuysa, turínskemu plátnu a veľmi aluzívne na Adornov výrok, v ktorom považuje písanie poézie po Osvienčime za barbarské, a ktorý autora obsesívne prenasleduje už od mladosti.

Textová štruktúra pozostávajúca z rady znakov usporiadaných v priestore – vo vzťahu medzi tým, čo je napravo a čo naľavo, a v čase – čo bolo skôr a čo neskôr, stráca svoju hodnotu. Namiesto toho je tu skĺbenie, skladačka, ktorá napriek predstieraniu vlastnej linearity pozostáva z prerastajúcich sa vrstiev, z komprimovaných textových výpovedí.

 

—————————————————————————————————————–

Blažej Baláž  (29.10.1958, Nevoľné)

Štúdium: 1977-83 VŠVU Bratislava

 

Samostatné výstavy – výber:

2007 Texty 1988/2007, Košice, Východoslovenská galéria

Texty 1988/2007, Žilina, Považská galéria

2009 WARTEZEIT, Wien, Slowakisches Institut (AT)

SUCHARATOLEST, Bratislava, Dom umenia

2011 Blažej Baláž : Konceptuálne texty, Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Mária Balážová, Blažej Baláž : Post-Geo-Text, Berlin, Slowakisches Institut, (D)

2012 EINEMU, Nitra, Nitrianska galéria,

 

Kolektívne výstavy – výber:

2007 Slovenská grafika 20. storočia. Bratislava, Galéria mesta Bratislavy

2009 Intertext / Od konceptuálneho k postkonceptuálnemu textu, Trnava, Galéria J. Koniarka

2010 After Hours: Phase 2, Santa Ana, Orange County Center for Contemporary Art (USA)

Formate der Transformation 89-09, Wien, MUSA – Museum auf Abruf (AT)

2011 Sedmokrásky a klony, Bratislava, Slovenská národná galéria

ObraSKov, Brno, Wannieck Gallery (CZ)

VI. Nový zlínsky salon 2011, Zlín, Dům umění (CZ)

1st International Biennial of Drawing and Graphic Arts, Györ, Városi Müvészeti Múzeum (H)

2012 International Drawing Competition, Wroclaw, Muzeum Architektury (PL)

2012 Krv, Bratislava, Slovenská národná galéria

 

Bibliografia:

VALOCH, J. – VARTECKÁ, A. 2003. Blažej Baláž. Trnava : Trnavská univerzita, Na východ od raja, 132 s.

BESKID, V. – GAJDOŠ, R. 2007. Blažej Baláž : Texty 1988 /2007. Trnava : Na východ od raja, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 50 s.

BALÁŽ, B. 2009. Texty k textom. Trnava : Pedagogická fakulta, 30 s.

www.bbalaz.sk

http://www.artfacts.net/en/artist/blazej-balaz-165810/profile.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *