Artalk.cz

TZ: Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna / Dům umění města Brna / Brno / 18. 3. 2013

Nové vedení Domu umění města Brna

Tisková konference

19 03 (2013) v 11 h

Dům umění města Brna

Malinovského nám. 2

Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka a teoretička Mgr. Terezie Petišková (16. 9. 1966). Na základě doporučení výběrové komise byla dne 19. 12. 2012 jmenována do funkce Radou města Brna. Dům umění města Brna nadále usiluje o udržení kontinuity kvalitního výstavního plánu, návaznost na dramaturgii projektů předešlého desetiletí a o otevřenost vůči aktuálním uměleckým tendencím a tématům soudobé kultury a společnosti. Vzhledem k pozici Domu umění jako městské neziskové instituce považuje nové vedení za důležité akceptovat a prezentovat různorodost umělecké scény, vytvořit prostor pro mezigenerační dialog na poli umění, a také pracovat na dokumentaci a odborné reflexi, především místní výtvarné kultury. Nezbytný pendant k takto vymezenému výstavnímu plánu pak musí představovat prezentace důležitých mezinárodních projevů.

Budova Domu umění na Malinovského náměstí nadále slouží k prezentaci výrazných a etablovaných uměleckých projevů. Dům Pánů z Kunštátu je určen projektům experimentální, workshopové či pracovní povahy. Své místo zde má i výstavní program, zaměřený na nejmladší uměleckou scénu Galerie G99.

Výstavní plán od roku 2014 bude sledovat několik základních linií:

– prezentaci specifických problémových okruhů, které tematizují jejich umělecké, společenské nebo historické roviny

– výstavy, jejichž hlavním smyslem bude práce s estetickým a architektonickým charakterem prostoru Domu umění

– monografické prezentace s důrazem na místní kulturní prostředí

Konkrétně se v roce 2014 ve výstavním plánu Domu umění objeví například projekt Woman message 65+, který představí aktuální tvorbu významných českých a slovenských umělkyň. Jejich výtvarná díla budou doplňovat citace, krátké texty a výňatky z rozhovorů na téma vztahu umění a pozdního věku, kreativity a stáří, které vznikaly v průběhu přípravy výstavy. Jako klíčový spojovací článek rozmanitých uměleckých forem ve výstavě poslouží texty postihující obecně lidské výpovědi na společné téma.

Z dalších zamýšlených problémových okruhů je možné zmínit několik aktuálních námětů. Na mezinárodní, ale i brněnské scéně je aktuální revival moderny, který by mohla ilustrovat i některá díla z nedávné výstavy Domu umění Hi5!, a který jakoby neakceptuje diskurs umění a kritiku moderny posledních tří desetiletí. V současnosti se v Evropě můžeme setkat se zajímavou reflexí vlivu italského hnutí Arte Povera na vývoj výtvarné kultury od 90. let po současnost. Velmi blízký paralelní děj můžeme pozorovat i na české scéně, včetně výrazných počinů na poli brněnské nebo ostravské výtvarné kultury. S tímto tématem souvisí, pro český kulturní prostor nosný námět absurdity či nonsensu, který lze dobře zachytit i v širokém generačním výběru autorů. Brno stále zatím nemá komplexnější reflexi umění 70. let, ať jeho konceptuální roviny, či skupiny umělců spojené se zdejším experimentálním divadlem. Bylo by ideální, aby podobnému souhrnnému projektu předcházela řada monografických prezentací.

Dům umění města Brna i nadále zajišťuje realizaci projektu Brněnské architektonické stezky, financovaného z fondů Evropské unie. Podklady pro zpracování dalšího časového úseku bude připravovat pan Rostislav Koryčánek.

Další realizace podobných záměrů vyžaduje dostatečné finanční zázemí instituce. Tým Domu umění se snaží získat množství prostředků jak od sponzorů, tak nejrůznějším grantovým řízením nebo spoluprací s jinými galeriemi. Aby bylo možné zajistit vlastní iniciativou prostředky na program, stává se pro Dům umění zásadní finanční dotace města, která pokryje alespoň náklady na tým a základní provoz obou budov Domu umění, výstavních sálů na Malinovského náměstí a Domu Pánů z Kunštátu. Pro rozvoj činnosti Domu umění je tedy klíčový návrat alespoň do výše rozpočtu před razantním šetřícím opatřením v roce 2011. Mimo jiné by umožnil obnovu koncepčně připravovaného výstavního plánu v Domě Pánů z Kunštátu, návrat k programu Galerie G99, či otevření výstavních prostor návštěvníkům šest dní v týdnu.

(Terezie Petišková)

– – –

Terezie Petišková (16. 9. 1966) vystudovala v letech 1986 až 1991 dějiny umění na brněnské Filozofické fakultě. Poté pracovala jako asistentka na detašované katedře designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ve Zlíně, vedla Galerii mladých a Galerii U Dobrého pastýře v Brně a zároveň připravovala pořady v Procházkově síni Domu umění města Brna. Od roku 1997 se podílela na přípravě V. a VI. dílu edice Dějiny českého výtvarného umění na Ústavu dějin umění Akademie věd v Praze. Z uměleckohistorického výzkumu Akademie věd čerpala například výstava Československý socialistický realismus 1948-1958 v Galerii Rudolfinum (2002) nebo Pole tvůrčí a válečná. Výtvarné umění ze sbírek VHÚ Praha, která se konala v roce 2008 v Moravské galerii. Převážná část její kurátorské práce se pohybuje v prostoru současné umělecké scény. Z řady projektů je možné připomenout například nedávný Exit, mezinárodní studentskou výstavu, Künstlerhaus Bethanien, Berlin (spolu s A. Varteckou), Věžníci, A. Heinl, G. Ludwig, B. Patterson, J. Steklík, Stadtmuseum Kolín nad Rýnem a Novoměstská radnice, Praha nebo prezentaci Jiřího Petrboka v ostravské galerii Sokolská 26. Z brněnského staršího působení byly výraznější projekty, vzniklé ve spolupráci s Josefem Daňkem, například Výstava pro zvířata, Galerie Sýpka, Vlkov, 1998, Pocta učiteli, Galerie U Dobrého pastýře 1997 nebo Malba plastelínou, Galerie Sýpka, Vlkov, 1996. Posledních sedm let přednášela na Katedře dějin a teorie umění na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývala se výkladem dějin vizuální tvorby druhé poloviny 20. století zahrnující umění akce, dějiny fotografie, nová média a současný design.

Statutární město Brno dotuje provoz Domu umění města Brna, příspěvkové organizace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *