Artalk.cz

TZ: Odvolání ředitele NG Vladimíra Rösela

Ministryně kultury Alena Hanáková odvolala k dnešnímu dni z funkce generálního ředitele Národní galerie v Praze Vladimíra Rösela.

Ing. Vladimír Rösel byl 1. června 2011 jmenován do funkce generálního ředitele Národní galerie v Praze jako odborník na ekonomické vztahy. Jeho hlavními úkoly bylo zajistit konsolidaci hospodaření organizace a vytvořit tak základní předpoklad pro její další rozvoj a zpracování střednědobé koncepce tohoto rozvoje.

První úkol Ing. Vladimír Rösel plnil obtížně. U druhého úkolu se ukázalo, že Ing. Vladimír Rösel není tou osobností, která by dokázala, garantovat další dva nezbytné pilíře řízení největšího muzea výtvarného umění, jimiž jsou odbornost a optimální práce s lidmi. Z návrhu střednědobé koncepce rozvoje Národní galerie v Praze, několikrát přepracovaného na základě připomínek ministerstva i odborné komise, bylo zřejmé, že představy Ing. Vladimíra Rösela o dalším směřování Národní galerie v Praze generují takřka výhradně ekonomické, obecně marketingové a technicko-organizační cíle, při jejichž naplňování však nejsou respektovány základní principy chování státního subjektu, poskytujícího veřejnou službu v oblasti kultury. Důsledkem pak byly opakující se problémy v komunikaci vedení Národní galerie v Praze a jejího generálního ředitele jak se zaměstnanci, tak s odbornou veřejností a s ministerstvem.

„Po 21 měsících působení pana Rösela ve funkci generálního ředitele Národní galerie v Praze, kdy dostal celou řadu příležitostí, aby prokázal svou kvalifikaci pro vedení nejvýznamnějšího muzea výtvarného umění v České republice, se ukázalo, že tato kvalifikace je velmi omezená. A to především proto, že pan Rösel neprokázal, že rozumí specifickému poslání Národní galerie v Praze a jejímu postavení mezi státními sbírkotvornými institucemi,“ řekla ministryně kultury Alena Hanáková.

Ministerstvo kultury současnou situaci vyhodnotilo tak, že další působení Ing. Vladimíra Rösela ve funkci generálního ředitele neskýtá záruky, že by se Národní galerie v Praze v dalších letech rozvíjela pod jeho vedením v souladu s významem své sbírky a postavením největšího muzea výtvarného umění v České republice.

Do doby jmenování nového generálního ředitele, na jehož výběru se bude podílet úzké grémium oborníků z oblasti výtvarného umění, bude pověřen řízením Národní galerie v Praze současný ředitel sbírky starého umění profesor Vít Vlnas.

Za Ministerstvo kultury ČR Lenka Brandtová

V parze dne 17. 4. 2013

 

Komentáře

    • petr tomášek

    Ing. Vladimír Rösel byl odvolán, kdo však odvolá Mgr. Alenu Hanákovou? Pokud si do oficiálního zdůvodnění tohoto aktu dosadíte na místo pana generálního ředitele Rösela jméno paní ministryně Hanákové a Národní galerii nahradíte Ministerstvem kultury ČR, tak si text uchová takřka absolutní platnost: „Po 16 měsících působení paní Hanákové ve funkci ministryně kultury, kdy dostala celou řadu příležitostí, aby prokázala svou kvalifikaci pro vedení nejvýznamnější kulturní instituce v České republice, se ukázalo, že tato kvalifikace je velmi omezená.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *