Artalk.cz

TZ: Petra Buzková

Petra Buzková / Introspekce / Galerie ART / Brno / 16. 1. – 10. 2. 2013

Pozvánka_-_Petra_Buzková

PETRA BUZKOVÁ / INTROSPEKCE

16. 1. – 10. 2. 2013. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 16.1. v 18 hodin za osobní účasti autorky.

Petra Buzková se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá hledáním vlastní identity, k čemuž využívá nejrůznějšíí strategie, žánry a techniky. Ačkoli se v současné době rozhodla pracovat v médiu kresby, stále platí, že primárním vyjadřovacím prostředkem je pro ni malba. V Galerii ART představí obrazy z cyklu Introspekce, kterým završila své bakalářské studium v ateliéru Petra Kvíčaly na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a které jsou plynulým vyústěním její práce z minulých let.

Neúnavné odkrývání stále hlubších vrstev vlastní osobnosti, potažmo zkoumání lidské psychiky obecně, přirozeně prostupuje Petřinu práci, aniž by byla tato introspekce v jejích obrazech okamžitě rozpoznatelná a tedy pro diváka určující v jeho vnímání a následné interpretaci. Skutečnost, že díla jsou introspekčního charakteru, je tedy důležitá především pro autorku samotnou, obrazy tím nicméně neztrácejí svou výpovědní hodnotu pro nezúčastněného diváka. Je to dáno tím, že ať už jsou její ideje či dojmy promítnuty do krajiny, vyjádřeny prostřednictvím portrétu, nebo obrazové kompozice zahrnující text, obrazová plocha je vždy sjednocena ve vizuálně působivý celek otevřený nejednoznačným výkladům. Symboly mohou být dívákem čteny bez souvztažnosti k jejich konvenčním významům, jako čistě vizuální prvky podílející se na atmosféře díla.

Pro výstavu v Galerii ART byla vybrána právě ta část cyklu, v níž Petra pracuje s krajinou a textem. Pojmy, které se na obrazech objevují, vycházejí převážně z odborné psychologické literatury a zastupují myšlenky, které autorku zaujaly a s nimiž se se osobně ztotožňuje. Tato slova jsou autory knihy většinou použita v určitém specifickém významu, který je pro diváka jen těžko rozklíčovatelný. Pointa explicitního použití verbálního jazyka v obraze však neleží pouze v sémantickém výkladu textu, nýbrž zejména ve vnímání vztahů v kompozici, do níž jsou slova začleněny jako výtvarné prvky. Tato skupina děl se z cyklu vyděluje rovněž svou barevností: malby jsou veskrze monochromní, založené na prostupování akrylátových barev a tuše. Motiv krajiny je v těchto obrazech abstrahován na nepšíliš patrné horizontální členění plochy, je nicméně důležitý pro vnitřní myšlenkovou integritu děl. Zároveň je v některých případech odkazem k velkým jménům dějin umění, která autorku inspirovaly a ovlivnily.

Petra Buzková (*1987) studuje v magisterském programu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, v malířském ateliéru Petra Kvíčaly. Donedávna platilo, že se vyjadřuje výhradně malbou, přičemž charakteristické byly pro Petru velké formáty a velkorysá práce s barvou. Aktuálně se autorka věnuje kresbě (či konkrétněji perokresbě), pomocí které zpracovává krátké pasáže z knihy Citadela Antoina de Saint-Exupéry. Naraci používá ve své tvorbě jako nový prostředek introspekce. Příběh je však postupně abstrahován a do kreseb se promítá především díky procesuálnímu charakteru tvorby provázenému zájmem o materialitu obrazu.

/Klára Stolková/

Galerie ART, Cihlářská 19, Brno, 602 00

Otevřeno denně od 14 do 24 hod.

http://www.graukllktv.eu/galerie/art/

http://www.facebook.com/galerieartbrno

 

Výstava probíhá za finanční podpory statutárního města Brna a společnosti NovaTech CZ.