Artalk.cz

TZ: Podhoubí / Fillovka open 2013

Podhoubí: Fillovka open 2013 / Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem / 7. – 27. 2. 2013

viewer

Podhoubí » Fillovka Open

Kurátor výstavy: Eva Mráziková

Vernisáž výstavy: 6. 2. 2013 v 18 hodin

Termín výstavy: 7. 2. – 27. 2. 2013

Místo výstavy: Galerie Emila Filly Ústí nad Labem, Jateční 1588/49 (budova SCHIFR-AC, s. r. o. areál Severočeské armaturky)

Organizátoři: Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s. Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Anotace projektu:

Podhoubí » Fillovka Open je projekt koncipovaný jako výstavní salon a navazuje tak na široké historické tradice pařížských nezávislých salonů. Vystavit může opravdu každý. Díla nepodléhají žádnému výběru ani klasifikaci, jsou pouze omezena z hlediska formátu, podle prostorových možností galerie. Důraz na otevřenou účast předpokládá vytvoření zajímavě nabitého prostoru – v rovině množství artefaktů i energií, které se zde budou střetávat.

Východiska projektu:

Hluboko uložené, prorůstající předivo, základní zdroje, inspirativní východiska, energetické dráhy, živná půda, tajemná krajina výrůstků, odbočky na cestě vpřed, pod povrchem magie… to všechno může být obsaženo ve slově Podhoubí, které se stalo symbolem znovu obnoveného projektu Galerie Emila Filly.

Historie výstavy:

První Fillovka Open, výstava podobná salonu otevřená pro širokou veřejnost, byla realizována týmem galerie na konci devadesátých let. Základní strategií salonu Fillovka Open bylo „kdo přinese umělecké dílo, může vystavovat“. V té době Fillovka ještě sídlila na lukrativním místě v Dlouhé ulici v centru města a otevření výstavních prostor „veřejné“ výstavě bylo reakcí na změny ve vnímání vztahů mezi veřejností a galerijním provozem. Galerie takovým krokem reagovala také na nedostatek výstavních možností v Ústí nad Labem, stejně jako na nekonečnou debatu o amatérském, vysokém či etablovaném umění.

Některé věci se mezitím změnily – Fillovka po několika stěhováních zakotvila v industriálních prostorách ústeckých Předlic, výstavní možnosti se nejen díky uměleckým studiím v Ústí nad Labem značně rozšířily a zpestřily, debaty o umění naštěstí stále nejsou dodebatovány. Čím tedy ozvláštnit další ročník Fillovka Open? Myslím si, že není nutné vždy hledat nové cesty. Salonní výstava otevírá v roce 2013 celoroční program etablované instituce, která se úzce zaměřuje na nejaktuálnější trendy současného výtvarného umění, jejich sociální a komunikativní aspekty. Výstavní salon lze tedy chápat také jako určitý „výzkum“ vizuální reality a tvorby i mimo rámec institucionálně potvrzených uměleckých struktur, které mohou eskalovat nově strukturovanou komunikaci. Přesahy a stírání hranic obecně stojí za většinou projektů galerie, která si dlouhodobě klade za cíl otevírat galerijní prostory širší společenské debatě.

Podhoubí » Fillovka Open je tedy daleko spíš otevřená komunikativní platforma o podobě tvorby, ale také to může být „jen“ příležitost pro setkání a sdílení, které není o nic méně důležitější.

Eva Mráziková, kurátorka výstavy