Artalk.cz

TZ: Viditeľné trvanlivosti

Viditeľné trvanlivosti / galéria Nedbalka / Nedbalova ulica 17 /  Bratislava / 1. 5. – 30. 6. 2013

viditelne trvanlivosti

Viditeľné trvanlivosti

 

vystavujúci umelci: Erik Binder, Lucia Dovičáková, Tomáš Džadoň, Patrik Kovačovský, Marek Kvetan, Svätopluk Mikyta, Michal Moravčík

kurátorka: Katarína Müllerová

 

Výstava je kompozíciou výtvarných diel, ktoré v sebe nesú viditeľnú citlivosť na sociálne aspekty prostredia, v ktorom zastúpení umelci vyrastali a ktorého dôsledky zjavne dodnes ako generácia pociťujú. Používajú súčasný výtvarný jazyk, ale ich práca prezrádza čitateľné lokálne špecifiká domácej pôdy.

Erik Binder (*1974, Hnúšťa-Likier) je od roku 2007 známy ako „maliar sprejom“. Znalci jeho práce však poznajú aj jeho schopnosť využitia nájdeného materiálu na vytváranie inštalácií, ktoré vznikajú ako intuitívne hry s odpadovou a konzumnou kultúrou, často provokujúce krehkú hranicu toho, čo ešte zostáva vysokým umením. Najmä v inštaláciách nevníma obmedzenia tradičných výtvarných materiálov a techník a výsledný efekt môže vyprovokovať konzervatívne uvažujúceho diváka k premýšľaniu. Na výstave je zastúpený dielami, ktoré pracujú s odkazmi na rodinné zázemie našej generácie a predmetmi každodenného použitia. Erik Binder je absolventom VŠVU (1999), bol viackrát nominovaný na Cenu Oskára Čepana a v roku 2003 spolu s českým zoskupením Kamera Skura vystavoval v československom pavilóne na Benátskom Bienále.

Lucia Dovičáková (*1981, Košice) je mladá slovenská maliarka, ktorá sa programovo venuje aktuálnym témam ženského bytia v súčasnom svete a jej často „cielene nevhodné“ a hlboko osobné viac než kontroverzné témy obrazov sú odvedené rovnako bezprostredným štýlom maľovania. Na výstave zastupuje ženské videnie a vizuálne atribúty sveta lokálneho matriarchátu. Lucia Dovičáková je absolventkou ateliéru súčasnej maľby Ruda Sikoru na Fakulte umení v Košiciach, v roku 2006 bola finalistkou Ceny Oskára Čepana a získala ocenenie Mladý tvorca od Tatrabanky.

Tomáš Džadoň (*1981, Poprad) je slovenský neokonceptuálny umelec žijúci v Prahe, ktorý sa do povedomia výtvarného publika zapísal svojou prácou s fenoménom socialistickej sídliskovej zástavby – panelákom. Zaujíma sa však aj o iné formy (ľudového, spotrebného, umeleckého) dedičstva, ktoré nás obklopuje. Na výstave predstavuje tému návratu, prijímania a zároveň lúčenia sa s kontinuitou miesta a ľudí „z ktorých“ pochádza. Tomáš Džadoň bol v roku 2009 a 2012 finalistom Ceny Oskára Čepana a taktiež finalistom prestížnej českej Ceny Jindřicha Chalupeckého pre mladých výtvarníkov. Je absolventom AVU v Prahe (2007).

Patrik Kovačovský (*1970, Bratislava) do výstavy vstupuje s pre neho typickou témou lietania, ktorá ho v rôznych formách prenasleduje počas celej umeleckej kariéry. V aktuálnej podobe však poeticky reflektuje spoločnú minulosť štátu dvoch národov, v ktorom jeho generácia vyrastala. Jeho práca je ukotvená v niektorých avantgardných tradíciách s prímesou veľkej dávky subjektívneho, intímneho a miestami detského videnia sveta. Patrik Kovačovský vyštudoval sochárstvo na VŠVU a dnes tam pôsobí ako vedúci ateliéru sochy v architektúre a verejnom priestore. Za svoju prácu získal niekoľko prestížnych ocenení.

Marek Kvetan (*1976, Bratislava) je absolventom VŠVU v Bratislave (2001). Od 90. rokov sa venuje počítačovému umeniu, internetu a spracúvaniu elektronických dát v rôznych formách; v poslednom období sa sústredí na konceptuálnu inštaláciu a objekt s citeľným sociálnym a ironickým podtónom. Na výstave sa jeho práce objavujú v ľahko subverzívnom kontexte – manipuláciou (vymazávaním) digitálnych dát a vrstvením starých a nových kusov nábytku pracuje s vplyvom tradície na súčasnú spoločnosť a vizuálnym dojmom z miestnej architektúry. Je finalistom Ceny Oskára Čepana z roku 2000, HenkelArtAward vo Viedni a laureátom ceny Národnej galérie v Prahe 333 (2008).

Svätopluk Mikyta (*1973, Čadca) študoval na VŠVU v Bratislave (1993-1999) a rok strávil na Akadémii výtvarných umení v Stuttgarte (1996-7). Je finalistom Ceny Oskára Čepana z roku 2003 a laureátom z roku 2008. Momentálne pôsobí ako vedúci ateliéru grafiky na Fakulte výtvarných umení v Brne. Prínos jeho práce spočíva v špecifickom spracovaní vizuálnej kultúry a histórie našej krajiny a unikátnej podobe globalizáciou nepoškvrnenej (a zároveň) aktuálnej výtvarnej tvorby. Ako jeden z mála súčasných umelcov na Slovensku sa konzistentne venuje napĺňaniu svojho umeleckého zámeru dôsledným rozvíjaním niekoľkých línií tvorby (prekresby, denníkové kresby tušom, inštalácie). Na výstave je predstavený „archívom“ jeho prác s vizuálnym dedičstvom v našej kultúre.

Michal Moravčík (*1974, Bratislava) študoval na VŠVU v Bratislave, je laureátom Ceny Oskára Čepana z roku 2004 a momentálne pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Venuje sa prevažne inštalácii, často s prihliadnutím na kultúrno-historické okolnosti miesta na ktorom pracuje. Poznáme ho aj ako angažovaného umelca, ktorého zaujíma fenomén verejného priestoru a kultúrnej politiky. Do výstavy vstupuje s video-definíciou priestoru pre život v sídliskovej zástavbe.