Artalk.cz

TZ: Kamila Ženatá

Kamila Ženatá / Ženský dvůr / Centrum současného umění DOX, Památník Terezín / Praha / 30. 4. – 26. 8. 2013

ZenskyDvur_zvanka_2

Kamila Ženatá – Ženský dvůr

1. 5. – 26. 8. 2013 Památník Terezín (Malá Pevnost)

7. 6. – 26. 8. 2013 Centrum současného umění DOX

Centrum současného umění DOX ve spolupráci s Památníkem Terezín otevírá první část dvojvýstavy „advokátky snů a emocí“ Kamily Ženaté. Výstava instalovaná v terezínské věznici gestapa, v Malé pevnosti, je návratem do nedopovězeného příběhu, jehož tématem je žena, ženství, osud a kolektivní nevědomí. Autorka při práci se surově znějícími pojmy jako transgenerační přenos traumatu či vytěsňování bolesti vychází ze svých dlouholetých zkušeností skupinové psychoanalytičky.

Kamila Ženatá se na české umělecké scéně prosadila svou komplexní prací s výstavním prostorem a důrazem na nepřenositelný osobní zážitek. Instalaci v Památníku Terezín staví na paradoxu prostředí a nabízeného obsahu, kontrastu tmy a světla, něžnosti a krutosti. Zhmotňuje konkrétní obrazy naší existence: na dvoře Malé pevnosti proměňuje Prádlo jako mnohovrstevnatý symbol živého dění v symbol ztuhlosti života, tedy na metaforu úzkosti, která brání radostnému prožívání. V dalších částech instalace umístěných v jednotlivých celách někdejší věznice gestapa autorka pracuje i s dalšími, pro ni typickými prostředky; se vše prostupujícím audiovizuálním podkresem a s prorůstáním prostoru formou textových zápisů na zdi.

Závěrečná část instalace, kterou vytvořila z několika tisíc křišťálových slz, jako by uvolňovala transgenerační záznamy, zážitky rodinných traumat, nevědomých strachů a rodových předurčení a rozpouštěla je do transcendentálního rozměru. Skrze toto velké Oplakávání nabízí možnost „spolutruchlení“, hojení emocionálních zranění a proměnu smutku k radosti z bytí.

Kamila Ženatá vytváří výstavní projekty, které navazují plynule jeden na druhý. Uchovává tak nepřetržitou kontinuitu sdělování a procesuální proměny. Aktuálně zpracovávaný projekt inspiruje budoucí, nebo je mu přímo východiskem, v každém novém projektu je obsažena reminiscence toho předešlého. Autorka pojímá témata v širokém celku jako koncept souvislostí, které nabízejí kontext k pochopení daného problému v jeho celistvosti. Zkoumá paměť coby proud nevědomých a zvědomovaných individuálních a kolektivních obsahů, systematicky se zabývá sny. V projektu Ženský dvůr rozpracovává téma ženy a ženství a jejich neúprosné svázání se společenskými, sociálními a rodinnými podmínkami a klade otázky týkající se našich schopností vystoupit ze vztahové sítě rodové minulosti.

„Moje babička nosila nějaké boty, které se sešoupaly během její životní poutě do nějakého tvaru, a zcela určitě boty, v kterých chodila moje máma, jim byly hodně podobné. A moje boty taky nemůžou být z nějakého úplně jiného krámu než z toho, v němž nakupovaly ženy, které mě vychovaly.“

Kamila Ženatá sice čerpá z rodové zkušenosti, ale v projektu Ženský dvůr téma zobecňuje a sleduje linii nejen jednoho konkrétního příběhu, ale i mnohých jiných. Ostatně trauma, zpřetrhané vazby a represe, které rozkládají naše vztahy, patří k životu obecně. A generační syndromy se dál a dál přenáší z rodičů na děti doprovázeny vznikem vztahových obranných mechanismů, které autorka přeneseně nazývá „kamennými srdci“.

Sama výstavu komentuje takto: „Úvaha o tom, jestli je vůbec možné sejít z cesty, po které je předurčeno, že půjdeš, i když toto určení není zjevné a jasné, přesto je nějak neodvratné, protože tví předkové ti předali nevědomé způsoby, své životy a své osudy jako nitě, kterými jsi spoután, možná, že se tomu říká transgenerační přenos. Vězni ve svých hlavách, platí to stále? Uvězněni v celách svého osudu?“

Kamila Ženatá (1953) vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (1973-79) v ateliéru profesora Ladislava Čepeláka. Je známa jako umělkyně, která kombinuje své poznání a intuici s cíleným, dlouhodobým zájmem o individuální a sociální paměť, podložené praxí skupinové psychoanalytičky. Zajímají ji sny, paměť, příběhy a emoce, ale především jejich principy a způsoby, jakými ovlivňují naše životní cesty.

Výstava je pro veřejnost otevřena v Památníku Terezín od 1.5. do 26.8. Druhá část výstavy proběhne v Centru současného umění DOX ve dnech 7. 6. – 26. 8. 2013.

Doprovodný program v Centru současného umění DOX

9. 6. od 14.00

Komentovaná prohlídka výstavy s K. Ženatou

10. 7. od 18.00

ŽENA – Imaginativně výtvarný workshop s K. Ženatou

22. 7. od 18.00

ŽENA – Imaginativně výtvarný workshop s K. Ženatou

2. 8. od 18.00

Poetry of/in Psychoanalysis: Salman Akhtar, Leopold Nosek

(součást 48. mezinárodního psychoanalytického kongresu „Facing the Pain“)

19. 8. od 18.00

Komentovaná prohlídka výstavy s K. Ženatou

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *