Artalk.cz

denní tisk 8. 1. 2013

Lenka Lindaurová se v Lidových novinách vyjadřuje k odvolání Karla Srpa z pozice šéfkurátora Galerie hlavního města Prahy. Lindaurová upozorňuje především na Srpovy „aktivity neslučitelné s posláním městské galerie. Například dohoda o spolupráci s Artbankou, kdy soukromá galerie získala prázdný Colloredo-mansfeldský palác v Karlově ulici, umožnila neprůhledný tok peněz z GHMP přímo ke komerčnímu subjektu“. A na závěr dodává: „Západní praxe tyto hybridy nepřipouští: státní a soukromá sféra má jasné vymezení. Kurátor z Museum of Modern Art v New Yorku odmítne napsat pro soukromou galerii i zadarmo text do katalogu. Řešení situace odvoláním Karla Srpa mi připadá čisté a srozumitelné, stejně jako nabídka instituce, aby s ní spolupracoval externě na zajímavých výstavách.“

Pražská galerie Gate vystavuje soubor drobných grafik a kreseb Josefa Čapka, jejichž spojujícím prvkem jsou lidé, pohybující se na pokraji společnosti. Výstavě se dnes věnuje Magdalena Čechlovská na stránkách hospodářských novin. „Jen málokdo dovede vystihnout chudobu jako umělecké téma bez kýčovitého sentimentu, drastičnosti nebo pitomého zbožšťování tak, jako to uměl modernista Josef Čapek.“ Přehlídka nazvaná Zpěv z temného kouta. Sociální motivy v tvorbě Josefa Čapka 1916–1926 potrvá do 3. března.

Stanislav Vaněk v Deníku přináší recenzi výstavy Rudolf II. a mistři grafického umění, která je paláci Kinských k vidění do 26. května. V pěti tematických okruzích si můžete prohlédnout na 58 grafických listů a knih od tvůrců jako Aegidius Sadeler nebo Hendrik Goltzius. Výstava podle Vaňka rozhodně stojí za zhlédnutí.