Artalk.cz

TZ: FactoryArt 2012

 FactoryArt 2012 Tatranská galéria v Poprade / Poprad / 14. 12 – 3. 3. 2012  

lebenskind

FactoryArt 2012

Výstavy pri príležitosti podujatia 100 rokov budovy elektrárne Tatranskej galérie v Poprade

 

Daniel Libeskind Architektúra je reč

Unikátna výstava jedného z najvýznamnejších architektov súčasnosti žijúceho v New Yorku a tvoriaceho po celom svete

OSA atelier

Výstava architektonickej tvorby dvojice popradských architektov Miloslav Dulík, Branislav Rzyman

Elektráreň TG 1992 – 2012

z histórie výstavnej činnosti a rekonštrukcie Tatranskej galérie v Poprade

 

Kurátori výstav Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Jiří Jůza, Jerzy Ilkosz, Rastislav Udžan, Anna Ondrušeková

Hlavný organizátor: Tatranská galéria v Poprade

Spoluusporiadatelia: Prešovský samosprávny kraj / Mesto Poprad / Spolku pro ostravskou kulturu SPOK / Kabinet architektury Ostrava / Galerie výtvarného umění v Ostravě / GVUO / Muzeum Architektury we Wroclawiu / MAW Studio Daniel Libeskind / SDL/  S podporou Ministerstva kultúry SR / Pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka a primátora mesta Poprad Antona Danka

 

Tatranská galéria v Poprade, pri príležitosti storočnice budovy Elektrárne – jej terajšieho sídla, pripravila rozsiahly medzinárodný projekt venovaný architektúre, filmu, fotografii a hudbe, pod tradičným názvom FactoryArt 2012. Otvoreniu súbežne niekoľkých výstav predchádzala náročná niekoľkoročná príprava a organizácia, do ktorej boli zapojené významné medzinárodné inštitúcie v USA, Poľsku a v Čechách.

Budova bývalej parnej elektrárne, kultúrna pamiatka a zároveň jedna z najkrajších zachovaných stavieb „ technickej secesie“ zo začiatku 20.storočia v podtatranskom regióne, ožije na 3 mesiace súčasnou architektúrou. Pôjde o prezentáciu architektúry domácich popradských tvorcov, ale predovšetkým o výstavu jedného z najvýznamnejších svetových architektov – Daniela Libeskinda. Tento popradský sviatok architektúry bude poďakovaním všetkým tým, ktorí verili vízii Tatranskej galérie pretvorenia starej továrenskej budovy určenej na zbúranie, na atraktívny kultúrny stánok.

Daniel Libeskind

Daniel Libeskind je jednou z najväčších osobností súčasnej svetovej architektúry a urbanizmu. Preslávil sa vďaka prehodnocovaniu tradičných prístupov k architektúre a jej vnímaním v celej jej komplexnosti. Rozmanité spektrum jeho projektov zahŕňa významné kultúrne i komerčné inštitúcie. Libeskindov rukopis nachádzame na projektoch viacerých galérií. Tento fakt je aj jeden z hlavných dôvodov, prečo sa Tatranská galéria rozhodla pre inštaláciu výstavy Daniela Libeskinda – Architektúra je reč.

Daniel Libeskind, B.Arch. M.A. BDA AIA je uznávanou autoritou v architektonickej praxi a urbanistickom plánovaní. Narodil sa 12. mája 1946 v povojnovom poľskom meste Lodž. V roku 1957 odišiel spolu s rodičmi do Izraela. Po troch rokoch sa rodina presťahovala do New Yorku. V roku 1965 získal americké štátne občianstvo. Pôvodne prostredníctvom štipendia Americko-izraelskej kultúrnej nadácie študoval v Izraeli hru na klavír a v New Yorku sa stal virtuóznym hráčom na akordeón. Po čase však hudbu zanechal a rozhodol sa pre štúdium architektúry, ktorú absolvoval na newyorskej Cooper Union for the Advancement of Science and Art. V roku 1972 získal diplom z postgraduálneho štúdia dejín a teórie architektúry na Fakulte komparatistiky Essex University v Anglicku. Je známy predovšetkým za vklad kritickej diskusie do architektúry a multidisciplinárnemu prístupu.

V roku 1989 Daniel Libeskind zvíťazil v súťaži na projekt židovského múzea v Berlíne, ktoré bolo oficiálne otvorené v roku 2001. Za túto stavbu zožal uznanie ako v architektonických kruhoch, tak i u širokej verejnosti. Ešte pred získaním tejto zákazky bola dokončená realizácia Múzea Félixa Nussbauma v Osnabrücku. Medzi ďalšie Libeskindove realizované projekty patria: Imperial War Museum North, Manchester; Atelier Weil, súkromý ateliér s galériou, Mallorca; Graduate Student Centre na Londýnskej metropolitnej univerzite; Danish Jewish Museum, Kodaň; pamätník obetiam 11. septembra v talianskej Padove; Frederic C. Hamilton Building, prístavba múzea umenia, súčasne s bytovým komplexom Denver Museum Residences, v Coloradskom Denveri a mnohé ďalšie.

Po víťazstve v súťaži o projekt World Trade Center vo februári 2003 bol menovaný hlavným architektom pre zástavbu tohto priestoru v New York City. Predseda poroty John Whitehead nazval Libeskindov návrh „geniálnym, dych vyrážajúcim, vynikajúcim a zároveň praktickým“. Projekt reflektuje optimizmus mesta New York.

Daniel Libeskind vyučuje a prednáša na niekoľkých univerzitách po celom svete. Je držiteľom mnohých ocenení, vrátane Hiroshima Art Prize z roku 2001 – táto cena, udeľovaná umelcom, ktorých dielo podporuje porozumenie a mier medzi národmi, nebola do tej doby nikdy udelená architektovi. Je tiež nositeľom Deutsche Architekturpreis za rok 1999 za projekt židovského múzea v Berlíne a Goethe Medallion (2000) za prínos kultúre, roku 1996 získal American Academy of Arts and Letters Award for Architecture a v tom istom roku Berlin Cultural Prize, v roku 1990 mu bolo udelené členstvo v European Academy of Arts and Letters, v roku 1997 čestný doktorát na Humboldtovej univerzite v Berlíne a mnohé iné. Dve zo stavieb Daniela Libeskinda získali v roku 2004 cenu RIBA: London Metropolitan University Graduate Centre a Imperial War Museum North, kráľovské múzeum bolo tiež nominované na Stirlingovu cenu. V tomto istom roku menovalo americké ministerstvo zahraničia v rámci programu CultureConnect Daniela Libeskinda prvým kultúrnym ambasádorom pre architektúru.

Dielo Daniela Libeskinda bolo vystavované v mnohých významných múzeách a galériách po celom svete a dočkalo sa i knižného spracovania v niekoľkých jazykoch. Libeskindova prax je rôznorodá. Orientuje sa najmä na kultúrne a komerčné inštitúcie, od múzeí, galérií, divadiel a koncertových hál až po kongresové centrá, univerzity, hotely, nákupné centrá či obytné budovy. Architektonické Štúdio Daniela Libeskinda sídli v New Yorku.

OSA atelier

OSA atelier je mladý regionálny architektonický ateliér, ktorý spočiatku ako voľné zoskupenie založili v r. 2005 dvaja autorizovaní architekti – Ing. arch. Miloslav Dulík a Ing. arch. Branislav Rzyman. Obaja pred založením spoločného ateliéru pôsobili v iných regionálnych ateliéroch, kde ako členovia autorských kolektívov získali aj niekoľko ocenení v slovenských architektonických súťažiach (CE-ZA-AR, Stavba roka). V r. 2008 sa OSA atelier pretransformoval na spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.).

OSA atelier sa zaoberá tvorbou architektúry, interiérov a dizajnu. Projekčne rieši všetky stupne projektovej dokumentácie – urbanistické a architektonické štúdie vrátane 3D vizualizácií, projekty pre územné rozhodnutie, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, projekty interiéru. Rukopis OSA atelieru sa vyznačuje jasnou definíciou hmôt, ich kompozičnou vyváženosťou, štýlovou čistotou, prevádzkovou funkčnosťou, strohosťou dekórov a súčasným prejavom s ambíciou osobitosti a nadčasovosti. Za 6 rokov svojej existencie má ateliér za sebou viacero zaujímavých realizácií – novostavieb aj rekonštrukcií – objektov aj interiérov, ktoré sú výsledkom spolupráce s regionálnymi i vzdialenejšími investormi. V súčasnosti okrem niekoľkých rozostavaných bytových domov (Poprad, Levoča) rieši viaceré projekty občianskych, bytových stavieb a interiérov prevažne v podtatranskom regióne. Tvorba v domácom regióne mala a vždy bude mať pre OSA atelier zásadný význam – po stránke profesionálnej aj emocionálnej.

V posledných rokoch bola tvorba OSA atelieru ocenená aj v prestížnych slovenských architektonických súťažiach – v súťaži Stavba roka 2010 získala stavba „Rekonštrukcia meštianskeho domu, Spišská Sobota“ Cenu vydavateľstva Eurostav za komplexne progresívne riešenie architektonického diela, v súťaži CE-ZA-AR 2011 bola hlavnou cenou v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov ocenená stavba „Centrum sociálnych služieb, Poprad“.

Ing. arch. Miloslav Dulík (narodený 1972 v Levoči)

1996 Fakulta architektúry STU Bratislava / autorizovaný architekt od r. 2002 / predchádzajúce pôsobiská : Ateliér Barlok, Bratislava (1996) / Archstudio Poprad (1999,2003) – člen autorského kolektívu ocenenej stavby „Športová hala Aréna Poprad“ (Nominácia CE-ZA-AR 2007 v kategórii Občianske a priemyselné budovy, hlavná cena Stavba roka 2007, cena Stavba roka 2007 – Cena slovenskej komory stavebných inžinierov) / CYBO Group, Clifton, New Jersey, USA (2002) / od 2005 OSA atelier /

Ing. arch. Branislav Rzyman (narodený 1975 v Poprade)

1999 Fakulta architektúry STU Bratislava / autorizovaný architekt od r. 2005 / predchádzajúce pôsobiská : Stavoprojekt Poprad (1999 – 2005) – člen autorského kolektívu ocenenej stavby Rekonštrukcia Sobotského námestia, MPR Spišská Sobota“ (cena Stavba roka 2001 – Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva) / od 2005 OSA atelier

Vizitka OSA atelier (zoradené chronologicky od súčasnosti po vznik ateliéru) :

– Bytový dom Rubicon II, Poprad (spoluator Ing. arch. Martin Schaler, v realizácii) / Radové domy, Sadová ul. Poprad (v realizácii) / Prázdninový dom „Croatia House“, Chorvátsko (v realizácii) / Rodinné domy – Spišská Teplica, Gánovce, Spišská Nová Ves,… (realizácie, 2007 – 2012) / Bytový dom Levoča – Sever (v realizácii) / CityPark Bardejov (projekt, 2012) / Rekonštrukcia budovy ochranného obvodu Podbanské, (realizácia, 2011) / Rekonštrukcia centra obce Plaveč (realizácia, 2011) / Detské ihrisko Poprad – Západ (realizácia, 2007) / Centrum sociálnych služieb, Poprad (realizácia, 2010, CE-ZA-AR 2011) / Rekonštrukcia meštianskeho domu, Spišská Sobota (realizácia, 2009, Stavba roka 2010) / Vzorková predajňa Aquaterm, Poprad (realizácia, 2009) / Rekonštrukcia budovy ochranného obvodu Štrbské pleso, (realizácia, 2009) / Ambulancia rehabilitácie Mediren, Poprad – interiér (realizácia, 2008) / Čokolatéria Bon-Bon In, Poprad (realizácia 2007), Bon – Bon In Košice (realizácia, 2008) / Spolcentrum Svit – rekonštrukcia objektu vrátane interiérov (realizácia 2007) / Detské ihrisko Poprad – Západ (spoluautor Ing. Helena Sarvašová, realizácia, 2007) / Čokolatéria Bon-Bon In, Poprad (realizácia 2007), Bon – Bon In Košice (realizácia, 2008) / Viacúčelová športová hala, Písek (medzinárodná súťaž, I. odmena – architektonická štúdia, 2007) / Múzeum vín, Prešov

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *