Artalk.cz

TZ: Fake Reality

Fake Reality / Galerie Plamínek / Brno / 3. 4. – 3. 5. 2013

130403_fakereality

Fake Reality

Skupinová výstava outsiderů české výtvarné scény

Galerii Plamínek na Radlase provozuje Jihomoravská plynárenská, a.s. zřejmě v rámci svého programu společenské odpovědnosti. Dává tak „příležitost začínajícím umělcům z celého Jihomoravského kraje a dílům zaměstnanců společnosti“1. Můžete tam proto narazit jak na práce nadějných studentů brněnské fakulty výtvarných umění, tak na fotky z cest místních pracovníků. Svou polohou na vnějším okraji brněnského ghetta a umístěním za vrátnicí plynárny je téměř izolovaná od společenského dění a je nepravděpodobné, že by do ní docházela odborná, resp. kulturní veřejnost. Veškerá návštěva výstavy se tak přes délku jejího trvání odehrává pouze během vernisáže a později se s dalšími zaujatými diváky příliš počítat nedá. Právě zde zhruba po dvou letech čekání schválili žádost o výstavu Venduly Chalánkové a Nicole Taubinger, které mě následně požádaly o kurátorskou spolupráci.

Název výstavy „Fake Reality“ znamená „podvržená, předstíraná či falešná skutečnost“. Reaguje především na danou výstavní síň, v širším kontextu však odkazuje i na médium výstavy jako takové, na abstraktní galerijní prostředí, společenskou odloučenost umělců a umění samotné. V neposlední řadě je název myšlen jako odkaz na provoz umění a výtvarnou scénu. Provoz umění je v Česku určován vztahovým trojúhelníkem mezi úzkou vrstvou teoretiků, akademiky, galeristy a omezeným množstvím médií na jedné straně a umělci a diváky na stranách druhé a třetí. Někde mezi nimi leží scéna nebo-li tzv. provoz umění – u nás institucionalizovaný exkluzivní systém. Pokud jej pochopíte, může hrát ve Váš prospěch – najdete si ty správné přátele a budete vystavovat v uznávaných institucích, promyšleně sestavené CV Vám umete cestu ke grantům, a když o Vás kamarád napíše do odborného časopisu, tak Vás snad i některý další nominuje na zvučnou cenu. Pokud Vás ovšem systém nezajímá, nebo si snad myslíte, že na něm nezáleží, je pravděpodobné, že „matrixem“ propadnete a stanete se neviditelným.

Galerie Plamínek na Radlase není v české realitě zas tak výjimečná. Programem se výrazně neliší od některých regionálních příspěvkových institucí. Výhradně vernisážová návštěvnost je obecně přijímaný standard a zasazení do korporátního rámce zde naopak může připomínat radikální kurátorské experimenty. Svou nepatřičností a nevyvážeností dokonale nastavuje zrcadlo celé české výtvarné scéně. Co určuje hodnotu? Jaký to má všechno vlastně smysl? Komu to slouží?

1 http://www.galerieplaminek.cz/index.php?cid=2

Výběr umělců, kteří doprovodí iniciátorky výstavy Chalánkovou a Taubinger, je hozenou rukavicí institucionálnímu systému. Zastoupení tvůrci nejsou zpravidla čistě galerijní typy a na umělecké scéně platí spíše za outsidery, černé koně. Jsou aktivní ve více oblastech např. v designu, knižní tvorbě, grafice, streetartu a někteří z nich mají k vystavování vyloženě kontroverzní vztah. Všichni z nich ve svém okolí přesto nebo právě proto požívají uměleckého statutu a uznání. Za jejich volbou stojí integrita, životní příběh, umělecká autentičnost a nekompromisní životní styl nezávislý na hodnocení, kritikách, koeficientech a odborných posudcích. Fake Reality má ambice předvést, že bez ohledu na institucionální krytí může výstava vytvořit i jinou hodnotu než tištěný katalog a otisknout se přímo do života diváků prostřednictvím hlubokého zážitku. Její snahou je dokázat, že nezáleží tolik na provozu umění a institucionálním rámci, jako na umění samotném, jeho tvůrci a jejich společenské rezonanci.

Kurátor: Jan Gerych

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *