Artalk.cz

denní tisk 29. 1. 2013

Včera náhle zemřel ve věku nedožitých 73 let Oldřich Kulhánek, grafik a ilustrátor, známý především jako autor návrhů dosud platných českých bankovek a poštovních známek s portréty prezidentů a dalších významných osobností. Jeho tvorba vyniká dokonalým řemeslným zpracováním, které obdivoval u starých mistrů jako Albrechta Dürera či Hanse Memlinga, tematika jeho práce však byla vždy současná: „V mém díle naleznete torza lidských tváří, ruce prosící, ruce surové. Pro mě je symbol způsob, jak vyjádřit dobu, kterou žiji, místo, kde žiji. Tím symbolem je pro mě lidská tvář. Lidská tvář se zalepenými ústy, lidská tvář ztrácející se v cárech papíru. Mé přesvědčení je, že umělec by měl ve své práci podat zprávu o sobě, o čase a místě, kde žije,“ říkal Oldřich Kulhánek. Jeho nekrolog otiskly všechny celostátní deníky.

Lidové noviny informují o záměru Milana Knížáka založit soukromou vysokou školu zaměřenou na výtvarné umění, kterou má zaštiťovat společnost Art & Design Institut. Akreditační komise ministerstva školství po prvním předložení návrh zamítla z několika důvodů, např. v bakalářském programu by mělo studovat až 200 studentů v ročníku, výuku však zaštiťují jen dvě „výrazné umělecké osoby“ a zaměření pedagogů neodpovídá ateliérovým předmětům zaměřeným především na design. Návrh byl tedy vrácen k přepracování a příští týden bude projednán znovu.

Právo si všímá nového projektu „Mastaba“ původem bulharského umělce Christa, který plánuje v Abú Dhabí vybudovat největší umělecký objekt na světě. Umělec známý tím, že např. zakryl tkaninou celou budovu německého Bundestagu, navrhl objekt vysoký 150 m, jehož plášť pokryje přes 400 tis. barelů určených k transportu ropy. Účel objektu má být pouze okrasný a investoři si od něj slibují více turistů v zemi (informace o projektu na webu umělce zde).