Artalk.cz

Stanovisko skupiny Kassaboys k cenzúrnemu zásahu do autorskej inštalácie mission 2013

V súvislosti s nedávnym znehodnotením našej inštalácie, ktorá bola umiestnená v rámci festivalu The End v presklenom altánku dňa 21.12. 2012 na Hlavnej ulici v Košiciach sme sa rozhodli zaujať stanovisko. Zároveň žiadame kompetentný orgán – Mesto Košice, ktorého majetkom je daný objekt (vchod do technického zázemia tzv. Spievajúcej fontány), aby sa k tomuto zásahu vyjadrilo. Domnievame sa totiž, že k znehodnoteniu došlo práve na pokyn predstaviteľov mesta kvôli kritickému obsahu nášho diela.

Začiatkom roka 2012 sme boli oslovení tímom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. k vytvoreniu umeleckej inštalácie vo verejnom priestore v rámci warm-up festivalu The End, ktorý súvisí s blížiacim sa štartom projektu EHMK 2013. Podmienkou zadania bolo vytvorenie voľného diela vo verejnom priestore s tématikou konca sveta, ktoré má vzbudiť rozruch, zaujať a upozorniť obyvateľov mesta na blížiacu sa udalosť. Postupom času organizátor trval na tom, aby bolo hlavným obsahovým kritériom diela odrátavanie zostávajúceho času do otváracieho ceremoniálu. Tento fakt nás prakticky postavil pred rozhodnutie – realizovať slobodné umelecké dielo alebo iba vytvoriť aranžérsku dekoráciu, ktorá ohlasuje pompézny januárový ceremoniál.

Presklennú časť fontány sme naplnili fiktívnymi časovanými náložami s centrálnym odpočítavaním zvyšného času do zahájenia. Výplň sme v rámci nášho diela chápali ako „bojovú hlavicu“ s vysoko výbušnou zmesou, odkazujúcou k rôznym problematickým súvislostiam okolo doterajšieho diania a príprav na štart projektu EHMK 2013. Inštalácia zahŕňala palcové titulky z novín o početných kauzách ohľadom zneužívania verejných zdrojov, meškaním investičných projektov a prílišného zasahovania politickej garnitúry do projektu. Diváci si počas sviatkov mohli nakrátko (konkrétne od 21.12 do 26.12.) zrekapitulovať dianie okolo EHMK, od projektových príprav v roku 2008 až po súčasnosť. Dňa 26.12. sme zistili, že naše dielo bolo znehodnotené zásahom, ktorý znemožnil čitateľnosť sporných textov. Na tento čin sme neboli vopred ani po ňom upozornení. Bolo nám zo strany vedenia EHMK jasne tlmočené, že spolupráca s nami je v budúcnosti vylúčená. Bolo nám takisto naznačené, že táto udalosť bude mať negatívny dopad na financovanie nami organizovaných výstav v rámci Make Up Gallery skrz grantovú schému EHMK 3.2.

Sme touto udalosťou hlboko znepokojení a rozhorčení. Odhliadnuc od faktu, že boli bez nášho vedomia hrubo porušené autorské práva sme presvedčení, že v otvorenej demokracii by na poli kultúry mali zaznievať aj kritické hlasy, ktoré by mali byť dokonca podporované, nakoľko sa nejedná o súkromné finančné zdroje, ale o peniaze daňových poplatníkov. Tí sú v konečnom dôsledku publikom, ktorému je tento verejný a kultúrny projekt určený. Tieto cenzúrne a zastrašovacie praktiky neskrývane pripomínajú kultúrnu politiku z čias normalizácie.

Tragikomickým vyústením týchto udalostí vyznieva nevydarený pokus zo strany cenzorov o uvedenie diela do pôvodného stavu, niekedy medzi 28.12. a 29.12. 2012. Toto gesto nemení nič na fakte, že dielo bolo zcenzurované a trvalo poškodené.

 

Kassaboys

V Košiciach dňa 29.12. 2012