Artalk.cz

TZ: David Helán

David Helán / „LEŽ! – Věš se, že nepřijdeš“ / Galerie Cella / Opava / od 8. 1. 2013

David Helán_fotomontáž

Davida Helán – „LEŽ! – Věš se, že nepřijdeš“

Opavská Galerie Cella se v roce 2013 zaměří na téma „sex, erotika a pornografie“. První výstava cyklu představí Davida Helána (1979), nedávného absolventa Školy konceptuální tvorby Miloše Šejna na pražské Akademii výtvarných umění. V tvorbě Davida Helána je cítit odkaz na konceptuální tendence druhé poloviny 20. století. Helán tak v rámci svých fyzických akcí a performance, landartových projektů či výtvarněji laděních specifických koláží pracuje často s motivy tvorby Jiřího Koláře či Václava Stratila, které však zasazuje do privátního světa svého soukromého (možná nejen) uměleckého jazyka.

Výstava „LEŽ! – Věš se, že nepřijdeš“ přistupuje k tematice erotiky s notnou dávkou odvážné interpretace (vycházející z jednoho z nestarších pojednání o „erotičnosti“ v Platonově Symposionu) a významové imaginace, kdy jsou pod slovy„erotika“ či „sex“ asociované pojmy prezentovány spíše v rovině formálních, než významových poloh. David Helán tak souborně představí své aktuální bádání na poli problematiky montáže, koláže a problematiky post-/re-produkce (t.j. v jistém platonském smyslu erotických principů) a jejich rozvedení v jeho LP (dlouhotrvajícím) projektu vydávání své vlastní encyklopedie. Ústředním dílem výstavy je Helánův elastický žebřík (Žebřík Fitness, 2011), jakýsi Platonův žebřík lásky, který je zasazen do současného civilizačního kontextu – erotičnost, tak často zprostředkovávána obrazy pornografie, se stává převážně obelháváním, lží, nerovnou hrou, ztrátou individuální svobody a namísto duchovního růstu pak jen setrváváním na jednom místě nejnižších příček lidského bytí. Název „LEŽ!“ pak toto lhaní a imperativnost pornografující se sexuality vystihuje v jedné grafické jazykové formě.

Kurátorsky pak výstava tematizuje nejzazší polohu sexuality, kterou je znásilnění. Nakolik má kurátor právo a kompetenci zneužít něčí dílo ve prospěch svého vlastního příběhu? Kde jsou a kdo klade meze jeho interpretacím autorova díla? Čí orgasmus chce?

David Helán – „LEŽ! – Věš se, že nepřijdeš“

Galerie Cella

Vernisáž 8.1.2012, 19:00

Výstava

Kurátor: Pavel Kubesa