Artalk.cz

Testování diváka

V galerii bývalé továrny se začátkem prosince představil ojedinělý projekt UFO. Přímočarým způsobem klade otázky týkající se autonomie současných uměleckých děl. Ptá se například, zda je možné konfrontovat diváka s uměleckým dílem, aniž by znal jeho autora nebo kontext jeho vzniku. Veškeré informace k projektu, které divák obdrží, jsou tisková zpráva a v ní uložená výzva k probuzení jeho vlastní schopnosti imaginace. Bez jakýchkoliv nápověd, berliček.

ufo_01

Galerie se vydává na stezku odvahy a testuje již tolik zkoušené hranice současného umění. Trefně navazuje na aktuální otázky spojené s autorstvím děl a snaží se podpořit ideu čiré autonomie výtvarného umění, které si nenárokuje jakékoliv vysvětlení a sama sebe obhajuje jen svou vlastní nezpochybnitelnou existencí. Prostory galerie jsou tak ponořeny do záhady, tajemství i nejistoty, výstava víc vybízí k hlubšímu zamyšlení nad smyslem a funkcí samotných výtvarných počinů než nad zářícím životopisem autora. Ale může tento idealistický koncept v současném uměleckém prostředí ještě vůbec fungovat? Žije svět umění (již natolik odtržen od životů běžných smrtelníků) obhajující vlastní poplatnost jen a pouze svou vlastní existencí? To je otázka.

S podobně koncipovaným projektem jsme se již mohli setkat na jaře minulého roku v GASK, který uspořádal výstavu Erotic revue. Jednalo se o díla dvaceti současných českých umělců, jejichž jména zůstala veřejnosti taktéž skryta. Cílem bylo prostřednictvím určitého experimentu ověřit samostatnost eroticky motivovaných uměleckých artefaktů a jejich místo v současné české umělecké produkci.

ufo_02

Zdá se však, že koncept anonymity v Meetfactory značně převážil nad kurátorským záměrem. Ten jako by zde, na rozdíl od výstavy uskutečněné v GASK, vědomě scházel. Kurátoři UFO na nás nastražili perfektní past současného umění, které již samo ze své podstaty existenčně vyžaduje další informace ke svému kvalitnímu zhodnocení. Nebo tomu tak ve skutečnosti není? Posuzovat umělecká díla bez dalších informací o tvorbě, minulosti či životě autora na výstavě bez jasného společného konceptu je přinejmenším obtížné. Když však díla vnímáme samostatně, vydělené z celku, je pro nás situace schůdnější a určitě stravitelnější. Naopak jejich spojením pak nevyhnutelně vzniká nic jiného než nefalšované UFO, jež přistálo v Meetfactory. Projekt je naprosto logickou a přirozenou reakcí k nadvládě sofistikovaných kurátorských konceptů a sociálních projektů.

Avšak jeho přímočarost nám neposkytuje nic víc z hloubky a podstaty uměleckých děl, můžeme je vnímat pouze povrchově, esteticky. Autoři tak samozřejmě zkoumají sdílnost samotných uměleckých artefaktů a jejich schopnost komunikace. Avšak vystačíme si pouze s vizuální podstatou děl, nebo chceme jít hlouběji? To je asi na každém z nás. Mně osobně v projektu schází určitá snaha o zprostředkování niterného obsahu děl či alespoň přiblížení jejich významu. Pro ten není ani tak důležité jméno, ale kontext, důvody vzniku atd. Na mysl mi vytanul můj oblíbený citát. „Pokud nevím co to je, ani k čemu to je, tak to bude nejspíš umění.“ Vnímejte tedy tento počin spíše jako test, vymezení se a dost možná i jako pokus o nastínění další cesty v současné umělecké produkci.

P.S.: Divák má také šanci vyhrát mnohé ceny na facebookových stránkách samotné výstavy (zde), pokud autory instalací správně zvolí ze tří nabízených jmen.

ufo_03

______________________________________________________________

UFO, Galerie MeetFactory, 6. 12. 2012 – 20. 1. 2013

______________________________________________________________

foto: archiv MeetFactory, Tomáš Princ

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *